DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
DURAN ÇÖLCÜ
DURAN ÇÖLCÜ
Giriş Tarihi : 26-01-2022 12:09

İklim Değişikliği Tarıma, Gıdaya Ve Su Kaynaklarına Ulaşımını Zorlaştıracaktır

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de görülen iklim değişikliği, hemen hemen her alanda olumsuz etkisini gösteriyor.

En çok etkilenen alanlar ise, öncelikle tarım, gıda ve su kaynaklarıdır. İnsanlık var olduğu sürece de, tarıma, gıdaya ve suya olan ihtiyaçta hiç bitmeyecektir.

İki yıldır süren salgında da bunun farkına yeniden varılarak, stratejik bir konumda bakılmaya başlandı.

Çünkü tarım, gıda ve su insan hayatının en temel beslenme kaynaklarını oluşturduğundan, artık stratejik bir sektör haline geldi.

Gelecekte tarıma, gıdaya ve suya ulaşımı iklim değişikliği etkileyeceğinden, şimdiden gereken tedbirler alınmaya başlandı.

Umarım iş işten geçmeden tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de daha yeterli adımlar atılarak, gelecekte yaşanılacak sorunların önüne geçilir.

 

Ülkemizde iklim değişikliklerinin etkilerine bakarsak; tarıma, gıdaya ve su kaynaklarına ulaşımda sorunlar yaşayacağımız görülüyor.

Çünkü ülkemiz İklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen bölgelerden birinde yer alıyor.

Şimdiden küresel ısınma sınırlanamaz ve tersine çevrilmezse ülkemizin de yer aldığı Akdeniz havzasında biyolojik çeşitlilik kaybolmaya başlayacak; tarımsal verim azalacak; turizm gelirleri düşecek; ekonomiler zayıflayacaktır.

Tüm dünya da olduğu gibi, bizim ülkemizde de olumsuz etkileri görülmeye başlandı bile.

Bundan dolayı da tarım, gıda ve su kaynaklarının azalması ve ulaşılmasında yaşanacak tehlikelere karşı çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu çalışmalardan birisi de, WWF-Türkiye’nin gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Yarınları Projesi Sonuç Raporudur.”

Rapora göre, iklim değişikliği sonucu sıcaklık artışı 2030’lu yılların sonuna kadar sınırlı kalacaktır.

Bu dönemden sonra ise hızla artacaktır. Bu sıcaklık artışının kış mevsiminde 4 derece ve yazın ise 6 derece civarına ulaşacağı öngörülüyor.

Kış yağışlarında Türkiye’nin genelinde sıcaklıkta azalma görülürken, bir tek Kuzey Anadolu’nun doğu yarısında yağışlarda artış görülecektir.

Türkiye’yi daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir gelecek bekliyor.

Diğer taraftan Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin İklim Değişikliği Eylem Planı'nda da özellikle su kaynaklarının azalması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme ve bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi olumsuz etkilerden önemli ölçüde etkileneceği görülüyor.

Konuyla ilgili bir diğer önemli bir raporda, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü hazırladığı ve 2021’in ikinci yarısında yapılan bir dizi çalıştayın ürünü olan rapordur.

Bu raporda bakanlık uzmanları, çiftçiler ve STK temsilcileri iklim değişikliğinin tarımsal üretime, suya ve ekosisteme etkilerini değerlendirerek, çözüm önerilerini sıralıyor.

Rapordaki çarpıcı sonuçları sizlerle paylaşarak, dikkatinizi çekmek istiyorum.

Rapordaki çarpıcı tespitler gelince, iklim değişikliğinin en önemli etkisi su döngüsü üzerinde olacaktır. “Su zengini” bir ülke olmadığımız ve hatta su stresi altında olan ülke olduğumuz için, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetilmesi bizim için kritik önem taşıyor.

Suyun hayatımızdaki önemini anlamamız için rapordaki çarpıcı örneklerden birisini özellikle dikkatinize sunuyorum. Oda, 71 kg et için 15 ton su ve 1 fincan kahve için 170 kg suya ihtiyaç olunmasıdır.

Önemli bir konuda, son 10-15 yılda ülkemizdeki toprak verimliliğinin önemli ölçüde azalmış olmasıdır.

Toprak verimliliğinin azalmasıyla birlikte topraktaki organik yapı zayıflarken, bitki besin elementlerinde azalmalar görülüyor.

Besin maddelerindeki azalma ise, daha fazla kimyasal gübre kullanımı ile telafi edilmeye çalışılırken bu durum nitrat kirliliğine ve atmosfere, bir sera gazı olan N2O emisyonu salımına sebep oluyor.

İklim değişiminin olumsuz etkileri yukardaki saydıklarımızın yanında değişik şekilde de ortaya çıkıyor.

Buna örnek ise, deniz seviyesi yükselirken nehir ağzı ve kıyı yeraltı suları tuzlanıyor.

Bu nedenle kıyı alanlarında insanların ve ekosistemlerin tatlı suya erişimi azalıyor. Artan iklim değişikliği doğal bitki örtüsünü değiştiriyor, bozkır alanlarının genişlemesine ve mera alanlarının azalmasına neden olabiliyor.

Artan sıcaklık ve yağış rejim değişiklikleri ile bitki hastalık ve zararlıları için uygun ortamlar oluşabiliyor.

Raporlardan ortaya çıkan ana fikir ise oldukça önem taşıyor. Türkiye’nin acilen iklim değişikliğini dikkate alan yeni tarım politikalarını oluşturmasını ve uygulamasını bir kez daha ortaya koyuyor.

 

Rapor tarım sektöründe iklim değişikliğine uyumun sağlanması ve etkilerin azaltılması için alınabilecek tedbirleri sıralamış olup, kısa vadede alınacak önlemler ise şöyle sıralanmıştır:

İklim değişikliğine uyum eylem planı oluşturulmalı, Ulusal Arazi Kullanım Planlaması yapılmalı.

“Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında tarım ve mera alanları için tarımsal kuraklık erken uyarı sistemleri kurulmalı. Ekosistem odaklı gıda üretim modeli oluşturulmalı, Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Stratejisi uygulamaya alınmalı. Dijital, iklime uyumlu tarım teknolojileri yaygınlaştırılmalı. Tarımsal potansiyelinin düşük olması nedeniyle terk edilen tarım alanlarının biyolojik rezerv alanları olarak değerlendirilmeli, permakültür uygulamaları yaygınlaştırılmalı. Agroekolojik uygulamalar küçük aile işletmelerinden başlanarak desteklenmeli. Çiftçi hanelerinde veya tarımsal işletmelerde çiftçi ihtiyacını karşılayacak ölçekte yenilenebilir enerji tesisleri kurulumu finanse edilmeli. Biyolojik mücadele yöntemleri desteklenerek yaygınlaştırılmalı. Mera ıslahlarında mera bitki örtüsünü güçlendirmek üzere özellikle yağışlardan maksimum faydayı sağlayacak yöntemler geliştirilmeli. İklim değişikliğine hassasiyeti yüksek olan alanlarda yoğun tarım teknikleri yerine iklim dostu tarım, koruyucu tarım veya ekosistem tabanlı tarımsal uygulamalar yaygınlaştırılmalı, koruyucu tarım yapılan alanlar artırılmalı. Modern sulama sistemleri yaygınlaştırılmalı. Yeraltı sularının korunması için kısıntılı sulama ile birlikte gece sulaması yapılması teşvik edilmeli. Damla sulama ve toprak altı damla sulama yöntemleri geliştirilmeli. Su ihtiyacı az olan bitkilerin ekimi için havza bazlı üretim modeli yaygınlaştırılmalı. Canlı rüzgâr perdeleri yaygınlaştırılmalı. Anız yakılmaları ile etkin mücadele edilmelidir önerilerinde bulunuyor.

Uzun vadede yapılması gerekenler ise şöyledir: İklim dostu tarımsal destekleme modeli oluşturmalı. Kuraklığa ve soğuğa toleranslı tohum çeşitleri geliştirilmeli ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alanları yaygınlaştırılmalı. Yerel hayvan ırklarının ıslah çalışmaları yapılmalı. İklim değişikliği ile ilgili uygulamaların bir bilgi sisteminde kaydı ve takibi yapılmalı. Tarım sektöründe sera gazı emisyon azaltım potansiyeli ve maliyeti belirlenmeli. Su döngüsünde meydana gelen kırılganlıklar tespit edilerek, özellikle yukarı havzalarda bu kırılmaları gidermek üzere tarımsal ormancılık çalışmaları yaygınlaştırılmalı. Çiftlik tipi biyogaz tesisleri teşvik edilmeli, hayvansal gübre yönetim sistemleri kurulmalı. Değişen iklim koşullarından olumsuz etkilenecek tarım ürünleri için alternatif ürünler belirlenmesi için çalışmalar yapılmalı. Kuraklık tehlikesine karşı modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına devam edilmeli ve İyi tarım ve organik tarım faaliyetleri artırılması şeklindedir.

 

Gelinen noktada ülkemizde tarıma, gıdaya ve suya ulaşım iklim değişimleriyle birlikte zorlaşacaktır.

Şimdiden gereken adımları atmazsak ve alınacak tedbirleri uygulamaya almazsak, gelecekte büyük sorunlar yaşayacağımız görülüyor.

Her üç raporun ana fikrinde olduğu gibi, Türkiye’nin acilen iklim değişikliğini dikkate alan yeni tarım politikalarını oluşturmasını ve uygulaması gereklidir.

Bu noktada iktidar, ilgili kurumlar ve vatandaşlar olarak bizler, el birliğiyle üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz.

Ancak o zaman olası iklim değişiklikleri nedeniyle yaşadığımız ve yaşanılacak sorunların önüne geçebiliriz.

Ne dersiniz sizce de böyle yapmamız gerekmez mi?

NELER SÖYLENDİ?
@
DURAN ÇÖLCÜ

DURAN ÇÖLCÜ

DİĞER YAZILARI TÜRSAB’ın, Elma Kültür Yolu Projesi İç Turizmi Geliştirerek Canlandıracaktır 24-05-2022 15:01 Parayı Rahat ve Çokça Harcamadan Kurtulmalıyız 13-05-2022 13:30 Sosyal Politika, Yeniden Ülkemiz Gündeminin Öncelikleri İçinde Yer Almalıdır 20-04-2022 10:46 Esnaf, Fiyat Artışlarının ‘Perakende Yasası’ İle Önlenebileceği Düşüncesindedir 13-04-2022 13:41 Yükselen Enflasyon Karşısında Vatandaşın Alım Gücü Yükseltilmelidir 06-04-2022 21:32 Değişen ve Gelişen Meram 30-03-2022 16:54 Yerli Malının Tercih Edilmesi İyi Bir Gelişmedir 23-03-2022 13:02 Konya Ekmekte, Suda ve Ulaşımda En Ucuz Şehir Olmayı Sürdürüyor 16-03-2022 11:28 Tarım Ve Hayvancılık Stratejik Sektör Olduğu Kadar, Vazgeçilmeyecek Bir Sektördür 09-03-2022 09:16 İş Dünyası, Verilecek Desteklerle Büyümenin Sürdürülebilir Olacağı Düşüncesinde 02-03-2022 13:37 Gıdada Yükselen Enflasyon Endişesi 23-02-2022 16:31 Yüksek Enflasyonla İş Barışının Bozulma Tehlikesi! 16-02-2022 12:55 TL’ye Sahip Çıkmak Görevimiz Olmalıdır 10-02-2022 17:18 SANTEK ve Konya’nın Üretimdeki Gücü 02-02-2022 11:02 İklim Değişikliği Tarıma, Gıdaya Ve Su Kaynaklarına Ulaşımını Zorlaştıracaktır 26-01-2022 12:09 Enerji Fiyatlarında Denge Oluşturulması Her Kesimi Rahatlatacaktır 19-01-2022 13:11 Böyle Giderse Medyanın Sonu İyi Değil 13-01-2022 13:00 Yeni Yılda Sanayinin Ve İş Dünyasının Ortak Beklentisi İstikrar 05-01-2022 11:06 Yeni Yatırımların İçin Kurda Sabitlik Ve Finansmana Ulaşım Sağlanmalıdır 29-12-2021 10:36 Yeni Yılda Tarım ve Gıda Ürünlerindeki Fiyat Artışları Sürecek Endişesi 22-12-2021 00:00 Beyşehir, Turizm ve Sanayi Kenti Olma Yolunda 15-12-2021 12:19 Dünya İnsanlığı Hz. Mevlana’nın Evrensel Çağrısına Geliyor 10-12-2021 09:27 Asgari ücretli, geçinebileceği en az 5 bin lira beklentisinde 01-12-2021 13:04 Ayakkabı sektörünün Can suyuna ihtiyacı var 25-11-2021 09:36 Doların Yükselişinin Önüne Geçilmesi Bir Rahatlama Getirecektir 17-11-2021 12:46 Enerjideki, Vergi Ve Fonların Düşürülmesi Rahatlatacaktır 10-11-2021 19:41 Yeşil Mutabakata Uyum, Sanayi Ve İhracatta Rekabet Gücünü Artıracaktır 03-11-2021 11:05 İş Dünyasını ve Vatandaşları Döviz Kurlarındaki Yükseliş Endişelendiriyor 29-10-2021 12:36 Her Sorunu BİRLİK ve BERABERLİKLE Çözebiliriz 20-10-2021 14:17 Çalışanları Ezen Yüksek Enflasyon Giderilmeli 13-10-2021 13:46 Şehrimizin Gastronomi Turizmini Geliştirmesi İçin Önünde Hiçbir Engel Yoktur 06-10-2021 12:06 Kış Sert Geçeceğe Benziyor 29-09-2021 15:38 Emeklilerimiz, Geçinebilecekleri Bir Maaşa Kavuşturulmalıdır 22-09-2021 11:57 İzmir’deki Konyalıların Gücü Ve Başarıları 15-09-2021 15:53 Gıdadaki Yüksek Enflasyon Tehlikedir 08-09-2021 12:44 Kırtasiye Sektörünü Hibe Ve Destekler Rahatlatacaktır 01-09-2021 11:36 Türk İhracatını Genç İşadamları Yönlendirecek 25-08-2021 20:40 Zorunlu Deprem Sigortası Sosyal Sorumluluktur 18-08-2021 16:47 Karatay, İhtiyaca Göre Hizmet Ve Yatırım Anlayışında 11-08-2021 10:35 Ormanlarımızın Kül Olmasına Bizler Sebep Olmayalım 04-08-2021 09:35 Bayram sonrasında tedbirlerden taviz vermemeliyiz 28-07-2021 12:50 Bayramın havasında rehavete kapılmayalım 14-07-2021 20:43 Ülkemiz ekonomisine sırtlayan şehirlerimizden Konya’nın başarıları 07-07-2021 13:09 Ekonominin Yeni Bir Programa İhtiyacı Var 01-07-2021 12:42 Acımızı Paylaşan Herkese Sonsuz Teşekkür 23-06-2021 14:26 Çiftçinin, Topraktan Uzaklaşmasının Önüne Geçilmelidir 09-06-2021 08:33 Büyümeden pay alamayan sektörler, desteklerin sürdürülmesini istiyor 02-06-2021 13:16 Salgın ve Temel gıda maddelerinin fiyat artışlarıyla yoksulluk büyüyor mu? 26-05-2021 13:47 Turizm sektörü Yasakların kalkması beklentisinde 19-05-2021 16:04 Birlikte mücadele edip, Umitvari olacağız 11-05-2021 12:24 Mobilite Yenilikçi Teknolojinin Desteklenmesi İyi Bir Gelişmedir 05-05-2021 10:20 Esnaf kapanma yerine aşı talep ediyor 28-04-2021 12:27 Gençlerin işsizlik korkusu artarak devam ediyor 21-04-2021 13:40 Ramazan alışverişini yerel esnafımızdan yapalım 14-04-2021 11:05 Vergide Artışın Zamanı Mı? 07-04-2021 00:00 İnşaat sektöründeki krizin önüne geçilmelidir 31-03-2021 15:31 Şehirlerin, İç Turizmde Ciddi Bir Pay Alma Çalışmaları Güzel Bir Gelişme 25-03-2021 23:32 Bilinçli Tüketici olmak zorundayız 17-03-2021 15:44 Bakkal Amcalar kara gün dostudur 10-03-2021 18:34 “Haydi Konya! Tedbiri Artır, Kısıtlamaları Kaldır” çağrısına katılalım 03-03-2021 15:28 İnşaat ve hizmette güven geriledi 24-02-2021 10:44 İşsizlik ve işsiz kalma endişeyi büyüyor 17-02-2021 11:58 Gıda’daki, Haksız fiyatla mücadele devam ettirilmelidir 10-02-2021 15:05 Korona’nın aşısı bulunur ama tedbir alınmazsa, gıdanın aşısı bulunmaz 03-02-2021 15:52 Gıda Fiyatlarının Artışının Önüne Geçilmeli 27-01-2021 15:33 Motosiklet ve Bisiklet Tamircisi esnafı, sorunlarının çözümünü bekliyor 20-01-2021 11:39 Konya’nın ihracattaki rekoru güzel bir gelişmedir 13-01-2021 15:52 Gazeteciler olarak meslek onurumuza sahip çıkmalıyız 06-01-2021 17:00 İş Dünyası, 2021’ri İyimser Ve Umutlu Görüyor 02-01-2021 15:59 2021’de, ekonomide güven öncelikli olmalıdır 23-12-2020 13:06 “Yerli Malı” kullanalım çağrısına katılalım 16-12-2020 14:52 Yeni Asgari Ücretle, çalışanlar geçimini sağlayabilmeli 09-12-2020 13:32 Otomotiv Yedek parça sektöründe Konya başarısı 02-12-2020 10:10 Dijital ticarette geri kalmamalıyız 25-11-2020 09:15 İndirim kampanyaları faydalımı? Zararlımı? 18-11-2020 12:00 Ekonomide, yeniden güven ve istikrar olmalıdır 11-11-2020 11:01 İzmir Deprem Felaketinin Ardında… 04-11-2020 11:14 SÜT üreticisi yalnız bırakılmamalı 28-10-2020 17:02 Dövizin yükselişi ne getirir, ne götürür? 20-10-2020 21:40 Pandemi sürecinde, mahallemiz Küçük esnafının farkına vardık 14-10-2020 11:42 Sağlığınız için, “Organik ürün sahtekârlığına” dikkat etmeliyiz 07-10-2020 11:00 İş dünyasının yapılandırma beklentisi yükseliyor 30-09-2020 11:41 Rekabetçi Dünyada Ar-Ge Hayati Bir Öneme Sahiptir 23-09-2020 09:25 Plansız ticaret ve iş yeri açmak, servetimizi bitirir 16-09-2020 12:27 Gıda ve Temizlik ürünlerindeki KDV’nin düşürülmesi vatandaşı rahatlatacaktır 09-09-2020 15:31 KS0’dan, tedbirlere uyma çağrısı 02-09-2020 11:51 Kırtasiye sektörünü destekler rahatlatacaktır 26-08-2020 10:09 Deprem değil, tedbirsizlik insanı ve canlıyı öldürür 19-08-2020 11:56 Salgında, tarımın stratejik önemi bir kez daha anlaşıldı 12-08-2020 11:57 Sanayi, ilk yarıdaki açıklarını ikinci yarıda kapatma umudunda 05-08-2020 10:29 Tedbirlere uyarak, bayramı geçirelim 29-07-2020 12:59 Sahte paraya dikkat etmek gerekir 22-07-2020 13:40 İlk 500 Sanayi Kuruluşlarında, sayımızın artması sevindirici bir gelişmedir 15-07-2020 15:36 Bu turizmcilerde her şey var 08-07-2020 17:55 Tatili kurallara uyarak yapabiliriz 01-07-2020 13:06 Altında, taklit ve ucuz ürünlerden uzak durmalıyız 24-06-2020 15:34 Türkiye’de bir ilk olan “Bizim Esnaf” uygulaması üzerine 17-06-2020 13:03 Tasarruf etmeyi öğrenmemiz lazım 10-06-2020 10:31 Normalleşmeyle birlikte iş dünyasının beklentisi 03-06-2020 11:05 Ekonomi ve salgınla mücadele öncelikli olmalıdır 27-05-2020 14:17 Bu bayramı da buruk kutluyoruz 20-05-2020 17:00 Normalleşeceğiz, ama tedbiri elden bırakmayacağız 13-05-2020 12:08 Salgın sonrasına iş dünyası kendini nasıl yapılandıracak ? 06-05-2020 09:39 Ramazan alışverişinde aşırıya kaçmamalıyız 29-04-2020 13:56 Turizm sektörü endişelerden kurtarılmalıdır 21-04-2020 11:19 Tedbiri elden bırakmadan Üretim Devam Etmeli, 15-04-2020 15:16 Çalışanların, üreticilerin desteğe ve umuda ihtiyacı var 08-04-2020 16:21 Koronavirüs’ü “BİRLİKTE” mücadeleyle atlatacağız 04-04-2020 00:25 KORONOVİRÜS’i fırsata çevirmek ahlaki değildir 18-03-2020 10:58 Kadınlar ticarete yön veriyor 11-03-2020 08:53 Kooperatifçiliğe daha fazla önem vermeliyiz 04-03-2020 13:22 İsraf edilen Gıdayla, 821 milyon aç insan dolaya biliyor 26-02-2020 18:05 Birbirimizin yaşama hakkına saygı duymalıyız 19-02-2020 13:00 İşsizlik sorununun çözümü, ortak beklentidir 12-02-2020 12:38 "Elektrik, doğal gaz ve suda” vergilerin kaldırılması isteniyor 05-02-2020 20:19 Tarımının geleceği iyi görünmüyor 29-01-2020 12:16 Konya, ülke ekonomisine pozitif katkı yapıyor 23-01-2020 00:09 Konya, Sağlık yatırımlarında öncü illerdendir 15-01-2020 18:28 Konya’nın ihracat başarısı 07-01-2020 13:10 2020 yılından beklentilerimiz 31-12-2019 13:18 Yerli Malını tercih etmek, hepimize kazandırır 24-12-2019 23:11 Konya’nın Hafızası Küçükbezirci’yi andık 18-12-2019 12:30 Dünya “Vefa Vaktine” geliyor 10-12-2019 11:17 ”Engelleri” kaldırmak, insanlık görevi olmalı 03-12-2019 10:06 Ayakta kalmanın yolu, girişimcilik ve cesarettir 26-11-2019 21:18 Küçük işletmeler,Konaklama Vergisinden muaf tutulmalıdır 19-11-2019 09:59 Rekabette, yeni modeller geliştirmeliyiz 12-11-2019 15:49 Milli teknoloji hamlesinde Öncü Şehir, KONYA 06-11-2019 13:20 Yeni vergiler kayıt dışılığı artırabilir endişesi 29-10-2019 10:27 Konya, Türkiye’ye örnek bir sanayiye sahip 22-10-2019 15:16 Hileli gıdalardan uzak durmalıyız 15-10-2019 09:57 Dolandırıcılara artık, “Sana Ne” demeliyiz 09-10-2019 23:18 Yöresel ürünler tanıtılarak, desteklenmeli 01-10-2019 13:15 KOBİ’lerin İhracatçı Ailesine katılması ekonomiye güç verir 24-09-2019 16:30 Ahilik kültürünü yaşatmak görev olmalıdır 17-09-2019 16:06 Sanayici üzerindeki yükün hafifletilmesini istiyor 10-09-2019 21:03 Verimlilik, günümüzün vazgeçilmezi olmalıdır 03-09-2019 19:43 Çiftçiler, geleceğinden endişeli 27-08-2019 16:29 Depremi karşı her zaman hazırlıklımıyız? 20-08-2019 08:53 Birlikte Bayramlaşacağız 07-08-2019 14:12 Yapılacak Vergi İndirimi esnafı rahatlatır 30-07-2019 14:20 kanatlı sektörü acil destek bekliyor 24-07-2019 12:00 Büyük Sanayi Kuruluşları Listesindeki Konya’nın devleri 16-07-2019 23:55 Yargı Reformu paketi, Türkiye için önemlidir 09-07-2019 09:54 Esnaf, Yararına Bir Paket Hazırlanacak mı? 02-07-2019 10:47 Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi üzerine 25-06-2019 18:40 İSO 5OO’deki şehrimizin gururu Kuruluşlar 18-06-2019 09:32 Dövizin dalgalanması tasarrufta önem arz ediyor 11-06-2019 11:56 Şirketlerin güçlendirilmesi geleceğimiz için önemlidir 28-05-2019 10:36 Aramızdaki “ENGELLERİ” ne zaman kaldıracağız 14-05-2019 12:44 Alışverişlerimizde aşırılıktan uzak durmalıyız 07-05-2019 11:20 Seçim sonrası Türkiye’sinde sıra ekonomi olmalıdır 30-04-2019 20:37 Fuarlar, ekonomiye canlanma getirir 23-04-2019 15:43 Değer katan üniversitelerden; KTO Karatay 15-04-2019 16:43 Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın söyleşisi 20-03-2019 13:08 Çalışan gazetecilerin sorunları çözülecek mi? 11-01-2019 12:06 Umarım, Yeni Yıl Toparlanma Yılı Olur 27-12-2018 20:36 Yerli malı önceliğimiz olmalıdır 20-12-2018 11:09 Konya, hafızalarından birisi olan Seyit Küçükbezirci’yi kaybetti 13-12-2018 12:49 “Engelleri” kaldırmayı başarabiliyor muyuz? 06-12-2018 09:13 Şimdi, “Selam Vakti”dir 29-11-2018 12:59 Emekliler yeni yılda gülecek mi? 22-11-2018 11:07 İhracat seferberliği yeni bir hareket kazandıracak 15-11-2018 12:52 Geleceğimiz İçin Tarımı Sahiplenmeliyiz 08-11-2018 10:47 Suni iyileşme algısından uzaklaşılmalı 01-11-2018 15:20 Ekonomide, güven ve moral önemli unsurdur 25-10-2018 12:30 Konya’nın geleceği çok güzel olacak 18-10-2018 11:16 Birlikte mücadele her sorunu çözer 11-10-2018 10:52 Konya, savunmada birleşti 04-10-2018 13:50 Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri üzerine 27-09-2018 10:16 Ahilik Geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak bir görevdir 20-09-2018 09:44 Kaliteli üretip, daha çok satmalıyız 13-09-2018 11:32 Yoksulluk Tehlikeleri Beraberinde Getirir 06-09-2018 16:08 Ekonomideki güven endişesi giderilmelidir 30-08-2018 13:43 BİR BAYRAMI DAHA 'BİRLİKTE' KUTLAYACAĞIZ 17-08-2018 00:00 Her derdin ilacı, tasarruftur 09-08-2018 12:47 Artan harcamalar, endişe oluşturuyor 02-08-2018 10:32 KDV’deki farklılıklar giderilmelidir 26-07-2018 10:55 Üretici, et ithalatının durdurulmasını istiyor 19-07-2018 10:14 Seydişehir, Konya’nın Abant’ı olma yolunda 12-07-2018 14:54 İlk 500’de Konya başarısı 05-07-2018 10:16 Artık, ekonomide kaybedecek zamanımız yok 28-06-2018 17:31 KOBİ’ler, kaybetmekten kurtarılmalı 21-06-2018 14:12 İş dünyası belirsizliklerin ortadan kalmasından yana 07-06-2018 11:48 Tarımda, kendimize yeten ülke olmalıyız 31-05-2018 12:53 Dövizdeki yükselişten dolayı paniğe kapılmamalıyız 25-05-2018 00:13 Ramazan’da, alışverişlerde aşırıya kaçmamalı 17-05-2018 11:49 Bozkır’ın özlemi Turizm merkezi olabilmek 10-05-2018 13:00 İş dünyası, gündemin ekonomiye dönmesini bekliyor 03-05-2018 10:58 EREĞLİ, Anadolu’nun parlayan yıldızı 28-04-2018 00:32 Turizmde alt yapı güçlendirmelidir 19-04-2018 11:15 Enflasyon ve faizin düşürülmesi rahatlama getirecektir 12-04-2018 12:19 Sağlık turizminde ilerleyebilecek bir şehiriz 05-04-2018 10:02 Konya OSEG’de, yerli otomobil üretimi iddiası yenilendi 29-03-2018 10:18 Kilis ve Hatay’da moral bulduk 22-03-2018 17:51 Nişasta Bazlı Şeker’in sınırlandırılması önerisi iyi bir gelişmedir 15-03-2018 20:16 Kadınlarımız, üretim ve çalışma hayatında olmalıdır 08-03-2018 08:46 Şeker Fabrikaları satılsın mı? Satılmasın mı? 01-03-2018 14:54 Tasarruflu olmak sürekli kazandırır 15-02-2018 09:09 Emeklilerin ekonomik kaybı giderilmeli 08-02-2018 12:20 Umarım Daha Fazla Üretim Çağrısı Amacına Ulaşır 01-02-2018 10:57 Türkiye, sahip olduklarından daha fazlasını hak ediyor 20-01-2018 14:34 Halkımızın Ortak Sesiyiz 12-01-2018 16:29 Asgari ücret daha makul olabilirdi 07-01-2018 13:10 KONSİAD ve Konya 29-12-2017 15:51 Yerli Malı kullanmak, vatandaşlık görevi olmalıdır 22-12-2017 17:29 Şimdi, Kardeşlik Vakti’dir 14-12-2017 17:06 Genç İşsizler, Bahane Aramamalıdır 05-12-2017 10:28 YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİNDE KONYA GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR 24-11-2017 12:51 Konya, Yerli Otomobil İddiasında Haklıdır 18-11-2017 12:30
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper Lig Ahmet Çalık SezonuOP
 • 1Trabzonspor3881
 • 2Fenerbahçe3873
 • 3Konyaspor3868
 • 4Başakşehir FK3865
 • 5Alanyaspor3864
 • 6Beşiktaş3859
 • 7Antalyaspor3859
 • 8Fatih Karagümrük3857
 • 9Adana Demirspor3855
 • 10Sivasspor3854
 • 11Kasımpaşa3853
 • 12Hatayspor3853
 • 13Galatasaray3852
 • 14Kayserispor3847
 • 15Gaziantep FK3846
 • 16Giresunspor3845
 • 17Çaykur Rizespor3836
 • 18Altay3834
 • 19Göztepe3828
 • 20Yeni Malatyaspor3820
Gazete Manşetleri
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
KONYA BELEDİYELERİNDEN HANGİSİNİN ÇALIŞMASINI DAHA ÇOK BEĞENİYORSUNUZ?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA