GÜNCEL

VI. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi

Ulusal Çocuk ve Gençlik Kongresi başta BİLSEM öğrencilerinin BİLSEM eğitim programlarında yer alan Bilimsel Araştırma Becerileri Etkinliklerinde ve ilgi duydukları konulardaki meraklarına bağlı yaptıkları bilimsel araştırmalarını sunmalarına imkân tanımak, başta BİLSEM öğrencilerinin bilimsel araştırma becerilerini geliştirmek, öğrencilerin kongre, sempozyum vb. bilimsel olayları yerinde ve doğal şekli ile yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacı ile düzenlenmektedir.

VI. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi

Öğrencilerde bilimsel araştırma becerilerinin geliştirilmesi 2023 MEB Eğitim Vizyon Belgesinde, Türkiye Yeterlilikler Çerçeve Planında, BİLSEM Yönergesinde ve TÜBİTAK Proje çağrılarına (2024 Ortaokul ve Lise Öğrencileri Bilimsel Araştırma Projeleri Yarışması) öncelikli olarak geliştirilmesi hedeflenen beceriler arasındadır.

Ulusal Çocuk ve Gençlik Kongresi 2012-2016 yılları arasında 5 kez düzenlenmiştir. İlki 2012 yılında Konya İl’inde Konya Büyükşehir Belediyesi Himayelerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen I. Ulusal Çocuk ve Gençlik Kongresinde 54 Bilim ve Sanat Merkezinden 196 öğrenci, 69 öğretmen ve 63 velinin katılımı ile 149 bildiri sunulmuştur. 2013 Yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Bursa Kamil Tolon BİLSEM tarafından Bursa İl’inde gerçekleştirilen II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Kongresinde, 38 farklı kurumdan gelen 154 sözlü bildiri sunulmaya değer görülmüştür. 2014 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Rize Fatma Nuri Erkan BİLSEM tarafından Rize İl’inde gerçekleştirilen III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Kongresinde 35 farklı kurumdan gelen 137 sözlü bildiri kabul edilmiştir. 2015 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İzmir Konak BİLSEM ortaklığında İzmir İl’inde gerçekleştirilen IV. Ulusal Çocuk Ve Gençlik Kongresinde 154 sözlü bildiri sunulmuştur. 2016 yılında ise Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi işbirliği ile İstanbul İl’inde gerçekleştirilen V. Ulusal Çocuk Ve Gençlik Kongresinde 180 sözlü bildiri öğretim üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda bilimsel yönden katkı sağlayacağı düşüncesiyle sunu yapılmaya uygun görülmüştür.

VI. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi 08-10 Eylül 2022 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Himayelerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde düzenlenecektir. Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://neukongre.com/ucak adresinden ulaşılabilir.

Bunun dışında Ülkemiz genelinde Özel Yeteneklilerin Eğitimi alanında faaliyet gösteren akademisyen, uzman ve eğitimci ve veliler dahil tüm paydaşların bir araya geldiği VII. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi 08-10 Eylül 2022 tarihlerinde Necmettin Erbakan Üniversitesince düzenlenecektir. Bu kongreye çağrılı konuşmacı olarak ülkemizde özel yetenekliler alanında saygın çalışmaları olan hocalarımızın katılımı beklenmektedir. Bu kongre ile aynı anda VI. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresi de Necmettin Erbakan Üniversitesinde düzenlenecektir. Hem akademisyenlerin, hem BİLSEM öğretmenlerinin hem de BİLSEM öğrencilerinin iki farklı kongrede aynı anda aynı yerde bir araya gelmelerinin özel yeteneklilerin eğitimi alanında büyük bir sinerji oluşturacağı düşünülmektedir. Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://neukongre.com/uyek adresinden ulaşılabilir.

Daha önceki yıllarda gözlendiği kadarı ile her bir kongreye BİLSEM öğrencilerince yapılan bilimsel araştırmaların sunulması için iki binin üzerinde bildiri başvurusu yapılmaktadır. Bu da BİLSEM öğrenci ve öğretmenlerinin Ulusal Çocuk ve Gençlik Araştırmaları Kongresine yoğun ilgisinin olduğunu ve ilgili kongrenin bir ihtiyaca cevap verdiğini göstermektedir. Bu başvurular içerisinde kongrenin mevcut imkanları dikkate alınarak oluşturulan kota çerçevesinde bilimsel hakemlerce seçilen bildirilerin sunumuna imkan tanınmaktadır.

VI. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresine yapılan bildiri başvuruları tamamen akademik ve bilimsel bir yaklaşımla iki hakem tarafından kör hakemlik ilkesi çerçevesinde seçilecek, bildiriler de en az Dr. Öğretim Üyesi olan bir salon başkanlığının oturumu yönettiği bilimsel bir platformda yüz yüze ve online olarak sunulabilecektir.

