GÜNCEL

Bakan Göktaş "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri Ve İstatistik Komitesi Toplantısına Başkanlık Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına yönelik şiddet, bir insan hakkı ihlalidir. Bu ihlal karşısındaki kararlı mücadelemizde tek bir vaka bile bizim için çok fazladır." dedi

Bakan Göktaş

Bakan Göktaş, Ankara Hakimevi'nde ikincisi düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik Komitesi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin verilerin doğru analizi ve buna bağlı sunulan hizmetlerin kalıcı çözümleriyle mümkün olduğunu söyledi.

Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde belirlenen politikalara rağmen kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğunu anlatan Göktaş, 25 Kasım'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurulu bünyesinde bu alt komiteyi oluşturduklarını, elde edilen veriler ne kadar sağlıklı ve güvenilir olursa yürütülecek politikaların o kadar etkin ve ihtiyacı karşılayan nitelikte olacağını dile getirdi.

İlgili tüm tarafların katılımıyla oluşturulan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik Komitesinin büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürüteceğine inandığını vurgulayan Göktaş, "Kadına yönelik şiddet, bir insan hakkı ihlalidir. Bu ihlal karşısındaki kararlı mücadelemizde tek bir vaka bile bizim için çok fazladır." diye konuştu.

"Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın üçüncüsü için çalışmaları başlattık"

Bakan Göktaş, Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın üçüncüsü için çalışmaları başlattıklarını belirterek, TÜBİTAK ile yürütülen bu kapsamlı araştırma ile kadına yönelik şiddetin farklı boyutlarını, nedenlerini tespit etmeyi ve çözüm bulmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye genelinde ve 12 istatistiki bölgede kapsamlı veri elde edilecek söz konusu araştırma ile kadına yönelik şiddetle mücadeleyi tüm yönleriyle ele alacaklarının altını çizen Göktaş, araştırma sonuçlarına uygun şekilde hizmetlerin ve politikaların çeşitliliğini ve etkinliğini artıracaklarını, ulaşılan verileri ilgili tüm taraflarla paylaşacaklarını söyledi.

Araştırmaya, TÜBİTAK'ın yayımladığı çağrıyla 5 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerin başvuruda bulunduğunu aktaran Göktaş, "Şu an akademik bir jüri tarafından başvuruların değerlendirme süreci devam ediyor. Araştırma sonucunda yayınlayacağımız raporun bu alanda temel bir kaynak olacağına ve işbirliklerimizi güçlendireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Göktaş, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2021'de yayımladığı rapora göre, dünyada her 3 kadından 1'inin şiddete maruz kaldığına dikkati çekerek, şiddete maruz kalan kadınların yüzde 40'ından daha azının yardım talep ettiğini dile getirdi.

İnsan yaşamının her alanında, huzur ve barış ortamını tehdit eden şiddet olgusu karşısında siyaset üstü bir duruş benimsediklerini kaydeden Göktaş, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak, kadınların evde, iş yerinde, sosyal hayatta maruz kaldığı şiddeti önlemek için gerekli her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. 6284 sayılı Kanun ile bu mücadelede dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki düzenlemeye sahibiz. Tüm boyutlarını göz önünde bulundurarak şiddetle mücadelemizi, güçlü bir yasal zeminde, büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi kadın politikalarında her zaman en idealin, en iyinin, ülkemiz, milletimiz ve kadınlar için en hayırlı olanın peşinde koştuk. Bu anlayışla kadınların refahının artırılması, ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi, hak ve fırsatlardan adil bir şekilde faydalanması için strateji belgeleri açıkladık, projeler ve programlar yürüttük. Hayata geçirdiğimiz her yenilikçi uygulamayla kadının siyasal, sosyal ve ekonomik statüsünü güçlendirmeye gayret ettik. Bugün sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi etkili bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz."