DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
CEMİL PASLI
CEMİL PASLI
Giriş Tarihi : 14-01-2022 08:22

Zehir Ve Doz

“Dünyada her şey zehirdir. Önemli olan dozdur” der 16. yüzyılda yaşamış doktor, kimyacı ve bilim adamı Paracelsus.

İmtihan için kurulmuş dünya düzeninde, her şey sınav şartlarına uygun olarak dizayn edilmiştir.

Attığınız her adım, konuştuğunuz her sözcük, içtiğiniz her yudum veya yediğiniz her lokma imtihan sürenizi azalttığı gibi sizi sınav sonu salondan çıkaracak şartları da hazırlıyor aslında.

“Kalemleri bırak, kaldır elleri!“ emrine doğru yaklaşıyoruz her hareketimizde…

Burada önemli olan attığımız adımın, konuştuğumuz sözcüğün, içtiğimiz sıvının veya yediğimiz lokmanın içeriği ve dozu.

İmtihanımız bu içeriklerden ve doz ayarlamalarından oluşuyor.

Şu içeriktekiler ve şu kadar miktarda olanlar helal,

Şu içeriktekiler ve şu miktarı aşanlar haram.

Dikkat buyurun!

Bir şeyin helal olması için hem içerik hem de doz açısından uygunluk şartlarını taşıması gerekiyor.

Bunun içerik kısmı helal dilediğim kadar konuşurum, içerim, yerim, harcarım diyemezsiniz.

Müslüman için içerik ve doz ölçüsü Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’de açıkça ifade edilmiştir.

Mevlana Celalettin Rumi’nin muhteşem benzetmesi doz ve içerik açısından çok değerlidir. Mesnevi 5. Defterde anlatılan kabak hikâyesin de: Ev sahibesi dünyayı imtihan salonu olarak görmeyip her şeyden sınırsız bir biçimde istifade etmek isteyen kişiyi; halayık ise dünyayı imtihan dünyası olarak görerek içerik ve doz ölçüsü olarak Kur’an ve Sünnet ölçülerini esas alan, sahip/sahibe değil kendini “kul” olarak gören kişiyi; eşek sınırsız zevk ve haz peşindeki nefsi; kabak ta Kur’an ve Sahih sünnetle tespit edilmiş doz ve içerik ölçüsü anlatılır.

Dünyada eşyaya bakışımızda değişmeyen bir ilke vardır:

“Fazla değer insanın başını yere eğer!”

Küçükten büyüğe dünyaya dair her işlemde içerik ve doz denetlemesi yapmadan hareket edenler, ölçü olarak kabağı kullanmayanlar Mesnevi’nin hikâyesindeki ev sahibesi gibi hem dünyada kan-revan içinde kalacak rezil olacak; hem de ahiretlerine zarar vereceklerdir.

Hemen her gün haberlerde buna dair örnekler görmüyor muyuz?

En değerli duygu sevgi.

“Ya benimsin, ya kara toprağın” şekline dönüşüp dozu aşınca kadın cinayetlerini netice vermiyor mu?

Etkisi her devir malum sihir olan söz.

Dozu aşıp, şehvetine mağlup olup, lafızpersetlik hastalığına dönüşünce kişiyi “ne yaşar, ne yaşamaz” halinde bir ölüye çevirmiyor mu?

Kıymetli olan saygı.

Dozu aşınca batıla hak, hakka batıl diyecek bir çukura insanları yuvarlamıyor mu?

İlmin başı edep.

Dozu aşınca insanı ilkesiz, omurgasız, hayvandan daha aşağılık bir tek hücreli bir mahlûk pozisyonuna itmiyor mu?

En değerlisi sabır.

Hz. Ömer’in “sabır, boyun eğmek değil mücadele etmektir” dediği halde, doz ve içerik denetlemesi yapılmadığında din ve dünyaya dair sınırları her gün çiğnenenlerin sığındığı bataklığı savunmak için kullanılmıyor mu?

Hayatın yakıtı güç ve ünvan.

Doz ve içerik yöneticisi kabak ölçüsüyle kullanılmadığında; Robert Iger’in cümleleriyle bakın insanı nasıl zehirliyor: “Çok uzun süre güç sahibi olmak iyi bir şey değildir. Sesinizin odadaki bütün sesleri bastıracak kadar yüksek çıktığını fark etmezsiniz. İnsanların sizin ne dediğinizi duyana kadar kendi fikirlerini içlerinde tutmalarına alışırsınız. Dünya size ne kadar önemli ve güçlü olduğunuz söylese bile kendinizle ilgili farkındalığı yitirmeyin. Buna çok inanmaya başladığınız ve aynaya bakıp alnınızda parlayan bir unvan gördüğünüz anda yolunuzu şaşırmışsınız demektir.” (Robert Iger, Düşler Nasıl Gerçekleşti?, 270)

Hayat oyununda sermayemiz ve hep peşinde koştuğumuz her şey.

 Doz ve içerik kontrolüne tabi olduğunda eşya; Nurettin Topçu’nun ifadesiyle bizi biz yapar dostlar!

“Eşyaya yönelişlerimiz, bizi dar benliğimizden çıkarıp başkalarına teslim edicidir; bizi genişletici ve hayırhah yapıcıdır. Bu sebepten bu tarzda düşünme, insan denen ve fert olduğu halde bütünleşen bu tezatlı varlığı ahlaklı yapmaktadır.”(Nurettin Topçu)

O halde; sözlerimiz, içmelerimiz, yemelerimiz, kazanmalarımız, kaybetmelerimiz, işgal ettiğimiz makam/mevkilerimiz; kısaca her şeyimiz de içerik ve doz yöneticisi Kur’an ve Sünnete müracaat edelim. Kabak ölçüsü her daim rehberimiz olsun

Aksi halde zehir ile şifası arasında çoook ince bir çizgi olan;

Eşyaya fazla değer başımızı yere eğer.

(Bütün gazeteci arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışanlar gününü tebrik ediyor, her açıdan daha iyi imkanlara kavuşacakları bir 2022 yılı temennimi paylaşmak istiyorum.)

Poison and dose

“Everything in the world is poison. The important thing is the dose,” says Paracelsus, a doctor, chemist and scientist who lived in the 16th century.

In the world order established for the exam, everything has been designed in accordance with the exam conditions.

Every step you take, every word you speak, every sip you drink or every bite you eat not only reduces your exam time, but also prepares the conditions that will get you out of the exam hall at the end of the exam.

We are approaching the order of “Put down the pencils, raise your hands!” with every move we make…

The important thing here is the content and dose of the step we take, the word we speak, the liquid we drink or the bite we eat.

Our test consists of these ingredients and dose adjustments.

The following content and such amount are halal,

Those with this content and those exceeding this amount are haram.

Pay attention!

For something to be halal, it must meet the conditions of conformity in terms of both content and dose.

The content part of this is halal, you cannot say that I talk, drink, eat and spend as much as I want.

The content and dose measure for the Muslim is clearly stated in the Qur'an and Sunnah.

The magnificent analogy of Mevlana Celalettin Rumi is very valuable in terms of dose and content. In the zucchini story told in Notebook 5 of the Mesnevi: The landlady is the person who does not see the world as a test room and wants to benefit from everything unlimitedly; Halayık, on the other hand, sees the world as a world of testing and considers himself as a "servant" rather than an owner/owner, who takes the Qur'an and Sunnah as the measure of content and dose; the donkey's self in pursuit of unlimited pleasure and pleasure; In zucchini, the dose and content measure determined by the Qur'an and Sahih Sunnah are explained.

There is an unchanging principle in our view of things in the world:

“Overvalued person put his head down!”

Those who act without controlling the content and dose in every transaction, from small to large, and who do not use pumpkin as a measure, will be in disgrace, like the landlady in the story of the Mesnevi; and they will harm their hereafter.

Don't we see examples of this in the news almost every day?

The most precious emotion is love.

Doesn't it result in femicides when it turns into "either mine or black soil" and overdose?

A word whose effect is always known magic.

Doesn't he overdose, succumb to his lust and turn into a phlegmatic disease, turning a person into a dead person in a state of "neither lives nor does he live"?

Valuable respect.

Doesn't he roll people into a pit that will call falsehood true and truth false when the dose is exceeded?

The head of science is adab.

Doesn't it push man into the position of an unprincipled, spineless, one-celled creature, lower than an animal, when the dose is overdone?

The most valuable is patience.

Hz. Even though Omar said that "patience is not surrendering but struggling", is it not used to defend the swamp where those whose borders on religion and the world are violated every day, when dose and content control is not done?

The fuel of life is power and title.

When the dose and content manager is not used with the pumpkin measure; Look at the words of Robert Iger how it poisons people: “It is not good to have power for too long. You don't realize that your voice is loud enough to drown out all the sounds in the room. You get used to people holding their own opinions inside until they hear what you say. Even if the world tells you how important and powerful you are, do not lose awareness of yourself. The moment you start to believe it too much and you look in the mirror and see a title shining on your forehead, you've lost your way.” (Robert Iger, How Dreams Come True, 270)

Our capital in the game of life and everything we always chase after.

 Goods when subject to dose and content control; In the words of Nurettin Topçu, it makes us, friends!

“Our objectivity is a surrender to others, taking us out of our narrow selves; it expands us and builds benevolence. For this reason, thinking in this way makes this contradictory being, which is called human and integrated even though it is an individual, moral.”(Nurettin Topçu)

In that case; our words, our drinking, our eating, our gains, our losses, our occupied office/positions; In short, let's refer to the Qur'an and Sunnah, which is the content and dose manager of everything. Let the size of the zucchini be our guide at all times.

Otherwise, there is a very thin line between poison and its cure;

Too much value for the item lowers our heads.

(I congratulate all my journalist friends on January 10, Employees' Day, and I would like to share my wishes for a year 2022 in which they will have better opportunities in every aspect.)

