DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
YALNIZ ADAMIN KALEMİNDEN
YALNIZ ADAMIN KALEMİNDEN
Giriş Tarihi : 13-03-2017 21:30

Huysuz Kadına Sabır

Evliya menkıbelerinde huysuz kadına sabreden  şeyh, kıssalarına çokça yer verilir. Aynı olay,  zaman ve mekan kaydı gözetmeksizin bir çok  kişiye  isnat  edile gelmiştir.

 

Hz. Mevlana da  aşağıda  değindiği hikayede Şeyh  Ebu’l Hasan Harakani’ye mürit olmak isteyen bir dervişten ve   şeyhin huysuz karısına sabrından bahseder:

 

Bir  derviş, Ebu’l Hasan Harakani’nin adını- sanını duyup Talkan şehrinden kalktı. O gerçek şeyhi, O niyaz erini görmek için  dağları aştı, uzun ovaları geçti. Yolda gördüğü eziyetler, çektiği zahmetleri anlatılmaya değer ama ben kısa keseyim.

 

O genç yoldan gelip şehre varınca, O padişahın evini sordu. Eve varıp  kapının halkasını  yüzlerce saygıyla çalınca karısı, kapıdan başını çıkardı “ A kerem sahibi,  ne istiyorsun ? söyle deyince , Derviş,  Şeyh’i ziyarete geldim” dedi. Kadın bir kahkaha attı da sakalına güleyim  senin dedi, bunun için yollara düşüyorsun ha, şu uğradığın hale bak. Orada işin mi  yoktu ki boş yere yollara düştün?

 

Bir ahmağı görmek özlemine mi tutuldun, yoksa yurdundan usanç mı geldi sana? Yahut da şeytan , bir boyunduruk vurdu da yolculuk vesvesesi mi saldı sana? Kötü laflar etti, söylendi, sövdü onların hepsini söyleyemem ben. Karının sayısız örneklerinden, sayısız gülüşlerinden ve alaylarından o mürit gamlara battı, dertlere düştü.

 

O dervişin gözlerinden yaş akmaya başladı ve “ Bütün bunlarla beraber, O adı tatlı padişah nerde? diye, sordu. Karı; o gösterişçi, o bomboş düzenbaz, o ahmakların tuzağı, sapıkların kemendi yok mu?

 

Senin gibi sakalını değirmende ağartan yüz binlerce kişi, azgınlık yüzünden  ona düşmüştür Onu görmez de  sağ-esen yerine yurduna dönersen sana daha hayırlı olur; onun yüzünden azgınlığa düşmemiş, saptırmamış olursun. Laf ebesidir, çanak yalayıcıdır, hazır sofra ya konar o , davulunun sesi  çevredeki şehirlere yayılmış.

 

Bu toplum, yüzlerce bilgiyi, olgunluğu bırakmıştır da düzen ve aldatışa sarılmıştır, işte hal budur. Nerde Peygamber’in (sav) ashabının yolu- yordamı nerde namaz, tespih, nerde onun edepleri?

 

 

O genç mürit , yeter artık kes,  diye bağırdı şeyhin karısına  apaydın günde, bekçi de ne diye, nerden geldi? Erlerin ışığı doğuyu da tuttu, batıyı da, gökler bile şaşırdı da secdeye kapandı. Hakk’ın güneşi, Koç burcunda göründü de  bu güneş, utancından, perde ardına girdi. Senin gibi bir iblisin saçma sapan sözleri beni bu kapının toprağından çevirebilir mi hiç?

 

Ben bulut gibi  bir yelle gelmedim ki bir tozla bu eşikten döneyim. Öküz bile o ışıkla kerem kıblesi kesildi; kıble o ışık bulunmadığı vakit kafirlik oldu, put sayıldı. Nefis isteğinden meydana  gelen ibahilik, sapıklıktır, Yüce Allah’tan gelen ilahilik ise olgunluktur.

 

O ölçüye sığmayan ışık nerde parladıysa orda küfür, iman kesildi, şeytan Müslüman oldu. Şeyh yüceliğe mazhardır, Allah (cc)  onun sevgilisidir. Meleklerin Adem’e  secde etmeleri, Adem’in onlardan üstün olmasındandır; deri,  boyuna öze secde eder durur.

