ureticihaber.com
HV
01 ARALIK Perşembe 03:08
Advert

Türk Polis Teşkilatı Armasında ‘Selçuklu’ Detayı -Güç, Kudret, Özgürlük ve Bağımsızlık

Türk Polis Teşkilatı'nın armasında yer alan her detay, ayrı değerleri simgeliyor ve tarihsel bilgi içeriyor.

GÜNCEL
Türk Polis Teşkilatı Armasında ‘Selçuklu’ Detayı -Güç, Kudret, Özgürlük ve Bağımsızlık

Üzerinde ay yıldız, defne dalı ve çift başlı kartal figürü yer alan polis armasındaki figürler, özgürlük, bağımsızlık, güç, kudret, başarı, ün, şan, şöhret ve görkem gibi birçok anlam ifade ediyor.

 

Türk polis armasındaki “sekiz köşeli yıldız”, ilk defa Sultan Abdülaziz (1861-1876) tarafından “Nişan-ı Osmani Şemsesi” adıyla, devlet hizmetinde üstün başarılar göstermiş olan kişilere iftihar ve imtiyaz olarak verilen bir madalya şeklinde çıkartıldı. Bu “sekiz köşeli yıldız” daha sonra Türk polisinin amblemi oldu. Yıldızın etrafını saran “defne dalı” da başarı, ün, şan, şöhret ve görkemi temsil ediyor.

Sekiz Köşe Yıldız ve Etik Değerler

Armadaki “Sekiz köşeli yıldız”ın her şua'sı da ayrı bir etik değeri ifade ediyor. Bu değerler ise şöyle; Atatürkçü, yurt sevgisi, tarafsız, bilgili, cumhuriyetçi, bayrağa saygılı, ulus sevgisi, üniformaya saygılı, iyi ahlaklı, faziletli, nezaketli, merhametli, itaatli, izzeti nefisli, karakterli, barışçı, haysiyetli, sabırlı, doğru, mütevazı, mert, cesur, temkinli, soğukkanlı, güçlü, vakarlı, feragatkar, fedakar, intizamlı, adil, azimli, yasaya saygılı, yardım sever, kültürlü, diğergam, ketum, çalışkan, meslektaş sevgisi, vazife sevgisi, meslek sevgisi, amir sevgisi, anında vefakar, hak sever, aile sevgisi, disiplinli, namuslu, saygılı, Allah korkusu, vicdan temizliği, temiz ve sıhhatli, terbiyeli, imtizaçlı, sebatkar ve mesuliyetli.

Çift Başlı Kartal ve Kony

Amblemin en alt bölümündeki “çift başlı kartal” ise Selçuklu Devleti'nin (1040-1157) simgesi. Kartalın başlarından biri doğuya, diğeri batıya bakıyor ve doğu-batı hakimiyetini ifade ediyor. Ayrıca, “çift başlı kartal” güç, kudret, özgürlük ve bağımsızlık anlamlarına geliyor.

 

Selçuklu Devletine 200 yılı aşkın süre başkentlik yapmış Konya’nın tarihçesinde ise şu bilgilere yer veriliyor. “1071 senesinde yapılan Malazgirt Savaşı'ndan önce Anadolu üzerine keşif harekatları düzenleyen Müslüman Türkler ve Anadolu'yu tanıyan Büyük Selçuklular, bu savaş sonucu Anadolu'nun büyük bir kısmı ile birlikte Konya'yı da bir Müslüman Türk şehri yapmışlardır. Türklerin Müslüman olduktan sonra özellikle Anadolu'ya yönelmelerindeki temel gaye Hz. Peygamber (S.A.V)’in Konstantiniyye (İstanbul)’nin fethine dair müjdelere mazhar olabilme hedefleri olmuştur. Konya'nın fethedilmesiyle birlikte kentte İslam kültürünün etkili olduğu dönem başlamıştır. İslam tarihi içinde Emevilerin Konya’ya geldikleri dönemlerde, şehrin Bizans eyaleti olarak varlığını sürdürdüğü bilinmektedir.

1071 Malazgirt zaferinden sonraki süreçte Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından fethedilen Konya, Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti İznik'in 1097 yılında 1. Haçlı Seferi ile kaybedilmesi üzerine başkent yapılmıştır. Konya, bu tarihten 1307 yılına kadar aralıksız bir şekilde Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti olmuştur. Tarihin her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmasına rağmen Konya, gerçek kimlik ve zenginliğine Selçuklu sultanları sayesinde kavuşmuştur. Konya, Anadolu Selçuklularına başkentlik yaptığı 1096-1277 yılları arasında ilim, kültür ve sanatta dönemin ünlü alimleri, filozofları, şairleri, mutasavvıfları, hoca ve diğer sanatkarları da burada toplanmışlardır.”

AdminAdmin

YORUMLAR