NELER SÖYLENDİ?
@
CEMİL PASLI

CEMİL PASLI

DİĞER YAZILARI Son Pişmanlık Neye Yarar? 17-01-2022 08:51 Zehir Ve Doz 14-01-2022 08:22 Irzahane (Emzirme/Sütannelik) Vakıfları 03-01-2022 18:59 “Ebediyyet” Budur. 27-12-2021 10:13 Eğitimin Ana Vatanı Çocukluktur. 20-12-2021 13:13 Buhranlarımız… 13-12-2021 11:29 Devlet ve Çiftçiler 06-12-2021 10:44 Sallanan Koltukta Ömür Muhasebesi 29-11-2021 08:47 Hayat yolculuğunda tercihiniz: Otobüs mü, motosiklet mi? 22-11-2021 12:49 Yolumuz kaç şerit olmalı? 15-11-2021 11:09 Kendini Koruma(rekabet) ve Ahlaki Koruma(Siftahı paylaşma) 08-11-2021 09:29 Selçukya’da okur-yazar olmak. (Kitap fuarına dair) 01-11-2021 15:24 Rahmete vesile güzel hareketler...“ “Beautiful gestures conducive to mercy...” 27-10-2021 07:24 Amel defteri / Record of deeds 18-10-2021 17:29 Hüdhüd: “Senin bilmediğin bir şeyi biliyorum.” 11-10-2021 13:57 Eleştirilmek aşağılanmak mıdır? / Is criticism humiliating? 04-10-2021 10:02 Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden; bazen de ağır ağır inmeyi bileceksin! 27-09-2021 12:17 Küçük adımlar; büyük sonuçlar/ Small steps; great results. 21-09-2021 19:16 Kültür/İrfan/Umran&Culture/Irfan/Omran 13-09-2021 14:11 Fetva, DİB, iletişim, algı ve halkla ilişkiler/Fatwa, DIB, communication, perception and public relations. 07-09-2021 12:12 Kafesteki Papağanlara Dikkat! / Beware of the Parrots in the Cage! 31-08-2021 10:13 Mussolini çok konuşuyor Taranta-Babu! / Mussolini talks too much Taranta-Babu! 23-08-2021 10:03 Gençlik. Deizm, ateizm, agnostisizm, fideizm…/ Youth. Deism, atheism, agnosticism, fideism… 16-08-2021 09:30 Mayacı şehir: Tokat; kurucu şehir: Amasya 09-08-2021 08:54 Sürekli gelişme nasıl sağlanır? 02-08-2021 15:12 İbn Haldun’un Gözüyle Tasavvuf 26-07-2021 12:42 Adalet, Parlamento ve Protestanlık. 12-07-2021 09:23 Umran Yolculuğumuz ve Aile Kurumu 05-07-2021 09:50 Kaydeden, kaydedilir. 28-06-2021 20:19 Kullan ya da kaybet! 21-06-2021 11:52 Her Gün Otofaji: Sağlığınız İçin Mutlaka! 14-06-2021 13:11 Korona bela mı? / Corona trouble? 07-06-2021 11:30 Basın; aynadır, bağdır, oksijendir, en fazla akupunktur iğnesidir. 31-05-2021 12:12 Devlet Adamlarına Öğütler 24-05-2021 12:18 Neden Kafamızın Arkasında Gözümüz Yok? 17-05-2021 14:48 Kadim Değer: Adalet (13 Medeniyet’ten Misallerle) 10-05-2021 11:29 Mutlu olmak mı/Haklı çıkmak mı? 03-05-2021 11:12 Ölmek İstemeyen Bir Mazi mi, Doğmak İsteyen bir İstikbal mi? 26-04-2021 16:25 İslam Uygarlığı Süreç Roma Felsefesi Sonuç Odaklıdır. 19-04-2021 14:19 Emekli Amirallerin Arkasında Kim Var? 12-04-2021 10:46 Beynimiz ne zaman yanıyor? 06-04-2021 00:00 Satranç, bir oyundan fazlasıdır/Chess is more than a game 30-03-2021 09:09 Çanakkale Savaşı Yemek listesi Gerçek mi? 22-03-2021 10:27 28 Şubat Devam Ediyor (mu), Kesin Çözüm Nedir? 15-03-2021 12:39 Bal arısı mı, eşek arısı mı, sinek misiniz? 08-03-2021 09:45 Mona Lisa’nın Gülüşü (Çocuk Eğitimine Dair) 01-03-2021 14:32 Hanif 23-02-2021 11:53 Stresin Kaynağı Lazer Işınlarına Dikkat! 15-02-2021 12:01 Corona’yı yaşarken öğrendiklerim. 08-02-2021 11:41 Osmanlı’yı ayakta tutan (özel insanlar) deliler. 02-02-2021 13:55 Hangi tarih? 26-01-2021 11:25 Sert ve katı kalpli olursanız etrafınız boşalır… 18-01-2021 13:14 Allah “örtün” derken biz ne yapıyoruz? 12-01-2021 18:55 Teenni (hayatın eni ve boyu) Rahman’dan, acele (hayatın sadece boyu) şeytandandır. 04-01-2021 13:14 Mebde(kundak) ile müntehayı(kefen) birleştirmek en önemli sünnetlerdendir. 28-12-2020 14:57 Üç kutsalın çöküşü ve yeni dünya düzeni 25-12-2020 12:32 Hased-i akran belâsı, fikrin namusu ve bedel ödeme. 14-12-2020 18:45 Nedir o sarp yokuş? 08-12-2020 01:26 Kötülüğü yazan/yayan, onu yapan gibidir. 01-12-2020 00:43 Söz: Din’dir. 23-11-2020 09:06 Orta(sabah) namazını korursak muhafaza olunuruz. 16-11-2020 17:23 Ne Yiyorsanız O’sunuz. 09-11-2020 11:11 Yapılan iyilikleri üç şey boşa çıkarır. 02-11-2020 08:31 Anne+Terbiye+Teeddüp=Eğitim 26-10-2020 14:26 Yelkenleriniz sabit mi? 19-10-2020 11:04 Neyin peşindesin? 05-10-2020 09:24 Derinliğimiz/kalitemiz içimize yürüdüğümüz kadardır. 28-09-2020 18:58 Kabağa dikkat! Fazla Değer Başını Yere Eğer. 21-09-2020 10:36 Yaklaşmayın! Yaparsınız ve Yanarsınız. 14-09-2020 09:30 Değişim hayattır. 07-09-2020 19:13 Ölüm Mihengi 31-08-2020 13:51 Sözün MasterChef’i olmak istiyorsanız sunum tabağınıza emek verin. 24-08-2020 13:04 Eve kapanmak mı, ya da ev de hayat var mı? 17-08-2020 12:29 İstanbul Sözleşmesi, Cedav, Lanzarote, 5395 ve 6284 10-08-2020 13:17 Düşünerek öğrenemeyen “düşerek” öğrenir/ Those who cannot learn by thinking learn "by falling". 27-07-2020 11:33 “Ben” öldürür “biz” yaşatır/"I" kills "we" alive. 20-07-2020 09:30 Afrika’lı Leo’ya Kulak Verin!/ Listen to African Leo! 13-07-2020 08:46 ÜN-FA-MAR 06-07-2020 13:58 Aynı Göğün Altında 3 Nefes/3 Breaths Under the Same Sky 29-06-2020 12:29 Kim değişmeli/Etki alanı’mız neresi? Who should change/Where is our domain? 22-06-2020 11:23 Kan vermek farz-ı kifayedir/ Giving blood is obligatory. 15-06-2020 16:56 Sohbetinize sevgi ve sabır katın/Add love and patience to your conversation. 08-06-2020 14:17 Anadolu’ya bağdaş kurmak yürek ister. 02-06-2020 11:51 Evceğizim evceğizim, saklar benim halceğizim. 18-05-2020 12:33 Dil ve İletişim / Language and Communication 11-05-2020 16:35 Ashab-ı Kehf gibiyiz / We are like Ashabbi Kehf 04-05-2020 21:10 21. Yüzyıl kimin yüzyılı olacak?/Who will be the 21st century? 27-04-2020 17:53 Soru sormaktan korkmayın! Zira, soru siz özgürleştirir. 20-04-2020 11:27 Çatısını Adanmış Ruhların Kurduğu En Değerli Kurum: Aile 13-04-2020 13:18 Corona günlerini Tekasür suresi ile birlikte düşünmek… 06-04-2020 16:11 Yeni Nesil Corona Virüs(covid 19)un attığı formatın farkında mıyız? 31-03-2020 13:30 Corona(covid 19) ev ve aile. 23-03-2020 09:08 İçinizde aklı başında kimse yok mudur? 16-03-2020 09:59 Yönetici- Lider-Lider Yönetici 09-03-2020 13:10 “Boşanma öncesi danışmanlık hizmeti” yaygınlaştırılmalı. 02-03-2020 16:37 Akıntı Bizi de Sürüklüyor Farkında mıyız? 24-02-2020 16:30 İletişimde “Ekberi” Yaklaşım 19-02-2020 08:52 Konya 13. Yüzyılda ulaştığı zirveyi tekrar görebilir mi? 10-02-2020 13:33 İş size yakışıyor mu? Ya da siz işe uygun musunuz? 03-02-2020 11:05 Grip bir hastalık değil, şefkatli ama ciddi bir müfettiştir. 27-01-2020 14:05 Belediyeler hisbe görevine dönmeliler. 20-01-2020 12:21 İrfandan kopup, kültür karanlığına yuvarlandık. 13-01-2020 11:49 Akdeniz tarihimizin değiştiği yerdir. 06-01-2020 13:07 Adalet 2 ayak üzerinde yükselir. 30-12-2019 20:10 Rahmet ne zaman iner? 23-12-2019 14:18 Araba sevdası mı, toplu ulaşım mı? 16-12-2019 12:27 Hüdhüd kuşu bize ne öğretir? 09-12-2019 21:12 Aile, Gençlik ve Sivil Toplum 04-12-2019 11:46 Hal ehli mi, kal ehli mi/Habil mi, Kabil miyiz? 25-11-2019 19:33 Bağımlılık konusundaki koruyucu ve önleyici tedbir önerilerimiz. 18-11-2019 12:09 Sıffin/Demagoji/Cerbeze/Sıdk 12-11-2019 11:22 72 saat susmak insanı tamamen yeniler, formatlar. 04-11-2019 14:23 3 E: Eğitim(Hasenat)/Ekonomi(Salihat)/Ehlak 30-10-2019 18:19 Bağımlılıkla mücadelede işin özü nedir? 14-10-2019 16:45 Zeki/eleştiren mi, ahmak/yağcı mı gerçek dosttur? 10-10-2019 15:33 Nazar(akıl)+Müşahede(kalp)=Hikmet(hidayet) 01-10-2019 20:54 Sultan Mehmet’i “Fatih” yapan cönkündeki başucu kitapları neydi? 24-09-2019 00:14 İktisatta 7+7 kuralı 16-09-2019 18:13 Kadın Cinayetleri 10-09-2019 21:05 Kur’an’ın Kalp ve Vicdanlara Etkisi İçin Ne Yapmalı? 22-08-2019 09:21 Deden Halil gibi 4 Kuşu Kurban Et ki Rabbinle Yakınlaş 31-07-2019 21:12 Fetömsü yapıları bitirecek projem: Her İl’e Bir Düşünce Enstitüsü 23-07-2019 15:14 7 koldan 7 ayağımıza saldırıyorlar 17-06-2019 15:26 Dünyada her şey zehirdir. 22-11-2018 11:19 Mutlu olmanın yolu haddini bilmekten geçer. 16-11-2018 09:19 Bizden Bir Şey Olur, Bize Bir Şey Olur. 03-09-2018 21:27 Liyakat ’adalet ’in kardeşi, başarının ‘besmelesi’ dir. 03-08-2018 21:36 SETÖ, HETÖ, BETÖ, DETÖ, METÖ, PETÖ, ETÖ, FETÖ’leri kazımak için Taif duası 21-05-2018 13:44 Deist gerçekte kimdir? 25-04-2018 17:15 Abartma 09-02-2018 16:22 Asıl özürlü sevme ve sevilme duygusunu kaybedendir 03-12-2017 11:46 15 Temmuzun tekrarlanma ihtimali var mı? 19-07-2017 23:48 Salih amel için saç ayağı 10-07-2017 18:14 Babalar tek seferde bir kez kırılır... 20-06-2017 00:52 Meeting Müslümanlığı 23-04-2017 09:40 Hayatımız, iniş (tesbih) ve çıkış (tekbir) günlerinden ibarettir. 26-02-2017 15:37 Her YASAL iş HELAL değildir. 16-02-2017 18:17 Bir İlişkinin Yenilgisi, Genellikle İletişim Yenilgisidir. 02-02-2017 22:55 YA TOZU DUMANA KATACAĞIZ,YA DA TOZU DUMANI YUTACAĞIZ. 14-01-2017 12:32 ŞİMDİ ‘ANADOLU İRFANI’NI DÜNYAYA GÖSTERMENİN TAM ZAMANI 04-01-2017 20:59 Şimdi ‘Ahmed’de ‘Ahed’i’ Görme Vakti: ‘Birlik Vakti’ 16-12-2016 15:03 15 TEMMUZLARI BİR DAHA ASLA YAŞAMAMAK İÇİN… 09-12-2016 17:56 Millet Adamlarını Asla Yalnız Bırakmadı.ANCAK !!! 26-11-2016 23:26 Hayırlı İşler,Zahmetli İşlerdir 01-11-2016 12:18 HANGİSİ BİZİM ADEMİMİZ 13-10-2016 11:03 ADALET-İ MAHZA MI, ADALET-İ İZAFİYE Mİ ? 20-09-2016 21:17 İsar, digergam, empati, ya da başkasının ayakkabısıyla 3 gün yürüme 14-09-2016 19:13 KIPKIRMIZI, TERTEMİZ KAN GELİNCEYE KADAR HATTA… 24-08-2016 01:29 SUÇLU AYAĞA KALK ! 05-08-2016 23:12 Millet kurtuluş savaşının son kalesine bayrağı dikti. 18-07-2016 18:52 NERDE KALMIŞTIK ? (Çay koy ey dünya geliyoruz) 12-07-2016 17:13
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2150
 • 2Konyaspor2142
 • 3Beşiktaş2235
 • 4Hatayspor2135
 • 5Başakşehir FK2134
 • 6Adana Demirspor2234
 • 7Fenerbahçe2133
 • 8Alanyaspor2132
 • 9Kayserispor2231
 • 10Gaziantep FK2131
 • 11Sivasspor2230
 • 12Fatih Karagümrük2230
 • 13Galatasaray2127
 • 14Giresunspor2125
 • 15Göztepe2224
 • 16Antalyaspor2123
 • 17Kasımpaşa2121
 • 18Altay2118
 • 19Çaykur Rizespor2118
 • 20Yeni Malatyaspor2115
Gazete Manşetleri
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
KONYA BELEDİYELERİNDEN HANGİSİNİN ÇALIŞMASINI DAHA ÇOK BEĞENİYORSUNUZ?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA