ureticihaber.com
HV
15 TEMMUZ Pazartesi 23:09
Advert

Melike Emeksiz’den , Uyarı Bu Yanlıştan Dönün

Tasarruf tedbirleri ile personel servis hizmetinin kaldırıldığını, koruyucu giyimin ve Toplu Sözleşme Hükümlerinin engellendiğini, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığını ve sosyal hak olan lojman kiralarına fahiş artışlar yapılacağını söyleyen Enerji Bir-Sen Konya Şube Başkanı Melike Emeksiz, “Bu yanlıştan dönün” çağrısında bulundu

GÜNCEL
Melike Emeksiz’den , Uyarı Bu Yanlıştan Dönün

Enerji Bir-Sen Konya Şube Başkanı Melike Emeksiz, Memur-Sen Konya İl Temsilciliği toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısıyla toplu sözleşme hükümlerine aykırı tasarruf tedbirleri genelgesi ve çözüm bekleyen konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Emeksiz’e Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer ve il yönetimi de eşlik etti.

345 TL KESİNTİ YAPILDI!

Enerji Bir-Sen Konya Şube Başkanı Melike Emeksiz, zorlu bir sürecin içerisinden geçildiğine dikkat çekti. Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyonun, diğer tarafta ise bütün bu kayıpları daha da büyütecek toplu sözleşme hükümlerinin engellenmesinin yer aldığını dile getiren Başkan Emeksiz,  “Biz, mevcut sorunların çözülmesini beklerken,  Bürokratik oligarşi tarafından  yeni sorunlar üretilip önümüze koyuluyor” dedi. Son 20 yıllık süreçte;

demokratikleşme,  özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımların  bir bir geri alındığını, kazanımlara göz dikildiğini ve  hukuk düzeninin yıkıldığını söyleyen Enerji Bir-Sen Konya Şube Başkanı Melike Emeksiz, “Anayasa ile hüküm altına alınan, Uluslararası Sözleşmeler ile korunan ve

4688 sayılı Kanun ile yasal çerçevesi belirlenen

Toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor.

Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir. Anayasa Mahkemesi tarafından mart ayında

toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi. Kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellenmek, sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için kamu görevlilerimizden aylık 345 TL kesinti yapıldı” şeklinde konuştu.

BİR AN ÖNCE BU YANLIŞTAN DÖNÜN!

“Tasarruf tedbirleri ile personel servis hizmetinin kaldırıldığı, koruyucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve Toplu Sözleşme Hükümlerinin engellendiği görülürken, sosyal hak olan lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı” diyen Emeksiz, daha sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sosyal hayata etkisi düşünülmeden,

toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek; servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında önemli bir yere sahip olan servis hizmeti genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor,  hem kamu görevlilerini  hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz.”

HAKLARIMIZIN İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ

Koruyucu giyim Kazanımının, 2012 yılından bu zamana 12 yıldır sürekli ve sorunsuz uygulandığını ifade eden Başkan Emeksiz, madde hükmünün açık ve net olmasına rağmen, bu kazanımın, önce Maliye bürokrasisi tarafından yazıyla daha sonra da genelge ile kısıtlanmaya çalışıldığını dile getirdi. Enerji Bir-Sen Konya Şube Başkanı Melike Emeksiz, ayrıca şunları kaydetti: “Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki  tüm haksız, hukuksuz ve yersiz  engellemelerin bir an önce kaldırılıp,

kamu görevlilerinin haklarının teslim edilmesini bekliyoruz. Fazla çalışma ücreti, tüm sendikalarımızın  hizmet kolu toplu sözleşmelerinde 2012 yılından bugüne kadar yer alan bir husustur.  Toplu Sözleşmelerimizde fiili çalışmaya bağlı olmaksızın

ödenmesi öngörülen fazla çalışma ücretleri

yıllar sonra bir anda fiili çalışma yapılması şartına bağlanmaya çalışılıyor. Bütçe ile belirlenen ve saat başı 10 lira 10 kuruş olan

fazla çalışma ücreti ile bir ekmek bile alınamaz iken; bu rakamın güncellenmesi yerine kaldırılması ya da  ödenmemesi talimatlandırılıyor. Buradaki tasarruf nedir?

Bütçeye ne kadar getiri sağlayacaktır? Biz diyoruz ki;  angarya olmasın, akıttığımız terimizin karşılığı verilsin, toplu sözleşme hükümlerimiz engellenmesin, parasal maliyet için hukuksuzluk ve sosyal maliyet üretilmesin.

Toplu sözleşme kazanımımızdır.  Anayasa’da belirtilen hakkımız, toplu sözleşme ile koruma altına alınan kazanımlarımız, hukuk hiyerarşisi içerisinde daha düşük olan genelge ile engellenemez. Lojman kiralarının rayiç bedeller üzerinden  yenilenmesi konusu da tam bir muammadır. Vatandaşlara yüzde 25 sınırı getirip, kira artışlarını sınırlamak isteyen devlet,

kamu görevlilerine gelince rayiç bedeller üzerinden ‘kira alınsın, sosyal tesis ve kamplar özelleştirilsin’ diyor. Ocak ayında Lojman kiralarına yüzde 25 zam yapıldı. Bunun üzerinde ‘bir daha zam yapalım, kamu görevlilerinin gelir sıkıntısını büyütelim’ diyorlar.

Kamu görevlisi bu gelirle; sadece devletin sosyal tesislerine gidebiliyor, sadece lojmanda hayatını ikame ettirebiliyor, sadece kamplarda ailesini tatile çıkarabiliyor. Bunlara müdahale edilmesi anlaşılabilir, hak verilebilir bir durum değildir. Teknik personelin mali haklarının yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği noktasındaki eksiklikleri, mesleki sorumluluklarının gereği

kamu işvereni tarafından görmezden geliniyor.

Teknik ve idari personel ilave iyileştirme bekliyor, çalışma barışının sağlanmasını istiyor.

Kamu İşveren tarafından söz verilen ve

Memur-Sen tarafından kayıt altına alınan;

1. Dereceye 3600 ek gösterge konusu

hala çözüme kavuşmadı. Emekli aylıklarının düşüklüğünü,  emeklilerin kırgınlığını herkes biliyor. 2023 Temmuz ayında verilen seyyanen zammın emekli aylıklarına yansımaması nedeniyle büyük bir adaletsiz ortaya çıktı. Toplu Sözleşme İkramiyesinin kayıplarıyla birlikte iade edilmesini,servis hizmetine dokunulmamasını hatta daha da yaygınlaştırılmasını, koruyucu giyim kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılmasını, fazla çalışma ücretinin yetersizliği dikkate alınarak artırımlı olarak ödenmesini, lojman, sosyal tesis ve kampların faydaları dikkate alınarak yaygınlaştırılmasını, 1. dereceye 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesini, emekli aylıklarında hak kayıplarının giderilmesini ve ücretlerin adil bir seviyeye yükseltilmesini, uzun zamandır gündemde olan Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılmasını, mühendis, mimar, teknik personel ile idari personelin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz.”

AdminAdmin

YORUMLAR