DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
GÖLGE ADAM
GÖLGE ADAM
Giriş Tarihi : 13-11-2016 00:56

Söz Konusu Vatan Sevdası Olunca

Bu kâinatın gerçek sahibi olan Allahu Azimüşşân, bütün insanlara iki yurt hazırlamış. Birinin adına dünya, diğerinin adına ahiret denilmekte. Kâinatın Sahibi, Mü’min kullarını “yeryüzünün halifesi” kılmış. Yani onlar, Allah’ın bu “geçici mülkünü” gözetmekle, bu geçici yurtta mülkün hakiki Sâhibinin sözünün geçmesini, adâletin tesisini, insanların gerçek adâletin gölgesinde huzur içerisinde yaşamasını teminle mükelleftirler. Allahu Azimüşşan’ın tekvinî ve teklifi kanunlarına harfiyen riâyet eden bu Mü’minler, ölümün olmadığı “Ahiret hayatında” Dârüsselam’da, yani Cennet’te yaşamakla mükâfatlandırılacak; Allah’ın teklifî hükümlerini kabul etmeyen, Allah’a şirk koşan kâfirler ise Ahiret yurdunun diğer mekânı olan Cehennem’de yaşayacaklardır.

Türkiye’de ne zaman etnik temelli toplumsal tansiyon yükselse bazı kesimler siyasi duruşlarını dinle güçlendirmek isterler. Bu bağlamda dinî nass diye çok tüketilen rivâyetlerden birisi de; “Hubbul vatan minel iman / Vatan sevgisi imandandır” diye halk arasında meşhur olan sözdür.

 

Bu rivâyet Hz.  Peygamber’e (sas) nisbet edilerek alıntılanır, daha çok “ulus devlet” konseptine paralel bir vatan sevgisi bağlamında farklı olanı ve farklı düşüneni “öteki”leştiren bir içeriğe kutsal bir işaret olarak kullanılır.

 

İslâm fıkhında uydurma hadisi rivayet etmek ise ittifakla caiz değildir. Bu tür uydurma rivayetleri, ancak uydurma olduğunu beyan etmek şartıyla aktarmayı caiz görmüştür alimler. Zira Efendimizin bu hususta çok sert uyarıları vardır:

 

Mesela mütavatir olan  hadisde şöyle buyurmuştur Efendimiz: “Benim üzerime söylenen yalan, bir başkası üzerine söylenen yalan gibi değildir. Öyleyse kim bile bile bana yalan nisbet ederse cehennemdeki yerini hazırlasın!”

 

Sahih Müslim’de gelen bir hadisde ise; “Benden birisi hadis rivayet eder ve onun da yalan olduğunu bilirse; o iki yalancıdan birisidir” (Müslim: 1/7, hn. 1) demiştir. Bu kadar sert uyarıların olduğu bir meselede bir Müslümanın bilerek uydurma rivayetlere müracaat etmesi düşünülemez.

 

Rivayetin anlam çerçevesine gelince: Eğer dense ki, vatan sevgisi imana aykırı değildir, yerinde bir tespit yapılmış olur. Çünkü vatan sevgisi kişinin kendisini sevmesi gibi bir şeydir. Kişinin kendisini sevmesi imandan değildir ama imana aykırı da değildir.

 

İnsanda fıtri olan yönelişler vardır, vatan sevgisi de bunlardan birisidir. İnsan doğup büyüdüğü coğrafyayı sever, kimse de bu sevgiyi sorgulayamaz. Önemli olan yaradılıştan gelen meyilleri meşru ölçüler içinde tutmak, onlara imani değerler yükleyerek kutsamamaktır.

 

 

Vatan dediğimiz doğup büyüdüğümüz toprak parçası insanın bu dünyayı terk etmesiyle ilişkisinin kesildiği yerdir. Nihayetinde insan ilişkisinin kesileceği yer imanın irtibatlı olduğu bir makam olamaz. Eğer dense ki, vatan sevgisinden kasıt kalıcı mekan olan daru’l beka yani ilk insanın ikametgahı olan cennettir, zorlama bir tevil olsa da, fazla itiraza gerek kalmaz sanırım.

 

İmanın şartları göreceli değildir, sabittir; fıtri olan vatan sevgisi ise kişiden kişiye değişkenlik arz eder. Vatan sevgisi Arab’a, Türk’e, Kürt’e, Malay’a ve diğer bütün farklı kavimlere göre ayrı ayrı tecelli eder. Hâlbuki yeryüzü Doğu’suyla Batı’sıyla Allah’ındır (c.c), bütün mülk O’nundur.

 

Uydurma hadisler arasında kabile ve coğrafya üzerine kavmiyetçi duygularla üretilmiş birçok rivayet olduğu alanla ilgilenenlerin malûmudur. İslâm’ın sarih hükümleriyle çelişkili olmasına rağmen halk arasında bir zemin bulabiliyorsa bu tarz rivayetler, bunun bir ucunda bilmemek diğer ucunda da aşırı kavmiyetçi duygular vardır.

 

Samimi olan kişiler ise kendilerine hakikatin bilgisi ulaştıktan sonra uydurma rivayetlerden medet ummazlar.

Bu dünya yurdunda, can, mal, namus emniyeti içerisinde yaşamamız için Allah’ın bize bahşettiği yere “vatan” diyoruz. Cenab-ı Hak bizlere, dünyanın en güzel yerini vatan olarak bahşetmiş. Biz bu vatanı Allah için çok seviyoruz. Bu sevgi imanın gereğidir. Vatan sevgisi imanın gereği olduğu gibi, Allah’ın emaneti olan bu vatanı korumak da imanın gereğidir.

Mü’min vatanına saldırı olduğu takdirde, zerre kadar tereddüt etmeden onu korumaya koşar. Zaten o durumda yediden yetmişe herkese vatanı korumaya koşmak “farz-ı ayn”dır. İşte Kurtuluş savaşında bu necip millet bunu yapmıştır. 15 Temmuz gecesinde bu millet işte bu şuûrla hareket etmiştir. Bu uğurda canını verenler şehittir. Pek çok hadis-i şerif var: Canını, malını, namusunu korumak için mücadele verirken öldürülenler şehittir. Vatan da hem mal, hem can, hem namus sınıfına girer. Vatan olmazsa, ne mal kalır, ne can kalır, ne da namus. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkemizin işgal edilmesi esnasında olduğu gibi…

Bakınız ber hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (asm) ne buyuruyor:

“Ebu Hüreyre (ra)’den:“Peygamber (asm)’a bir adam geldi ve: ‘Ya Resûlallah! Birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım’ diye sordu. Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm):

“‘Ona malını verme’ buyurdu. ‘Öldürmeye kalkışırsa ne yapayım’ dedi. ‘Sen de onunla savaş’ buyurdu. ‘Ya beni öldürürse’ dedi. ‘Sen şehid olursun.’

“‘Ya ben onu öldürürsem ne olur’ deyince:

“‘O Cehenneme gider’ cevabını verdi.” (Riyazü’s-Sâlihîn, Diyanet İşleri Başkanlığı Baskısı, c. 2, s. 576, 1362 no’lu hadis)

15 Temmuz gecesi, Rabbimizin bu vatanı ve bu vatanda yaşayanları nasıl koruduğu yeni yeni ortaya çıkıyor. Bu ülkenin düşmanı devletlerle ve terör örgütleriyle işbirliği yapan o eli kanlı câniler, şayet başarılı olmuş olsalardı, Suriye’yi viran eden o teröristleri, ülkemize sokacak ve burasını da kan gölüne çevireceklerdi. Dünya tarihinde eşine ender rastlanan bir katliâm gerçekleştireceklerdi. Bu ülkede yaşayan hiç kimsenin can, mal, namus emniyeti kalmayacaktı. İşte bunun için dilinden tekbiri ve salavatı, elinden ay-yıldızlı bayrağı düşürmeyen ve bir anda Malazgird zaferini kazanan, İstanbul’u fetheden, Çanakkale’de küffara geçit vermeyen ecdadının ruhuna  bürünen bu necip milleti çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim.

Hiç akrabası olmasa bile, insanın doğup büyüdüğü yerlere gidip gezmesi kalbinde yumuşaklık meydana getirir. Bu, insan için yüksek bir haldir. Hemşerilik hissinin de temelinde bu vardır. Köyde bile aynı mahallede yaşayanlar arasında müşterek vatan şuuru vardır. Çoğumuz, hemşehriyi, vatandaşa tercih ederiz.

İnsan kalbiyle bir yere bağlıyken, gönlünün diğer tarafında, başka bir vatanın hasretini çekebilir. Bugün anayurtları Moğolistan içinde kalmış Türkler için vatan neresidir? Hazar doğusundan, Horasan’a, oradan Anadolu’ya hicret eden Türkmenlerin vatanı neresidir? Konya’dan, yeni fethedilen Rumeli’ye yerleştirilip beş asır sonra tekrar Anadolu’ya dönen evladı Fatihan’ın vatanı neresidir? Rus işgalcileri önünden Anadolu, Rumeli ve Suriye’ye hicret eden Kafkasyalıların vatanı neresidir? Vatan, sadece doğup büyüdüğü, atalarının gömüldüğü, akrabalarının yaşadığı yer olmasa gerektir. Belki insan kendisini nereye ait hissediyorsa, vatanı orasıdır.

Şunu bütün zerrelerimle birlikte söylüyorum: Bu inanç bizde olduğu müddetçe değil yedi düvelle, yetmiş iki buçuk düvelle de savaşırız ve Allah’ın izniyle hepsini mağlup ederiz. Bu böyle biline. Bu ülkeyle göz dikenler bundan böyle ayağını denk alsın…

 

NELER SÖYLENDİ?
@
GÖLGE ADAM

GÖLGE ADAM

DİĞER YAZILARI Oğuzların Kınık boyundan Selçuklu Türkmenleriz.(TURGUTOĞULLARI) 05-09-2019 21:31 Karamanoğulları Kadınhanı ve Turgutoğulları 05-06-2019 09:50 Suud bir sülalenin adıdır. 28-04-2019 18:29 Atatürk’ün Gözü İle TÜRK Kimdir? 23-10-2018 22:36 Herkes Ben Bilirim Havasında 08-08-2018 21:41 Şekerin Hikâyesi 24-02-2018 21:39 Zamana Meydan Okuyan Selçuklu’nun Mirası Kündekari 04-02-2018 22:46 Dünden Bu Güne Ecdadımın Türk İslam Davası 22-12-2017 21:52 Binlerce yıl geçti Türk töresi bozulmadı. 20-11-2017 10:32 Kut'ül Amare'de Neler Oldu 15-11-2017 13:54 Kurulan Şehir Hastaneleri ? 12-09-2017 12:12 TÜRK’ÜN YASAK KİTABI KIZIL ELMA 20-08-2017 13:32 Sultan Abdülhamid Han 29-06-2017 20:59 İSTİHBARÂT-I MECZÛBİYE 10-06-2017 15:16 Konya Tarihi 15-05-2017 21:34 Kut'ül Ammare'de neler oldu 29-04-2017 14:31 İhanetin belgeleri Suriye 26-04-2017 09:09 Bizim memlekette birçok yürüyen mayın var. 13-04-2017 10:43 Hoş Görü Şehri Konya’ daki Suriyeliler ve Ermeniler 02-03-2017 18:25 TÜRKLEŞMİŞ RUMLAR 18-02-2017 00:20 2019 YENİ BİR YOL AYRIMI OLACAK 07-02-2017 22:34 Başkanlık Sistemi Deyince Neden Korkutuluyoruz? 22-01-2017 18:05 MAKAMLARDA BEKTAŞİLİK ve KULLUK 06-01-2017 20:45 Bütün Bu Olan bitenlerin Anlamı Bu Olsa Gerek 19-12-2016 21:21 Çingeneler 03-12-2016 22:45 KULELİ VAKASI 20-11-2016 15:28 Söz Konusu Vatan Sevdası Olunca 13-11-2016 00:56 Darbe İle Ömrü Geçen Vatanım 03-11-2016 18:20 Bedirahanoğulları gizli belgeleri 22-10-2016 02:03 BEDİRHANOĞULLARI Günümüze Kadar Neden Nasıl Geldi? 06-10-2016 00:06 Hac'lıların (CİA) Türkiye üzerinden oynadığı oyunlar. 24-09-2016 22:40 Hristiyan Türkler ve Konya Ulemasının Yapamadıkları 18-09-2016 23:40 ZEKİYYE SULTAN 15-09-2016 16:04 Ermenistan ASALA / PKK / PYD / YPK'NİN TARİHÇESİ 03-09-2016 18:07 Esir Düşen Yunan Başkumandanı Trikopis: 29-08-2016 18:50 FETÖ=PYD/YPG, PKK terör örgütünün bir koludur 27-08-2016 22:20 KAN BAĞI OLAN İKİZ KARDEŞLER ASALA / PKK / FETÖ /PDY 23-08-2016 12:41 Konya ve Rumeli Toprakları 15-08-2016 02:29 ŞEMDİNLİ’NİN ÖTEKİ YÜZÜ 05-08-2016 23:01 Jön Türk'ün Günlüğü 26-07-2016 14:32 SÜRGÜNDEKİ ORTODOKS TÜRKLER 20-07-2016 14:41
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3063
 • 2Trabzonspor3061
 • 3Sivasspor3054
 • 4Galatasaray3052
 • 5Beşiktaş2950
 • 6Fenerbahçe3049
 • 7Alanyaspor3048
 • 8Göztepe3038
 • 9Gaziantep FK3038
 • 10Antalyaspor3037
 • 11Kasımpaşa3036
 • 12Gençlerbirliği3032
 • 13Denizlispor3032
 • 14Konyaspor3030
 • 15Yeni Malatyaspor3029
 • 16Çaykur Rizespor3029
 • 17Kayserispor2928
 • 18MKE Ankaragücü3025
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Reklamı Geç
Advert