YEREL

Başkan Altay: “Yarınlar İçin En Büyük Ümidimiz Gençlerdir”

Finansman bir işletmenin, işleyebilmesi ve gelişebilmesi için gereken parayı ve krediyi sağlama işidir. Finansal hizmetlere erişimin sağlanması, bir toplumun gelişimi için oldukça önemli olduğu kadar, kalkınmanın da sürdürülebilir olmasına da büyük bir fırsat oluşturacaktır. Yine Gelişmiş bir finansal sistem sayesinde, kalkınma hızlandığı gibi, sektörlerin ve iş dünyasının geleceğe daha güvenli bakabilmesini sağlayacaktır.

Başkan Altay: “Yarınlar İçin En Büyük Ümidimiz Gençlerdir”

Ülkemizdeki işletmelerin ağırlığını KOBİ’LER( Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerden)oluştuğuna göre, öz kaynak yetersizliği sorunu yüzünden bu işletmelerin çoğunluğu faaliyetleri banka kredileriyle sağlıyor.

Başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektör işletmelerin temel sorunu olan finansmana erişim sorunu da giderek artıyor.

Öte yandan bankaların kredilendirmede izlediği “yüksek faiz, kısa vade ve orantısız teminat” modeli hala devam ediyor olması da bu süreci oldukça zorluyor.

Bu durum maalesef büyüme, ihracat, istihdam, vergi geliri ve Ar-Ge gibi konuları da olumsuz etki ediyor.

Bütün bunların önüne geçilmesi içinde KOBİ’lerle birlikte reel sektör işletmelerinin finansmana erişim isteği sağlanmalıdır.

Finansmana erişimin sağlanması sorunun çözümü hemen hemen bütün sektör temsilcilerinin ortak görüşü ve isteğidir.

Ülkemizde, Finansmana erişim problemi tüm sektörlerde üretim ve ihracatın sürdürülebilir olmasını etkileyen en önemli sorunların başında da geliyor.

Sermaye bakımından sıkıntı yaşayan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmana erişimi büyük işletmelere göre çok önem taşıyor.

Özellikle KOBİ’lerin işletme sermaye yeterlilikleri büyük şirketlere göre, daha az ve nakit akış düzenleri sistematiği yetersiz kalıyor.

Artan emtia fiyatlarının getirdiği sermaye eksikliği ile beraber kredi faizlerinin yüksekliği firmaların ayakta kalma riskini yükseltiyor.

Eğer Avrupa’daki tüketim eğilimi düşerse ve sanayi işletmelerinin de üretimleri azalırsa bu durum ülkemizde işletmeleri etkilediği gibi, ihracatta da sıkıntılar yaşatacaktır.

  1. duruma ilave olarak finansmana ulaşım ve kredilerle ilgili sıkıntı devam ederse, önümüzdeki kışı atlatmamada büyük sorunlar yaşanabilir.

Şimdiden ileride yaşanacak sorunlar karşısında sektör temsilcileri ve firmalar, finansmana erişimdeki zorlukların ortadan kalkmasını haklı olarak istiyor.

 

Hepimizin bildiği gibi İktidar tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılı için ekonomik, siyasi ve altyapı hedeflerinin olduğu 100'e yakın madde açıklamıştı.

Bu hedeflerin en iddialı olanları arasında yıllık gayrisafi yurtiçi hâsılayı (GSYH) 2 trilyon dolara çıkararak, dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek, kişi başına düşen milli geliri 20 bin doların üzerine çıkarmak ve 500 milyar dolarlık ihracat yapmak vardır.

2023’te ülkemizin, 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşılması için tüm sektörlerin ve firmaların yaşadığı sorunların çözülmelidir.

Sorunlar çözüldüğünde de bu hedeflere ulaşmada bir o kadar hızlanacaktır diye düşünüyorum.

Öyleyse ülkemizde KOBİ’lerle birlikte bütün firmaların yaşadığı finansmana erişim sorunu çözülmelidir.

İşletmelerin sürdürülebilirliği açısından finansmana erişim büyük önem arz ettiğine göre, bu sorunun biran önce çözümü de firmaların faaliyetlerini sürdürmelerine büyük bir katkı yapacaktır.

Bundan dolayı da bütün sektörler finansmana erişim noktasında rahatlatılmalıdır.

Ne dersiniz sizce de böyle yapılması gerekmez mi?

AdminAdmin