GÜNCEL

Tarımda planlı üretim dönemi başladı

Tarımda planlı üretim devri dün resmen başladı. Tarımsal üretimin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını sağlamak amacıyla yeni yönetmelik devreye alındı. Artık ezbere üretim bitecek. Çiftçi ne ekeceğini bilecek. Dengeli ve planlı bir üretim modeliyle hem çiftçi hem de vatandaş kazanacak

Tarımda planlı üretim dönemi başladı

Tarım sektöründe beklenen üretim planlaması modeli dün itibarıyla hayata geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 7. maddesine dayanılarak hazırlanan ve tarımsal üretimin planlamasına yönelik usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tarımsal üretimin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını sağlamak amacıyla hayata geçen yeni yönetmeliğe göre bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde tarım havzası veya işletme bazında üretimin planlanması yapılacak. Çiftçi ne ekeceğini bilecek. Dengeli ve planlı bir üretimle hem çiftçi hem de vatandaş kazanacak.

Tarımda planlı üretim dönemi başladı! Çiftçi de vatandaş da kazanacak

 

Tarımda planlı üretim dönemi başladı! Çiftçi de vatandaş da kazanacak

Yönetmeliğe göre bitkisel üretimin planlanması, kalkınma planları, orta vadeli programlar, Bakanlık stratejik planları ve kuraklık yönetim planları dikkate alınarak, sulama durumu, arz ve talep dengesi, yeterlilik oranı, nüfus projeksiyonları, ekim veya dikim alanı, üretim, fiyat, ihracat, ithalat ve tüketim değişkenleri gibi istatistiki veriler değerlendirilerek yapılacak. Tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarları ile ürün veya ürün gruplarının belirlenmesinde, iklim, toprak, su, arazi sınıflandırması verileri kullanılarak oluşturulan ürün uygunluk alanı haritaları verilerinden yararlanılacak. Aynı zamanda istatistiki verilerden de faydalanılacak. Tarım parsellerine ait arazi sınıflandırılması, toprak, topografya ve sulama durumuna ilişkin veriler CBS tabanlı olarak ilgili genel müdürlükten temin edilecek.

 

AdminAdmin