Advert
GÖLGE ADAM
GÖLGE ADAM
Giriş Tarihi : 08-08-2018 21:41

Herkes Ben Bilirim Havasında

İnsan gençliğinde, birilerinden bir biçimde, doğru, yanlış çok şeyler  öğreniyor.   Bunların doğru ya da yanlışlığını, belli bir olgunluk çağına gelince ancak anlaşıla bilir. Kimileri de, ne kadar yaşlanırlarsa yaşlansınlar, ezberlerinden bir türlü kurtulamayıp, yıllar boyu aynı şeyleri papağan gibi tekrarlayıp dururlar.

Fikir ve Görüşlerini  dar kalıplara sıkıştırıp  kalmış beyinler için  ne derseniz deyin, ne anlatırsanız anlatın sözleriniz  o kişilere   kar etmez.

‘’Dediğim dedik, Çaldığım  Düdük‘’ diye diye bir ömür tüketirler.

Onlar, kendilerine dayatılmış ezberlerle sarmaş dolaş olduklarından, başka bir gerçeği kabul edemez, kendilerine öğretilenlerin doğru ya da yanlış olup olmadığını sorgulamaz , araştırıp, tartışamazlar.

Halbuki atalarımız , “Bir düşünceye takılıp kalma. Gerçeği bir düşünce yansıtamaz .” demişlerdir.

Siyasi geleneklerde, sağ ya da sol çizgi olarak bilinen,  dinsel, mezhepsel, etnik, ya da devrimcilik adına ortaya çıkmış tüm marjinal oluşumlar başlangıcında belli bir dayanışmayı, kaynaşmayı ve birlikte yaşamayı amaçlamış olsa da, zaman içinde kutuplaşmanın, çatışmanın ve de tüm savaşların temel taşları olarak karşımıza çıkmıştır. Özellikle yabancı ajanlar tarafından kurulamn cemaatlar.

Bütün dinler, mezhepler ve tarikatlar Allah’a dönük olmasına karşın, dinler arası savaşları bırakın aynı dine mensup farklı mezhep ya da tarikatlara inanan insanlar bir birleri ile  çatışıp, birbirlerini öldürürlerken bile bunu Allah adına yaptıklarını söyleyebiliyorlar. Özellikle şiddeti ve terörü benimsemiş legal ya da illegal yapılanmalarda gençlerin beyinleri uyuşturularak bir  robot haline getiriliyor. Bir ırkçı için, kendi etnik kökeninden başka bir şeyin önemli olmadığı öğretilirken bile, aynı etnik kökenden insanları, farklı dünya görüşlerine sahip oldukları için öldürmeleri  görüş düşünce ve din  ile bağdaştırılacak  bir şey mi? Allah Aşkına soruyorum sizlere .

Adamlar dinden kitaptan bahsediyor, sonra da din kardeşlerinin ya da aynı etnik kökenden insanların toplu halde bulunduğu yere gidip, canlı bomba olarak onlarca insanı öldürebiliyorlar. Yani, hem ölüyorlar hem de öldürüyorlar. Allah’ın yarattığını Allah adına öldürdüklerini ifade etmek için de, ‘Allah’u Ekber’ en büyük Allah diyebiliyorlar. Kendini Müslüman zanneden yaratıklar  Allah’ın Şu Ayetine inanmıyorlar mı?;    ‘’Bunun içindir ki, İsrailoğullarına: "Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur" hükmünü yazdık (farz kıldık). Şüphesiz ki onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler.’’

İnsanın yücelişine gidecek yol bu olabilir mi? Hem Allah’ın affediciliğinden, bağışlayacağından bahsedeceksin hem de Allah adına insanları öldüreceksin!

Bulunduğum  iş yerim  camiye yakın, her ezan okunmasında Nene hatun parkına  belediyeler tarafından terk edilmiş sahipsiz   köpekler havlamaya  başlar. Kurt gibi sesler çıkarıp uluyor, ezan bitene kadar. Ezana karşı havlıyorsa, o ittir. İtlerle aram, oldum olası yoktur.

