DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
CEMİL PASLI
CEMİL PASLI
Giriş Tarihi : 06-12-2021 10:44

Devlet ve Çiftçiler

Devlet, toplulukların umumi refah(commonwealth) için oluşturdukları teşkilattır ve tarihin bilinen tüm zamanlarında varlığına ihtiyaç duyulmuştur.

Çiftçilik te, devlet gibi tarihin en derinliklerinden bugüne önemini her geçen gün artırarak devam ettiren bir iş koludur.

Çünkü çiftçiler toprağa basmakta, dolayısıyla devletin üzerinde durduğu ayakları temsil etmektedir.

Devlet, ayakta duracaksa onlar sayesinde, yürüyecekse onlar sayesinde, koşacaksa onlar sayesinde, duracaksa onlar sayesinde, çökecekse onlar sayesinde…

 Bu sebepten bir devletin milli güvenlik önceliği sıralamasında birinci sırayı sağlıklı su ve gıdaya ulaşım yer almakta; bu da çiftçileri işaret etmektedir.

İki yüzyıldır çok hızlı ve en vahşi biçimlerine muhatap olduğumuz sanayi ve ardından teknolojik ve bilişsel devrim insanlığa çiftçiyi, toprağı, gıdayı, su ve havanın önemini unutturdu.

Madde aleminin içinde kısır bir döngüye dönüşen teknolojik ilerleme, insanlığın büyük medeniyet(!) yürüyüşü olarak takdim edildi iki yüz yıldır.

Modern dünya, Kral Midas’ın ikileminde boğuluyor…

Dokunduğu her şeyin altına dönüşmesini isteyen Kral Midas bir noktadan sonra pişman olması tam da modern dünyanın geldiği duygu durumunu anlatıyor.

Altına karşı nihayetsiz bir hırs içinde olan Midas, dokunduğu sandalye ve masanın saf altına dönüşmesinden memnunken; yediği yemeğin, öptüğü çocuğunun altına dönüşmesi karşısında dehşete kapılır…

Modern dünya siyanürle altın elde etmek için doğayı tahrip ederken, daha yüksek gelir için küreyi ısıtırken Kral Midas’ın hırsıyla vardığı noktanın bu gün aynısını yaşıyor…

Soluyacağı havayı, içeceği suyu, yiyeceği gıdayı altına dönüştürmeye çalışmak insanlığı duvara toslattı.

Sanayi, teknoloji ve bilişsel devrimin sunduğu imkanlarla doğaya saldıran beşer altın yumurtlayan tavuğu öldürmeye çalıştığını corona(covid-19) salgınının acil ikaz butonuna basmasıyla anladı.

Salgın yokuştan gittikçe hızlanarak uçuruma doğru kayan kamyonun el frenini çekti.

Şimdi gerek iklim antlaşmaları, gerekse sağlıklı su ve gıdaya ulaşımla ilgili yeni stratejik planlarla insanoğlu altın yumurtlayan tavuğunu tedavi etmeye çalışıyor…

Bu hayati stratejik planda en çok değer verilmesi gereken iş kolu çiftçiliktir.

Tarih boyu hiç değişmemiş ve değişmeyecek hayati kural budur:

“Buğday ile koyun, gerisi oyun!”

Toprağa ayağı sağlam basmanın, toprağa sağlam basarak kendinden emin adımlar atmanın yolu çiftçiye yatırımdan, ayaklara iyi bakım yapmaktan geçiyor.

Bu dün böyleydi, bu gün böyle, yarın da öyle olacak…

“Geçmiş, geleceğe suyun suya benzediğinden daha fazla benzer.”

(İbn Haldûn, Mukaddime, c. I, s. 14)

Bakın birileri bundan 20 asır önce çiftçi-devlet-millet ilişkisini nasıl anlatmış:

“Plutarchus(46-120)’a göre devlet, Tanrı’nın inayetiyle hayat bulan, en yüksek öz sermayeyi yönlendirmek üzere hareket eden ve tabir yerindeyse, akl-i selimle yönetilen bir organdır. İçimize din ve inanç duygusu yerleştirip bizi imana yönelten neyse, devletin bedeni itibariyle de ruhtur. Kalbin bulunduğu yerde, iyiliğin ve kötülüğün neşet ettiği senato vardır. Gözün, kulağın ve dilin işini yargıçlarla bölge valileri yapmaktadır. Memurlarla askerleri eller temsil eder. Mali işler ve muhasebe memurları mideyle bağırsaklara benzetilebilir… Ayaklar çiftçilere tekabül eder, çünkü toprağa bağlıdırlar. Toprakla uğraşırken sık sık taşa takılıp tökezledikleri için yardım ve korumayı hak ederler, çünkü bedenin yükünü taşıyan da, onu ayakta tutup, ona hareket kabiliyeti kazandıranda ayaklar; yani çiftçilerdir. Devlet, ancak ve ancak yukarıdaki uzuvların aşağıdakileri koruduğu, aşağıdaki uzuvların sadakatle mukabele edip yukarıdakilerin taleplerini tam anlamıyla yerine getirdikleri, her birinin diğeriyle mütekabiliyet ilişkisi içinde olduğu ve her birinin kendi çıkarının diğerinin çıkarına hizmet edeceğini idrak etmesiyle sağlıklı olur, gelişir.” (Mestrius Plutarchus, Paralel Yaşamlar, Batıya Yöne Veren Metinler, I/392.)

“Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey!

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?

Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar

Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?”

(Mehmet Akif Ersoy, Safahat, 7.Kitap)

State and Farmers

The state is the organization created by the communities for the commonwealth and its existence has been needed in all known times of history.

Farming, like the state, is a business line that continues to increase its importance from the depths of history to the present day.

Because the farmers step on the soil, so they represent the feet on which the state stands.

If the state will stand, it will be thanks to them;

 For this reason, access to healthy water and food takes the first place in the national security priority of a state; This refers to the farmers.

The industry and then the technological and cognitive revolution, which we have been dealing with in the most rapid and brutal forms for two centuries, have made humanity forget the importance of farmers, soil, food, water and air.

Technological progress, which has turned into a vicious circle in the material realm, has been presented as the great civilization(!) march of humanity for two hundred years.

The modern world is drowning in the dilemma of King Midas…

King Midas, who wants everything he touches to turn into gold, is regretting after a point and explains the emotional state of the modern world.

Midas, who has an endless greed for gold, is pleased that the chair and table he touches turn into pure gold; He is horrified when the food he eats turns into gold for the child he kisses.

While the modern world is destroying nature to obtain gold with cyanide, heating the globe for higher income, it is experiencing the same point that King Midas reached with his ambition today...

Trying to transform the air they breathe, the water they drink, the food they eat into gold has hit the wall for humanity.

With the opportunities offered by industry, technology and cognitive revolution, he realized that he was trying to kill the chicken that lays five golden eggs, which attacked nature, when the corona (covid-19) epidemic pressed the emergency warning button.

The epidemic pulled the handbrake of the truck, which was accelerating down the slope and sliding towards the abyss.

Now, with both climate agreements and new strategic plans regarding access to healthy water and food, mankind is trying to cure the goose that lays the golden egg.

In this vital strategic plan, the most valued business line is farming.

This is the vital rule that has never changed and will not change throughout history:

“Sheep with wheat, the rest is game!”

The way to step firmly on the ground and take confident steps on the ground is to invest in the farmer and take good care of the feet.

It was like this yesterday, it is like this today, it will be like that tomorrow...

“The past is more like the future than water is like water.”

(Ibn Haldun, Mukaddime, Vol. I, p. 14)

Look how someone described the farmer-state-nation relationship 20 centuries ago:

“According to Plutarchus (46-120), the state is an organ that comes to life by the grace of God, acts to direct the highest equity capital, and is governed by common sense, so to speak. Whatever drives us to faith by instilling a sense of religion and belief in us is also the spirit in terms of the body of the state. Where the heart is, there is the senate, from which good and evil originate. The judges and district governors do the work of the eye, ear, and tongue. Hands represent officers and soldiers. Financial and accounting clerks can be compared to the stomach and intestines… Feet correspond to farmers because they are tied to the ground. They deserve help and protection because they often stumble upon a stone while dealing with the soil, because it is the feet that bear the weight of the body, keep it upright and give it mobility; that is, farmers. The state will be healthy and develop only when the upper parts protect the lower ones, the lower ones respond faithfully and fully fulfill the demands of the upper ones, each is in a reciprocal relationship with the other, and each realizes that its own interests will serve the interests of the other.” (Mestrius Plutarchus, Parallel Lives, Westward-Orienting Texts, I/392.)

“The man from the past had stocks... What a fairy tale thing!

Did he give half a share to the five thousand-year-old parable?

They describe history repeating itself.

If any lesson was taken, would it repeat itself?"

(Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Book 7)

NELER SÖYLENDİ?
@
CEMİL PASLI

CEMİL PASLI

DİĞER YAZILARI Nasreddin Hoca’nın Fıkrasına Pozitif Yaklaşım 24-01-2022 09:44 Son Pişmanlık Neye Yarar? 17-01-2022 08:51 Zehir Ve Doz 14-01-2022 08:22 Irzahane (Emzirme/Sütannelik) Vakıfları 03-01-2022 18:59 “Ebediyyet” Budur. 27-12-2021 10:13 Eğitimin Ana Vatanı Çocukluktur. 20-12-2021 13:13 Buhranlarımız… 13-12-2021 11:29 Devlet ve Çiftçiler 06-12-2021 10:44 Sallanan Koltukta Ömür Muhasebesi 29-11-2021 08:47 Hayat yolculuğunda tercihiniz: Otobüs mü, motosiklet mi? 22-11-2021 12:49 Yolumuz kaç şerit olmalı? 15-11-2021 11:09 Kendini Koruma(rekabet) ve Ahlaki Koruma(Siftahı paylaşma) 08-11-2021 09:29 Selçukya’da okur-yazar olmak. (Kitap fuarına dair) 01-11-2021 15:24 Rahmete vesile güzel hareketler...“ “Beautiful gestures conducive to mercy...” 27-10-2021 07:24 Amel defteri / Record of deeds 18-10-2021 17:29 Hüdhüd: “Senin bilmediğin bir şeyi biliyorum.” 11-10-2021 13:57 Eleştirilmek aşağılanmak mıdır? / Is criticism humiliating? 04-10-2021 10:02 Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden; bazen de ağır ağır inmeyi bileceksin! 27-09-2021 12:17 Küçük adımlar; büyük sonuçlar/ Small steps; great results. 21-09-2021 19:16 Kültür/İrfan/Umran&Culture/Irfan/Omran 13-09-2021 14:11 Fetva, DİB, iletişim, algı ve halkla ilişkiler/Fatwa, DIB, communication, perception and public relations. 07-09-2021 12:12 Kafesteki Papağanlara Dikkat! / Beware of the Parrots in the Cage! 31-08-2021 10:13 Mussolini çok konuşuyor Taranta-Babu! / Mussolini talks too much Taranta-Babu! 23-08-2021 10:03 Gençlik. Deizm, ateizm, agnostisizm, fideizm…/ Youth. Deism, atheism, agnosticism, fideism… 16-08-2021 09:30 Mayacı şehir: Tokat; kurucu şehir: Amasya 09-08-2021 08:54 Sürekli gelişme nasıl sağlanır? 02-08-2021 15:12 İbn Haldun’un Gözüyle Tasavvuf 26-07-2021 12:42 Adalet, Parlamento ve Protestanlık. 12-07-2021 09:23 Umran Yolculuğumuz ve Aile Kurumu 05-07-2021 09:50 Kaydeden, kaydedilir. 28-06-2021 20:19 Kullan ya da kaybet! 21-06-2021 11:52 Her Gün Otofaji: Sağlığınız İçin Mutlaka! 14-06-2021 13:11 Korona bela mı? / Corona trouble? 07-06-2021 11:30 Basın; aynadır, bağdır, oksijendir, en fazla akupunktur iğnesidir. 31-05-2021 12:12 Devlet Adamlarına Öğütler 24-05-2021 12:18 Neden Kafamızın Arkasında Gözümüz Yok? 17-05-2021 14:48 Kadim Değer: Adalet (13 Medeniyet’ten Misallerle) 10-05-2021 11:29 Mutlu olmak mı/Haklı çıkmak mı? 03-05-2021 11:12 Ölmek İstemeyen Bir Mazi mi, Doğmak İsteyen bir İstikbal mi? 26-04-2021 16:25 İslam Uygarlığı Süreç Roma Felsefesi Sonuç Odaklıdır. 19-04-2021 14:19 Emekli Amirallerin Arkasında Kim Var? 12-04-2021 10:46 Beynimiz ne zaman yanıyor? 06-04-2021 00:00 Satranç, bir oyundan fazlasıdır/Chess is more than a game 30-03-2021 09:09 Çanakkale Savaşı Yemek listesi Gerçek mi? 22-03-2021 10:27 28 Şubat Devam Ediyor (mu), Kesin Çözüm Nedir? 15-03-2021 12:39 Bal arısı mı, eşek arısı mı, sinek misiniz? 08-03-2021 09:45 Mona Lisa’nın Gülüşü (Çocuk Eğitimine Dair) 01-03-2021 14:32 Hanif 23-02-2021 11:53 Stresin Kaynağı Lazer Işınlarına Dikkat! 15-02-2021 12:01 Corona’yı yaşarken öğrendiklerim. 08-02-2021 11:41 Osmanlı’yı ayakta tutan (özel insanlar) deliler. 02-02-2021 13:55 Hangi tarih? 26-01-2021 11:25 Sert ve katı kalpli olursanız etrafınız boşalır… 18-01-2021 13:14 Allah “örtün” derken biz ne yapıyoruz? 12-01-2021 18:55 Teenni (hayatın eni ve boyu) Rahman’dan, acele (hayatın sadece boyu) şeytandandır. 04-01-2021 13:14 Mebde(kundak) ile müntehayı(kefen) birleştirmek en önemli sünnetlerdendir. 28-12-2020 14:57 Üç kutsalın çöküşü ve yeni dünya düzeni 25-12-2020 12:32 Hased-i akran belâsı, fikrin namusu ve bedel ödeme. 14-12-2020 18:45 Nedir o sarp yokuş? 08-12-2020 01:26 Kötülüğü yazan/yayan, onu yapan gibidir. 01-12-2020 00:43 Söz: Din’dir. 23-11-2020 09:06 Orta(sabah) namazını korursak muhafaza olunuruz. 16-11-2020 17:23 Ne Yiyorsanız O’sunuz. 09-11-2020 11:11 Yapılan iyilikleri üç şey boşa çıkarır. 02-11-2020 08:31 Anne+Terbiye+Teeddüp=Eğitim 26-10-2020 14:26 Yelkenleriniz sabit mi? 19-10-2020 11:04 Neyin peşindesin? 05-10-2020 09:24 Derinliğimiz/kalitemiz içimize yürüdüğümüz kadardır. 28-09-2020 18:58 Kabağa dikkat! Fazla Değer Başını Yere Eğer. 21-09-2020 10:36 Yaklaşmayın! Yaparsınız ve Yanarsınız. 14-09-2020 09:30 Değişim hayattır. 07-09-2020 19:13 Ölüm Mihengi 31-08-2020 13:51 Sözün MasterChef’i olmak istiyorsanız sunum tabağınıza emek verin. 24-08-2020 13:04 Eve kapanmak mı, ya da ev de hayat var mı? 17-08-2020 12:29 İstanbul Sözleşmesi, Cedav, Lanzarote, 5395 ve 6284 10-08-2020 13:17 Düşünerek öğrenemeyen “düşerek” öğrenir/ Those who cannot learn by thinking learn "by falling". 27-07-2020 11:33 “Ben” öldürür “biz” yaşatır/"I" kills "we" alive. 20-07-2020 09:30 Afrika’lı Leo’ya Kulak Verin!/ Listen to African Leo! 13-07-2020 08:46 ÜN-FA-MAR 06-07-2020 13:58 Aynı Göğün Altında 3 Nefes/3 Breaths Under the Same Sky 29-06-2020 12:29 Kim değişmeli/Etki alanı’mız neresi? Who should change/Where is our domain? 22-06-2020 11:23 Kan vermek farz-ı kifayedir/ Giving blood is obligatory. 15-06-2020 16:56 Sohbetinize sevgi ve sabır katın/Add love and patience to your conversation. 08-06-2020 14:17 Anadolu’ya bağdaş kurmak yürek ister. 02-06-2020 11:51 Evceğizim evceğizim, saklar benim halceğizim. 18-05-2020 12:33 Dil ve İletişim / Language and Communication 11-05-2020 16:35 Ashab-ı Kehf gibiyiz / We are like Ashabbi Kehf 04-05-2020 21:10 21. Yüzyıl kimin yüzyılı olacak?/Who will be the 21st century? 27-04-2020 17:53 Soru sormaktan korkmayın! Zira, soru siz özgürleştirir. 20-04-2020 11:27 Çatısını Adanmış Ruhların Kurduğu En Değerli Kurum: Aile 13-04-2020 13:18 Corona günlerini Tekasür suresi ile birlikte düşünmek… 06-04-2020 16:11 Yeni Nesil Corona Virüs(covid 19)un attığı formatın farkında mıyız? 31-03-2020 13:30 Corona(covid 19) ev ve aile. 23-03-2020 09:08 İçinizde aklı başında kimse yok mudur? 16-03-2020 09:59 Yönetici- Lider-Lider Yönetici 09-03-2020 13:10 “Boşanma öncesi danışmanlık hizmeti” yaygınlaştırılmalı. 02-03-2020 16:37 Akıntı Bizi de Sürüklüyor Farkında mıyız? 24-02-2020 16:30 İletişimde “Ekberi” Yaklaşım 19-02-2020 08:52 Konya 13. Yüzyılda ulaştığı zirveyi tekrar görebilir mi? 10-02-2020 13:33 İş size yakışıyor mu? Ya da siz işe uygun musunuz? 03-02-2020 11:05 Grip bir hastalık değil, şefkatli ama ciddi bir müfettiştir. 27-01-2020 14:05 Belediyeler hisbe görevine dönmeliler. 20-01-2020 12:21 İrfandan kopup, kültür karanlığına yuvarlandık. 13-01-2020 11:49 Akdeniz tarihimizin değiştiği yerdir. 06-01-2020 13:07 Adalet 2 ayak üzerinde yükselir. 30-12-2019 20:10 Rahmet ne zaman iner? 23-12-2019 14:18 Araba sevdası mı, toplu ulaşım mı? 16-12-2019 12:27 Hüdhüd kuşu bize ne öğretir? 09-12-2019 21:12 Aile, Gençlik ve Sivil Toplum 04-12-2019 11:46 Hal ehli mi, kal ehli mi/Habil mi, Kabil miyiz? 25-11-2019 19:33 Bağımlılık konusundaki koruyucu ve önleyici tedbir önerilerimiz. 18-11-2019 12:09 Sıffin/Demagoji/Cerbeze/Sıdk 12-11-2019 11:22 72 saat susmak insanı tamamen yeniler, formatlar. 04-11-2019 14:23 3 E: Eğitim(Hasenat)/Ekonomi(Salihat)/Ehlak 30-10-2019 18:19 Bağımlılıkla mücadelede işin özü nedir? 14-10-2019 16:45 Zeki/eleştiren mi, ahmak/yağcı mı gerçek dosttur? 10-10-2019 15:33 Nazar(akıl)+Müşahede(kalp)=Hikmet(hidayet) 01-10-2019 20:54 Sultan Mehmet’i “Fatih” yapan cönkündeki başucu kitapları neydi? 24-09-2019 00:14 İktisatta 7+7 kuralı 16-09-2019 18:13 Kadın Cinayetleri 10-09-2019 21:05 Kur’an’ın Kalp ve Vicdanlara Etkisi İçin Ne Yapmalı? 22-08-2019 09:21 Deden Halil gibi 4 Kuşu Kurban Et ki Rabbinle Yakınlaş 31-07-2019 21:12 Fetömsü yapıları bitirecek projem: Her İl’e Bir Düşünce Enstitüsü 23-07-2019 15:14 7 koldan 7 ayağımıza saldırıyorlar 17-06-2019 15:26 Dünyada her şey zehirdir. 22-11-2018 11:19 Mutlu olmanın yolu haddini bilmekten geçer. 16-11-2018 09:19 Bizden Bir Şey Olur, Bize Bir Şey Olur. 03-09-2018 21:27 Liyakat ’adalet ’in kardeşi, başarının ‘besmelesi’ dir. 03-08-2018 21:36 SETÖ, HETÖ, BETÖ, DETÖ, METÖ, PETÖ, ETÖ, FETÖ’leri kazımak için Taif duası 21-05-2018 13:44 Deist gerçekte kimdir? 25-04-2018 17:15 Abartma 09-02-2018 16:22 Asıl özürlü sevme ve sevilme duygusunu kaybedendir 03-12-2017 11:46 15 Temmuzun tekrarlanma ihtimali var mı? 19-07-2017 23:48 Salih amel için saç ayağı 10-07-2017 18:14 Babalar tek seferde bir kez kırılır... 20-06-2017 00:52 Meeting Müslümanlığı 23-04-2017 09:40 Hayatımız, iniş (tesbih) ve çıkış (tekbir) günlerinden ibarettir. 26-02-2017 15:37 Her YASAL iş HELAL değildir. 16-02-2017 18:17 Bir İlişkinin Yenilgisi, Genellikle İletişim Yenilgisidir. 02-02-2017 22:55 YA TOZU DUMANA KATACAĞIZ,YA DA TOZU DUMANI YUTACAĞIZ. 14-01-2017 12:32 ŞİMDİ ‘ANADOLU İRFANI’NI DÜNYAYA GÖSTERMENİN TAM ZAMANI 04-01-2017 20:59 Şimdi ‘Ahmed’de ‘Ahed’i’ Görme Vakti: ‘Birlik Vakti’ 16-12-2016 15:03 15 TEMMUZLARI BİR DAHA ASLA YAŞAMAMAK İÇİN… 09-12-2016 17:56 Millet Adamlarını Asla Yalnız Bırakmadı.ANCAK !!! 26-11-2016 23:26 Hayırlı İşler,Zahmetli İşlerdir 01-11-2016 12:18 HANGİSİ BİZİM ADEMİMİZ 13-10-2016 11:03 ADALET-İ MAHZA MI, ADALET-İ İZAFİYE Mİ ? 20-09-2016 21:17 İsar, digergam, empati, ya da başkasının ayakkabısıyla 3 gün yürüme 14-09-2016 19:13 KIPKIRMIZI, TERTEMİZ KAN GELİNCEYE KADAR HATTA… 24-08-2016 01:29 SUÇLU AYAĞA KALK ! 05-08-2016 23:12 Millet kurtuluş savaşının son kalesine bayrağı dikti. 18-07-2016 18:52 NERDE KALMIŞTIK ? (Çay koy ey dünya geliyoruz) 12-07-2016 17:13
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2354
 • 2Konyaspor2245
 • 3Alanyaspor2338
 • 4Adana Demirspor2337
 • 5Fenerbahçe2337
 • 6Beşiktaş2336
 • 7Hatayspor2336
 • 8Başakşehir FK2234
 • 9Gaziantep FK2232
 • 10Sivasspor2331
 • 11Kayserispor2331
 • 12Fatih Karagümrük2330
 • 13Kasımpaşa2327
 • 14Göztepe2327
 • 15Galatasaray2327
 • 16Giresunspor2326
 • 17Antalyaspor2324
 • 18Çaykur Rizespor2322
 • 19Altay2318
 • 20Yeni Malatyaspor2216
Gazete Manşetleri
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
KONYA BELEDİYELERİNDEN HANGİSİNİN ÇALIŞMASINI DAHA ÇOK BEĞENİYORSUNUZ?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA