ureticihaber.com
HV
07 HAZİRAN Çarşamba 14:12
Advert

İletişim Başkanı Altun: 1915 Olaylarını “soykırım” olarak tanımlamak siyasî hesaplardan beslenen bir iftiradır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, New York'taki Türkevi'nde, "Hakikat Çağrısı: 1915 Olayları'nın Tarihi Gerçekleri" başlığıyla düzenlenen panele video mesaj gönderdi.

GÜNCEL
İletişim Başkanı Altun: 1915 Olaylarını “soykırım” olarak tanımlamak siyasî hesaplardan beslenen bir iftiradır

Mevcut dönemi "hakikat ötesi dönem" olarak nitelendiren İletişim Başkanı Altun, "Yalan ve dezenformasyon, gerçeğin ve doğrunun yerini almaktadır. Türkiye, bu dönemin tehditlerine en fazla maruz kalan ülkelerin başında gelmektedir." diye konuştu.

1915 Olayları'nda yaşananların Türk ve Ermeni ilişkilerini karalayıcı bir şekilde tarihsel bağlamından kopartılarak, giderek derinleşen tek yanlı bir anlatıya dönüştüğüne dikkati çeken İletişim Başkanı Altun, "Söz konusu döneme ilişkin önyargıdan uzak bilimsel yaklaşımlar yerini, dünya parlamentolarının kendi iç siyasetlerine hizmet etmek amacıyla aldıkları tek taraflı, aceleci ve üstünkörü kararlara bırakmıştır. Gerek ASALA adı altında ülkemize yönelik terör faaliyetleri ile gerekse de dezenformasyon yoluyla uluslararası kamuoyu sürekli manipüle edilerek 1915 Olayları’na ilişkin asılsız iddialar gündeme getirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Altun, geçen uzun zamanın ardından Ermenistan’ın 1915 Olayları'na yönelik asılsız iddialarının Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin sağlıklı bir zemine oturmasına da engel teşkil ettiğini, 1915 Olayları'nı tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun şekilde "soykırım" olarak tanımlama ve sunma çabasının siyasî hesaplardan beslenen bir iftiradan başka bir şey olmadığını vurguladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Fransız Anayasa Mahkemesinin de 1915 Olayları'na ilişkin Ermeni tezlerinin siyasî girişimlerle dayatılmasını ifade özgürlüğüne aykırı addettiğini anımsatan İletişim Başkanı Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi hükümleriyle bağdaşmayan ve uluslararası hukuka aykırı olduğu ortaya konulan mesnetsiz iddiaları, sürekli gündeme getirmenin dünya siyasetini ve kamuoyunu ipotek altına alma amacı taşıdığı açıktır. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türklerin ve Müslümanların maruz kaldığı onca katliama rağmen 1915 Olayları bağlamında yaşanan tartışmalarda hiçbir zaman acıları inkâr etmedik, acılar arasında bir hiyerarşi kurmadık. 1915’te ne olduğuna ilişkin tartışmalar, olayların üzerinden yüzyıldan fazla zaman geçmesine rağmen devam etmektedir."

İletişim Başkanı Altun, Ermeni anlatısının Ermenilerin sözde soykırıma uğradıkları iddiasına sarılarak karmaşık bir tarihsel gerçeği basite indirgemekte olduğuna ve olayların daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılabilmesine yardım edebilecek hayati önemdeki delilleri görmezden geldiğine işaret etti.

"Hukuki kanıt ve tanıklarla çözüm esas olmalı"

İletişim Başkanı Altun, "Tarihsel olayların yaşandıkları dönem içerisinde ele alınıp değerlendirilmesi, hukuki kanıt ve tanıklarla çözümün esas olması gerekirken siyasette, akademide ve kamuoyunda manipülasyon ve algı yönetimi ön plana çıkmaktadır. 1915 Olayları tek yanlı olarak ele alınarak siyasî emellerle Türkiye’ye karşı kullanılmaktadır." dedi.

“Adil hafızaya” ulaşmak için Türkiye'nin ortak tarih komisyonu dâhil birçok öneri getirdiğini hatırlatan İletişim Başkanı Altun, ancak bu samimi gayretlerin hiçbirine ne Ermenistan’dan ne de Ermeni diasporasından olumlu bir cevap alabildiklerini aktardı.

İletişim Başkanı Altun sözlerine şöyle devam etti:

"Hatta bu süreçte 'soykırım' gibi tek taraflı ve mesnetsiz iddiaların parlamentolar eliyle ülkemize dayatılmaya çalışıldığına şahit olduk. Türkiye olarak tarihi olguların, spekülasyonlar üzerinden değil, somut deliller üzerinden tartışıldığında gerçeklere ulaşılabileceğine inanıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm milletlerinin büyük acılar çektiği Birinci Dünya Savaşı döneminde yaşananların bilimsel bir yaklaşımla, uluslararası hukuk ve tarih zemininde, adil bir şekilde ele alınması noktasında önemli bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz. 1915 Olayları'nın üçüncü ülkelerin tek taraflı tasarruflarına dayalı ideolojik yaklaşımlardan muaf bir biçimde yapıcı ve dengeli bir tutumla ve diyalogla ele alınmasının her iki tarafın da yararına olacağının altını çiziyoruz. Bunun yolunun da arşiv belgelerinin konunun uzmanlarınca önyargısız ve objektif olarak incelenmesinden geçtiğini düşünüyoruz."

Türkiye'nin gerçeklerin ortaya çıkarılması için gerekeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Altun, savaş şartlarında başvurulan zorunlu yer değiştirme politikalarının 1915 dâhil, gayriinsani sonuçlar doğurduğunu daha önce de Türkiye'nin açıkladığını, Ermenilerin acılarını paylaşmakta, Ermenistan’la iyi komşuluk ve karşılıklı saygı temelinde ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu farklı vesilelerle ifade ettiğinin altını çizdi.

İletişim Başkanı Altun, ilişkileri esir alan husumetin aşılması için başta diyalog olmak üzere nasıl hareket edilmesi gerektiğinin ipuçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan 2014 tarihli taziye mesajında görülebileceğini kaydetti.

"Sevinçleri paylaşmak, acılara ortak olmak, tarihten doğru dersleri çıkararak geleceği inşa etmek bizlerin elindedir." diyen İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin, bu hususta üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

İletişim Başkanı Altun, "Biz de bu doğrultuda ülkemiz, bölgemiz ve insanlık için hakikati savunmaya, hakikati anlatmaya devam edeceğiz. Hakikatin hâkim olduğu bir iletişim ortamının inşasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AdminAdmin

YORUMLAR