Şimdi de apartmanlarda iş merkezlerinde  çok besili itler var. Görüntüsü insanı korkutuyor. Hepsinin birde  sahibi var. Hani köyde olsalar anlarım, sürü sahibidir, beslesin hakkı… Ama şehrin göbeğinde, eşek boyunda iti ne yapacaksın be kardeşim kimse bana hayvan sevgisi demesin sakın.

Biz dört ayaklı itten bahsettik, iki ayaklıları hiç  gündeme alınmıyorlar. İt çokta, ne hikmetse gündeme alınmıyorlar.

  O itlerin dinsiz dediği ve gerçek bir Mümin ve Türk olan  Başbuğ  Mustafa Kemal Atatürk Dünya Toplumundan  büyük bir şirki kaldırdı.

Hıristiyanlar  “çarmıha gerilmiş İsa” figürünün bir safsata olduğu anlasın , Hıristiyanlık çöker.

Bunlarda da "Osmanlı" inancı yıkılsın, kendileri yıkılır. İslam İnancı demedim, Osmanlı inancı, bunlar çok farklı şeyler.

Türk Toplumunun çoğu kesiminde  “Osmanlı” hikâyesinin gerçek yüzünü bilmeyenler ve onu bile bile topluma ,Osmanlıyı . Put edip, her daim hafızalarda taze tutanlar .Memleketim insanının kafalarındaki “Osmanlı” yıkılınca, sistem  çöker  deyip onun özlemiyle yanan Türkiye  Cumhuriyeti Devletini Küçük görenler var ya ??????her neyse fazla morali bozmadan Osmanlı devletimizle dinimiz İslam’ı Kıyas edenlere sözüm;

Bizim  ülkemizde  Peygamber sümme haşa kamyon şoförü yapıldı  tek söz edip yazıp çizen olmadı.,. Bu  “Osmanlı”, Peygamberden de mi üstün haşa… Elbet tarihimiz, inkar edemeyiz. Doğruları vardır, yanlışları vardır. Neden konuşulmasından, bazı kesim çok rahatsız oluyor acaba?

Kelime-i Tevhit’ten “Muhammet Allah’ın resulüdür” ibaresi çıkartıldı. “Allah katında din İslam’dır” ayeti çizildi, hutbelerden yasaklandı. Dinler arası Diyalog,ile  Sait’ler yolu olarak, “Nurculuk” diye yol açıldı tek kelime eden yok. Şimdi de Nursi  ile Gülen’i  bir birinden ayırıp, Sait’i aklayıp paklıyorlar.

Sait Nursi Hıristiyan Anzakları “Şehit” ilan etmedi mi ?, Bu cemaat tehlikeli olmasına rağmen  Allah’a ait olan “bedi” sıfatı ile “Bediüzzaman”  sıfatı takıldı  zerre kadar konuşan yazan olmadı. Neden ?

  Osmanlı devleti bir sistem, bu sistemin kuralları var bu kurallara uymak istiyorsanız , eyvallah... Fakat bu sisteme “İslam” derseniz, “Allah, Peygamber ve Kitaptan  üstün  görürseniz, e biri de size “yapmayın o kadar değil ” der kardeşim!

Put nedir biliyor musunuz?

Bir şey ne zaman put olur?

Ne zaman "ilah" yahut "tapınılan" olur?

Hakkı batıl, batılı hak görüp, bunu da "ilahi" veya "İslami" gösterdiğiniz zaman. Papaz ve Hahamları ilahlaştırmak gibi  bir şey bu . Allah'ın hükmü var, bir de  Cemaat liderlerinin  hükmü var!

Allah'ın "öldürmeyin!" hükmü var, bir de cemaat liderlerinin , "öldürün!" kanunu var. Bunu acı bir şekilde 15 Temmuz’da tecrübe edindik. Bazı Cemaatları kurtarma adına, kimse kendini ateşe atmasın. Kendinizi atıyorsunuz, toplumu atmayın. Allah "Kullarım!" diyor, Cemaat liderleri de  "Kullarım!" diyor.

Ben Allah'ın kuluyum, Hiçbir cemaatın  değil!

Atatürk  Cemaatları yani tekke ve  zaviyeleri kapatarak toplumu büyük bir şirkten kurtardı .

