GÜNCEL

Konya Barosundan 25 Ülkeye Filistin'e Destek Çağrısı Mektubu

Konya Baro Başkanlığı Filistin topraklarında işlenen insanlık suçları ve soykırımın bir an önce durdurulması, en büyük hukuk örgütlerinden olan Baroların tarihsel misyonları gereğince uluslararası düzeyde harekete geçmeleri, sonrasında ise bu suçların faillerinin yargılandığı Uluslararası Ceza Mahkemesinde görülen davaya müdahil olmaları amacıyla 25 Avrupa ülkesi başta olmak üzere diğer ülkelerin Başkent Barolarına 6 dilde yazılmış çağrı mektubu gönderdi.

Konya Barosundan 25 Ülkeye  Filistin'e Destek Çağrısı  Mektubu

 Baro tarafından yapılan çağrı mektubu şu şekilde  ;

Bir devlet olmanın sorumluluğunu taşımayan İsrail, maalesef tüm dünyanın gözü önünde; yılardır kadın/erkek/çocuk ayrımı gözetmeksizin soykırım uygulamakta ve insanlığa karşı suç işlemektedir. ‘Pek vahim’olarak kabuledilen bu suçların soruşturulması  ve kovuşturulması açısından dünya devletlerinin milli hukukunun yetersiz kalacağı

Düşüncesiyle supranasyonel bir ceza mahkemesinin kurulması öngörülmüş ve1998

yılında âkit devletler Roma Statüsü’nü imzalamıştır. RomaStatüsü’nü imzalayan taraf devletler; “milyonlarca çocuk, kadın ve erkeğin mağdur olduğun gözü  önünde bulundurarak, insanlığın vicdanını derinden sarsan akıl almaz vahşetler”e karşı ortak bir refleks gösterme konusunda mutabakata varmış ve bu husus RomaStatüsü’nün giriş kısmında ifade edilmiştir.

Bu tür ağır suçların tüm dünyanın barış, güvenlik ve refahını tehdit ettiğini kabul

ederek, bu ciddi suçların cezasız kalmaması ve etkin bir şekilde kovuşturulması amacıyla

uluslararası işbirliğini geliştirme ve Filistin topraklarındaki soykırımın önlenmesine yönelik

her türlü hukuki girişimde bulunmayı teklif ve talep ediyoruz. Adaletin, uluslararası ceza

hukukunun yaptırımları sayesinde tesis edilebileceğini teyit ediyoruz.

Bilindiği  üzere avukatlar ve bağlı bulundukları meslek örgütü olan barolar; insan

Haklarının korunması ve bu haklara yönelik ihlallerin önlenmesi konusunda ulusal mevzuat

Ve tarihsel misyonları gereğince sorumluluk taşımaktadırlar. Bu sorumluluğun gereği olarak

İnsan hakları ihlallerine ilişkin aktif çaba ve yasa lgirişimde bulunma ödevi barolara yükletilmiştir.

Kısaca izah ettiğimiz üzere Baro’nuzu ve meslektaşlarımızı tâbi oldukları milli hukuku

Harekete geçirmeye, Uluslararas ıCezaMahkemesi’nde görülen ve Filistin’de uygulanan

Soykırımın sorumlularının yargılandığı davaya katılmaya  ve konuda aktif tavır alarak kamu oyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz.

 

AdminAdmin