Bu bağlamda kongreye katılımı beklenen katılımcılar ve sayıları şu şekilde beklenmektedir:

  1. Özel yetenekli Öğrenciler: Tüm illerimizden katılımı olacak şekilde 250 özel yetenekli öğrenci, imkan verilmesi halinde bu sayı artacaktır.
  2. Özel yetenekli Öğrencilerin Öğretmenleri: Tüm illerimizden katılımı olacak şekilde 100 öğretmen.
  3. Aileler: 100 civarında ailenin katılımı beklenmektedir.
  4. Akademisyenler: Özel yetenekliler alanında çalışan akademisyenler başta olmak üzere yaklaşık 150 akademisyen.

Kongrede her bir oturumda dört bildiri sunulacak şekilde aynı anda 5 ya da 6 salonda eşgüdümlü sunulması ve böylece 176 bildirinin sunumuna imkan tanınması planlanmaktadır. Fiziki ve mali imkanların elvermesi durumunda sunulacak bildiri ve kongreye katılacak öğrenci sayısı artacaktır. Aynı zamanda poster bildirilerin sunumuna da imkan tanınacaktır. Kongre kapsamında üstün zekalı öğrencilerimize yönelik atölye çalışmaları yer alacak, üstün zekalı öğrencilerimizin öğretmenlerine yönelik eğitim atölyeleri olabileceği gibi öğrencilerin bilimsel projelerini sergilenmesine imkan tanınacaktır.

Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetlere yer verilecektir:

  1. Bilimsel Bildirilerin Fiili Sunumu: Kongreye sunulmak üzere ülkemizin tüm illerinden 2.500 civarında bildiri başvurusu yapılması beklenmektedir. 2015 yılında yapılan kongremize 2.351 bildiri başvurusu yapılmıştır. Bu bağlamda en az 200 fiili bildirinin sunumu planlanmaktadır. Fiziki ve mali imkanların elvermesi durumunda sunulacak bildiri ve kongreye katılacak öğrenci sayısı artacaktır.
  2. Bilimsel Proje Sergisi: Kongreye Ülkemizin tüm şehirlerinden gelen öğrencilerimizin bilimsel projelerini sergileyebilmelerini sağlamak için proje sergi stantları yer alacaktır. Bu stantlarda üstün zekalı ve yetenekli çocuklar ve gençler bilimsel projelerini tanıtacak, bu stantları da şehrimizdeki isteyen tüm okullardaki öğrencilerin izlemesine imkan sunulacaktır.
  3. Çağrılı Konuşmacılar: Uluslararası ve Ulusal düzeyde özel yetenekli öğrencilerin eğitimi alanında uzmanların, akademisyen, yazar, sanatçı ve yönetici vb. konuşmacıların seminerlerine yer verilecektir.
  4. Özel Yetenekli Öğrenciler Atölyeleri: Özel yetenekli öğrencilerimizin olağan durumlarda kolayca ulaşamadığı ve eğitimlerinde özellikle ihtiyaç duydukları alanlarda ülkemizde bu alanlarda saygın eğitimciler tarafından açılan atölye çalışmaları yer alacaktır.
  5. Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Öğretmen Atölyeleri: Özel yetenekli öğrencilerimizin öğretmenlerinin olağan durumlarda kolayca ulaşamadığı ve eğitimlerinde özellikle ihtiyaç duydukları alanlarda ülkemizde bu alanlarda saygın eğitimciler tarafından açılan atölye çalışmaları yer alacaktır.
  6. Şehir Gezileri: Ülkemizin farklı şehirlerinden gelen yüzlerce üstüz zekalı öğrencimizin ilimizi tanıması, Konya kültürü ile karşılaşması, Konya’nın tarihi ve turistik yerlerini öğrenmesi ve belediyecilik faaliyetlerini yerinde görmesi açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda Konya Şehiriçi Panaromik gezisi ve Çatalhöyük Gezisi planlanmaktadır.

VI. Ulusal Çocuk Araştırmaları Kongresine yüz yüze oturumlara katılacak olan öğretmen ve BİLSEM öğrencilerimiz Üniversitemiz Köyceğiz Kampüsü KYK yurdunda ücretsiz olarak konaklatılacak olup kahvaltı ve 3 öğün öğle yemeği ve bir öğün akşam (gala) yemeği, kongre kiti (Çanta, program, yaka kartı, katılım sertifikası vb.) verilmesi planlanmaktadır.

Kongre ile ilgili pek çok doküman ve poster hazırlanmış, bu dokümanlar ülkemizin tüm şehirlerinde yer alan 176 BİLSEM’e gönderilip sergilenmiştir. Ayrıca bildiri sunumları ve faaliyetler ulusal ve yerel medyada sunulacaktır. Son üç kongre TRT, TRT Çocuk ve TRT Okul tarafından canlı yayınlanmıştır. Kongremizin tüm faaliyetleri tüm katılımcılar ve paydaşlarca sosyal medyada yer alacaktır. Son kongremiz sosyal medyada büyük yankı uyandırdığı gibi haber ve videoları halen internette yer almaktadır.

Kongremizin medyada görünürlük elde etmesi için kurumunuz tarafından destek verilmesi özel yetenekli öğrencilerimiz ve bu alanda çalışanlar için büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır.

 

 

İrtibat:

Doç. Dr. Ahmet Kurnaz

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

0542 347 34 98

AdminAdmin