Saygılarımla

NELER SÖYLENDİ?
@
GÖLGE ADAM

GÖLGE ADAM

DİĞER YAZILARI Oğuzların Kınık boyundan Selçuklu Türkmenleriz.(TURGUTOĞULLARI) 05-09-2019 21:31 Karamanoğulları Kadınhanı ve Turgutoğulları 05-06-2019 09:50 Suud bir sülalenin adıdır. 28-04-2019 18:29 Atatürk’ün Gözü İle TÜRK Kimdir? 23-10-2018 22:36 Herkes Ben Bilirim Havasında 08-08-2018 21:41 Şekerin Hikâyesi 24-02-2018 21:39 Zamana Meydan Okuyan Selçuklu’nun Mirası Kündekari 04-02-2018 22:46 Dünden Bu Güne Ecdadımın Türk İslam Davası 22-12-2017 21:52 Binlerce yıl geçti Türk töresi bozulmadı. 20-11-2017 10:32 Kut'ül Amare'de Neler Oldu 15-11-2017 13:54 Kurulan Şehir Hastaneleri ? 12-09-2017 12:12 TÜRK’ÜN YASAK KİTABI KIZIL ELMA 20-08-2017 13:32 Sultan Abdülhamid Han 29-06-2017 20:59 İSTİHBARÂT-I MECZÛBİYE 10-06-2017 15:16 Konya Tarihi 15-05-2017 21:34 Kut'ül Ammare'de neler oldu 29-04-2017 14:31 İhanetin belgeleri Suriye 26-04-2017 09:09 Bizim memlekette birçok yürüyen mayın var. 13-04-2017 10:43 Hoş Görü Şehri Konya’ daki Suriyeliler ve Ermeniler 02-03-2017 18:25 TÜRKLEŞMİŞ RUMLAR 18-02-2017 00:20 2019 YENİ BİR YOL AYRIMI OLACAK 07-02-2017 22:34 Başkanlık Sistemi Deyince Neden Korkutuluyoruz? 22-01-2017 18:05 MAKAMLARDA BEKTAŞİLİK ve KULLUK 06-01-2017 20:45 Bütün Bu Olan bitenlerin Anlamı Bu Olsa Gerek 19-12-2016 21:21 Çingeneler 03-12-2016 22:45 KULELİ VAKASI 20-11-2016 15:28 Söz Konusu Vatan Sevdası Olunca 13-11-2016 00:56 Darbe İle Ömrü Geçen Vatanım 03-11-2016 18:20 Bedirahanoğulları gizli belgeleri 22-10-2016 02:03 BEDİRHANOĞULLARI Günümüze Kadar Neden Nasıl Geldi? 06-10-2016 00:06 Hac'lıların (CİA) Türkiye üzerinden oynadığı oyunlar. 24-09-2016 22:40 Hristiyan Türkler ve Konya Ulemasının Yapamadıkları 18-09-2016 23:40 ZEKİYYE SULTAN 15-09-2016 16:04 Ermenistan ASALA / PKK / PYD / YPK'NİN TARİHÇESİ 03-09-2016 18:07 Esir Düşen Yunan Başkumandanı Trikopis: 29-08-2016 18:50 FETÖ=PYD/YPG, PKK terör örgütünün bir koludur 27-08-2016 22:20 KAN BAĞI OLAN İKİZ KARDEŞLER ASALA / PKK / FETÖ /PDY 23-08-2016 12:41 Konya ve Rumeli Toprakları 15-08-2016 02:29 ŞEMDİNLİ’NİN ÖTEKİ YÜZÜ 05-08-2016 23:01 Jön Türk'ün Günlüğü 26-07-2016 14:32 SÜRGÜNDEKİ ORTODOKS TÜRKLER 20-07-2016 14:41
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2653
 • 2Başakşehir FK2653
 • 3Galatasaray2650
 • 4Sivasspor2649
 • 5Beşiktaş2644
 • 6Alanyaspor2643
 • 7Fenerbahçe2640
 • 8Göztepe2637
 • 9Gaziantep FK2632
 • 10Denizlispor2631
 • 11Antalyaspor2630
 • 12Gençlerbirliği2628
 • 13Kasımpaşa2626
 • 14Konyaspor2626
 • 15Yeni Malatyaspor2625
 • 16Çaykur Rizespor2625
 • 17MKE Ankaragücü2623
 • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA