GÜNCEL

“Teknik, Sosyal, Ekonomik Ve Hukuki Boyutuyla Deprem Çalıştayı” Tamamlandı

Karatay Belediyesi ve HUDER Konya Şubesi’nin işbirliğiyle organize edilen “Teknik, Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Boyutuyla Deprem Çalıştayı” sona erdi. İki gün boyunca depremin geniş bir çerçevede konuşulduğu çalıştayın son gününde depremzedeler ve diğer hak sahiplerinin açacağı özel ve kamu davaları ile ortaya çıkan zararların karşılanmasına yönelik izlenecek süreç tüm ayrıntılarıyla ele alındı.

“Teknik, Sosyal, Ekonomik Ve Hukuki Boyutuyla Deprem Çalıştayı” Tamamlandı

Karatay Belediyesi ile Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Konya Şubesi işbirliğinde düzenlenen “Teknik, Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Boyutuyla Deprem Çalıştayı tamamlandı.

Aziziye Kültür Merkezi’ndeki çalıştayın son gününde hukukçular depremi bu kez özel, kamu ve sigorta hukuku boyutuyla ele aldı. Çalıştayın ikinci günü ilk oturumuna Konya Baro Başkanı Av. Oktay Unkur moderatörlük yaptı.

Resim önizlemesi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer, oturumun “İş Hukuku Boyutuyla Depremin Sonuçları” başlığı altında, deprem sebebiyle OHAL ilan edilen illerde istihdamın korunmasına yönelik getirilen tedbirleri ele aldı. Haluk Hadi Sümer; “125 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin söz konusu maddesi gereğince, 22 Şubat tarihi itibariyle OHAL süresince iş sözleşmesine fesih yasağı getirildi. Bu dönemde böyle bir düzenlemeye ihtiyaç vardı ve Pandemi dönemine benzer ifadelerle böyle bir yasağın getirilmiş olması son derece isabetli olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Miras Hukuku Boyutuyla Depremin Sonuçları” başlığında sunumunu gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Alper Uyumaz, herhangi bir hakkın kullanılabilmesi için kesin kayıtların, belge, bilgi veya bir tanığın olması gerektiğini söyledi. Uyumaz, deprem bölgesindeki mirasçıların da var olan düzenlemeler çerçevesinde haklarını arayabileceğine vurgu yaptı.

Yine Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Mehmet Akçaal da “Yapı-Eser Sahibinin Sorumluluğu” başlığında bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Doç. Dr. Mehmet Akçaal, deprem nedeniyle yıkılan bina veya yapıların asıl sorumlunun yapı maliki olduğunun altını çizdi. Akçaal, şunları aktardı; “Deniz kumu veya kötü malzeme kullanıldığı için yapımında bozukluk olan bir yapı söz konusuysa ve bu bina, deprem sebebiyle yıkılırsa bundan yapı maliki kusurunu aramaksızın sorumlu tutmamız söz konusudur.”

Resim önizlemesi

Çalıştayın son oturumu ise “Sigorta Hukuku ve Kamu Hukuku Boyutuyla Deprem” başlığı altında gerçekleştirildi.  Avukat Salih Osman Çağman moderatörlüğünde yapılan son oturumda Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi Başkanı Nazım Taha Koçak, “İdari Davalar Boyutuyla Depremin Sonuçları” başlığında konuştu. Depremi ilgilendiren davalar ve bu davaların süreçleri hakkında bilgi veren Nazım Taha Koçak deprem sonrasında en çok Tam Yargı ve İptal Davaları’nın görüleceğini ifade etti. “Ceza Hukuku Boyutuyla Depremin Sonuçları” başlığında sunumunu yapan Av. Hasip Şenalp, bu tür gelişmelerin ardından Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerindeki ayrıntılardan bahsetti. KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aytekin Çelik ise “Sigorta Hukuku Boyutuyla Depremin Sonuçları” başlıklı sunumunda depremzedelerin oluşan kayıplarının tanziminde izlenecek süreci ele aldı.

Resim önizlemesi

 

Öte yandan Karatay Belediyesi ve HUDER Konya Şubesi’nin işbirliğiyle organize edilen “Teknik, Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Boyutuyla Deprem Çalıştayı”nın sonuç bildirgesi, HUDER’in katkılarıyla Karatay Belediyesi tarafından yayınlanacak.

 

AdminAdmin