 

A  kocakarı, sen Hak nurunu söndürmek için üflüyorsun ama, o ağzı kokan, hem sen yanıyorsun, hem başın yanıyor. Nasıl olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner? Görünüşe göre hüküm veriyorsan bu aydınlıktan daha da fazla görünen nedir? Söyle.

 

Bu zuhura karşı bütün görünen şeyler, pek noksan, pek kusurlu. Kim Tanrı mumuna püf derse kendi ağzı yanar; o mum söner mi hiç? Senin gibi yarasalar, dünyanın güneşten yetim kaldığına dair nice rüyalar görürler. Can denizlerinin öyle büyük dalgaları olur ki Nuh tufanındaki dalgalardan yüz defa üstündür.

 

Ama Ken’an’ın gözünde kıl bitmişti de,  o yüzden Nuh’la gemiyi bıraktı, dağı aradı. Ama hemencecik yarım bir dalga, dağı da  aşağılıkların ta dibine itti Ken’an’ı da. Ay ışığını saçar, köpek de havlar durur; köpek ay ışığını otlak edinebilir mi hiç? Geceleyin  yol alanlar, ay ışığıyla yoldaşlık edenler, köpeğin havlamasıyla yollarından kalırlar mı  hiç?  Parça buçuk, ok gibi tüme koşar, ona kavuşmaya gidenler, her kokmuş koca karıya uyar da durur mu hiç? Yürü dua et ki bu yurdun köpeğisin, yoksa şimdi yapacağımı yapardım ben.

 

Ondan sonra herkese Şeyhi sormaya , Şeyhi her yanda araştırmaya başladı. Derken birisi O ülkenin kutbu, odun getirmek üzere ormana gitti, dedi. O Zülfikar düşünceli mürit, Şeyhin havasına kapılıp o ormana gitti. Şeytan da aklına , sakın Ay, toz içinde gizlenmesin diye vesveseler getirmedeydi. Din Şeyh, diyordu, ne diye böyle bir kadınla oluyor, düşüp kalkıyor?

 

Zıt zıddıyla nerden uzlaşacak? İnsanların imamıyla,  maymun nasıl olur da uzlaşır? Derken ateşli bile La Havle çekiyor, benim onun işine karışmam, onu kınamam, kâfirliktir, kin güdüştür. Ben kim oluyorum ki Allah’ın(cc)  işlerine karışıyorum; neden içimden böyle şüpheler geliyor diyordu. Derken  gene nefsi saldırıveriyor, bu yüzden de  kuyumcu potası ağzından duman çıkıyordu. Şeytan’ın Cebrail’le ne ilgisi olabilir ki diyordu, onunla görüşsün, onunla yatsın-kalksın. Azer, nasıl Halil’le düşer- kalkar; kılavuz , nasıl olur da yol kesenle uzlaşır?

 

O bu düşüncedeyken ünlü Şeyh , önüne çıkıverdi; bir aslana binmişti. Kükremiş aslan, odununu taşımaktaydı; o kutlu Şeyh de odunların üstüne oturmuştu. Kamçısı da, yücelik yönünden bir erkek yılandı; yılanı bir kamçı gibi eline almıştı.

 

Sen şunu iyi bil ki her şeyh, sarhoş aslana biner. O göründü, buysa görünmez; ama can gözünden de gizli değildir. Yüz binlerce aslan, onların oyluklarının altındadır; gizli alemi bilen, gizli  şeyleri gören  gözlerin önünde, ona odun taşırlar. Adam olmayan da görsün diye yüce Allah (cc) , onları bir bir gösterir.

 

O padişah, müridi uzaktan görünce , “ a, şeytana uyan , o sözleri duyma”, dedi. O ulu Şeyh, gönül ışığıyla müridin içinden geçeni bildi; evet, ne de güzel kılavuzdur o ışık.

 

O hünerler sahibi, yolda müridin gönlünden neler geçtiyse bir bir söyledi. Ondan sonra da güzel sözler söyleyen, o şakıyıp çileyen Şeyh, kadının inkarını anlatmak üzere ağzını açtı da dedi ki:

 

O tahammül, nefsin havasına uyma yüzünden değil; o senin  nefsinin  hayali, durma orda. Ben sabredip o kadının yükünü çekmeseydim, erkek aslan, nereden çekerdi benim yükümü? Ben ,Allah’ın (cc)   buyruğuna karşı yarı ham değilim ki halkın kınamasını düşüneyim. Geri kalanımız da O’nun buyruğundadır,  ileri gidenimiz de, canımız yüzüstü koşarak onu aramaktadır.

 

O ahmağın da nazını çekerim, onun gibi yüzlercesinin de, ama bu ne renk aşkındandır, ne koku sevdasından. Bu kadarı bizim talebemizin dersi; var düşün artık, şanımız nereye varmada. Nereye mi? Yere yöreye bile yol  olmayan  yere; İlahi Ay’ın   gözleri alan ışığından başka bir şey bulunmayan yere. Her türlü vehimlerden, düşüncelerden uzak olan yere; nurun nuruna, nurun nuruna, nurun nuruna.

 

Kötü huylu  arkadaşla uzlaşın  diye sözü aşağıdan aldım. Sabır genişliğin anahtarıdır sırrına ermek için gülerek , hoşlanarak onun yükünü çek. Şu aşağılık kişilerin aşağılıklarına dayanabilir, onlarla uzlaşırsan sünnetlerin ışığına erişirsin. Peygamberler aşağılık kişilerden çok eziyet çektiler; bu çeşit yılanların elinden çok kıvrandılar.(Mesnevî cilt 6:2049-2155)

 

Sevgili  Yunus Emre ne güzel söylemiş: “ Ben gelmedim dava için , benim işim sevi için, gönüller dost evidir, gönüller yapmaya geldim”. Ne var insanlar birbirleriyle güzel geçinseler, iyi olsalar, birbirlerini anlamaya çalışsalar.Tarihte olmuş bu  hadiselerden ders alıp aynı şeyi tekrarlamasak ;  iyi bir insan olup gerek evliliğimizde , gerek işyerinde arkadaşlarla gerekse komşularımızla olan ilişkilerimizde nefsimize gelen kötülüklere sabredip  hemen hiddetlenip tepki göstermeden susup onlara iyilikle karşılık versek ne güzel olur.

 

Ama böyle olabilmek için, içimizdeki şeytana uymamamız, nefsimize hakim olmamız gerek. Şeytan bizi hep kötülüğe meylettirir, hep olumsuzu çağırır, vur ,öldür, sen bunu hak etmedin, sen daha üstünsün der ve bizi  haklıymışız gibi ikna ederek arkamızdan belanın içine itiverir.

 

Sabretmek insanı olgunlaştırır, güzelleştirir  ve kimseyi  öteki kabul etmeden herkesi kucaklamayı öğretir bize. Yüce Allah’ın yarattığı her şeye değer verir, sever,  sayar ve onların iyiliği için onlara sadece Allah(cc) rızası için hizmet ederek yaşar hale gelirsek şu geçici dünyada  huzurlu ve mutlu oluruz. Sabırlı ve olgun insan hiç bir karşılık beklemez yaptığı hizmetlerden.

 

Yüce Allah (cc)  Kur’an-ı Kerim’de pek çok yerde  hep sabredenlerle beraber olduğunu  buyurmuştur. Bunlardan birkaç ayete değinmek istiyorum:

 

“ Ey iman sahipleri! Sabredin , sabır yarışı yapın.(Âli İmran -200)

 

    Ey iman sahipleri! Sabra ve namaza  sarılarak yardım dileyin. Hiç kuşkunuz olmasın ki, Allah sabredenlerle beraberdir(Bakara-153)

 

 Onların söylediklerine sabret! Ve güzelce  ayrıl onlardan.(Müzzemmil-10)

 

 İşte böylelerine ödülleri, sabrettikleri için iki kez verilir. Onlar, kötülüğü güzellikle karşılayıp savarlar. Ve onlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler.(Kasas-54) 

 

   Yemin olsun zamana ki,  insan , gerçekten tam bir hüsran içindedir!İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine Hakk’ı önerenler, bir- birlerine sabrı önerenler müstesnadır.(Asır suresi)   “

 

Aslında  her şey yüce kitabımızda söylenmiş ,  güzel insan olabilmek için bize,  sadece   yazılanları uygulamak kalıyor.İnşallah Kur’an ahlakı bütün benliğimizi kaplar ve Hz. İnsan  olmayı başarırız ve tüm yaratılmışı sevgiyle kucaklayıp onlar aşkla hizmet ederiz.

Yunus Emre’nin dediği gibi  yapalım ve yaratılanı Yaratandan ötürü sevelim.

Sevgi ve muhabbetle kalın

 

NELER SÖYLENDİ?
@
YALNIZ ADAMIN KALEMİNDEN

YALNIZ ADAMIN KALEMİNDEN

DİĞER YAZILARI Üstad Seyit Küçükbezirci’nin Ardından 12-12-2018 02:12 BOZKIRIN ORTASINDA KÖYÜMDE BİR ÖĞRETMEN 04-11-2018 10:15 Yerel Basın bu kadar Hor Görülmemeli 10-10-2018 13:58 Bu Gün Malazgirt Ruhuna çok İhtiyacımız var 25-08-2018 21:34 Okudukça Cahil Olduğumun Tecrübesini Edindim 21-07-2018 18:52 Yüreğine Sağlık Celil Çalış 30-06-2018 21:17 Bay memet 12-06-2018 22:29 Bir başkadır benim memleketim 04-06-2018 17:44 Hoş görülü ve Güler Yüzlü Olmak Ne Güzel 20-05-2018 15:46 HIDIRELLEZ 07-05-2018 21:50 Bir tarım Fuarı daha Geleceğe ümitlerle sona erdi 25-03-2018 23:17 Neden Bu kadar duyarsız olduk 13-02-2018 01:01 Orada Yaşayanların Çoğu Kıymetini Bilmiyor. 12-01-2018 09:49 Herkes Adam Olamıyor Maalesef 19-12-2017 23:52 Şeb-i Arus, Düğün Gecesi 10-12-2017 17:06 Bizim Zamanımızdaki Gençlik 05-11-2017 18:34 Türkiye Cumhuriyeti'nin 94.cü Yaşı Kutlu Olsun 28-10-2017 01:07 Makamlar geçici Bir Heves Önce insan olmak lazım 20-09-2017 01:07 Ağzı Olan Konuşuyor. 04-09-2017 09:28 Arkanda binlerce Kişiyi Öksüz Bıraktın Koca Reis 19-08-2017 22:41 Makamın Ne Olursa Olsun Sende İnsansın Badem Gözlü 05-08-2017 08:35 Var Olanı Gönülden Paylaşmak 11-07-2017 23:02 Dünyalık Peşinde sahte sakallı dedeler 29-06-2017 21:02 Bayramınız Kutlu Olsun 24-06-2017 22:13 Ben Menfaat Dostluğunda Yokum 31-05-2017 14:24 Biz İnsanlar Ne Edersek Kendimize Ederiz 08-05-2017 22:31 DÜRZİ ŞEYH BOZUNTUSU 09-04-2017 19:11 Keneler Kendisini Çok İyi Bilir. 27-03-2017 20:04 Huysuz Kadına Sabır 13-03-2017 21:30 Tasavvufta İnsanlık ve Benlik 26-02-2017 15:48 HZ. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Devlet Anlayışı 15-02-2017 23:45 MAKAMLAR GEÇİCİDİR SEN KENDİN OL YETER. 30-01-2017 12:56 SON SÖZ MİLLETİN OLACAK 23-01-2017 20:12 Bu Vatanın Sana İhtiyacı Var Bilge Lider Devlet Bahçeli 11-01-2017 00:07 TERÖR VE TÜRKİYE 01-01-2017 18:55 Hz. Mevlana'yı Anlayabildik mi? Yada Anlatabilmek 18-12-2016 21:07 İnsanım Demekle İnsan Olunmuyor 05-12-2016 22:37 Bir Süre Saklanmakla Kurtuldum mu Zannettin? 25-11-2016 21:48 PİYASALARDA NELER OLUYOR. 19-11-2016 21:57 Türkiye ve Donald Tuump'lu ABD 10-11-2016 22:06 Uyan Sultan AZİZ Uyan Kan Ağlıyor Bütün Cihan 03-11-2016 18:24 BAŞKANLIK SİSTEM İLE ÖZÜMÜZE DÖNELİM 22-10-2016 01:44 Sizin Hiç Çok Bilmiş Arkadaşınız Oldu mu? 05-10-2016 23:23 EĞİTİMCİNİN İŞGAL ETTİĞİN MAKAMIN HAKKI O DEĞİL. 11-09-2016 01:19 TÜRKİYE ‘de Siyasi Yapı nereye gidiyor? 27-08-2016 23:18 Bırakın Herkes Kendi Değerinde Kalsın 21-08-2016 15:53 YENİ ADI YILDIZ OLSUN 10-08-2016 13:28 MAKAM HIRSINA KAPILIP İHANET ETMEYİN 30-07-2016 16:02 Bilgeliğin Stratejik Derinliği 26-06-2016 12:31 CANLAR CAN DOSTLAR AKLIN YOLU BİRDİR. 19-06-2016 00:53 Dinimiz Neden Oruç'u Emretti ? 06-06-2016 18:54 İnsanlık ve Dost Deyince Gönlümden Geçenler 23-05-2016 15:49 BU GECE ‘’BERAT’’ ETTİĞİMİZ GECE OLUR İNŞALLAH 20-05-2016 19:28 MAKAM İNSANI KİBİR SAHİBİ YAPIYORSA EĞER ? 01-05-2016 21:08 Gazetecinin Günlüğü 27-04-2016 13:12 DOST DEDİĞİN ADAM GİBİ ADAM OLMALI 22-04-2016 17:32 Gazetecilik Mesleğinde Adab-ı Muaşeret 31-03-2016 11:30 MEMLEKET DE HUZUR ARAMAYIN 21-03-2016 09:22 Makamınızı Mazlumları Ezmek İçin Kullanmayın 28-02-2016 20:06 GÖNÜL DOSTUNUN NASİHATİ 14-02-2016 15:19 Makamın azdırdığı insanlar 04-02-2016 15:24 ATANMIŞ MAKAM SAHİPLERİ 18-01-2016 16:08 MEMLEKETİN EĞİTİMCİLERİ VE YAZARLARI 02-01-2016 11:55 HER ŞEYİN ÖZÜ GÜVEN VE SEVGİDİR 16-12-2015 01:55 MEDYA AYNA OLARAK GERÇEKLERİ YANSITIYOR MU? 30-11-2015 11:57 İNSANLIK MI, MAKAM VE MEVKİ Mİ? 15-11-2015 20:37 Kimse Genç Neslimiz Üzerinden Hesap Yapmaya Kalkmasın! 01-11-2015 12:22 ÖZ GÜVEN VEYA KENDİN OLABİLMEK 22-10-2015 15:57 DOĞRUYU GÖRMEDEN KARAR VERMEK ! 10-10-2015 13:52 DUR DEMENİN ZAMANI GELMEDİ Mİ? 03-10-2015 14:59 HER ŞEYİ ALLAH RIZASI İÇİN YAPMALI 28-09-2015 11:07 DOSTLUĞUMUZ SOHBET VE MUHABBET ÜZERİNEDİR. 14-09-2015 16:53 OY ARTIRMAK İÇİN OYNANAN OYUNLAR. 01-09-2015 17:58 SANAL ALEMDE SİYASET VE PKK’NIN ALGI OPERASYONU 25-08-2015 19:19 NEDEN KUL HAKKI ÇOK AĞIR BİLİR MİSİN? 17-08-2015 12:48 MUHTEREM OLABİLMEK DEĞİL MUHTEREM KALABİLMEK 10-08-2015 21:37 KAÇINILMAZ GERÇEKLER, KORKU VE YALAN 31-07-2015 12:31 KALP GÖZÜ İLE BAKMAK 12-07-2015 13:24 HER GÖZ GÖRMEZ 07-02-2015 11:03 AMAN DİKKAT! 25-01-2015 19:26 GÖZ ÖNÜNDE OLANLAR 06-01-2015 12:28 BENDEN SÖYLEMESİ 2 18-12-2014 14:57 BENDEN SÖYLEMESİ 11-12-2014 15:19
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3469
 • 2Trabzonspor3465
 • 3Beşiktaş3462
 • 4Sivasspor3460
 • 5Alanyaspor3457
 • 6Galatasaray3456
 • 7Fenerbahçe3453
 • 8Gaziantep FK3446
 • 9Antalyaspor3445
 • 10Kasımpaşa3443
 • 11Göztepe3442
 • 12Gençlerbirliği3436
 • 13Konyaspor3436
 • 14Denizlispor3435
 • 15Çaykur Rizespor3435
 • 16Yeni Malatyaspor3432
 • 17Kayserispor3432
 • 18MKE Ankaragücü3432
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA