DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
CEMİL PASLI (Cemil Paslı com)
CEMİL PASLI (Cemil Paslı com)
Giriş Tarihi : 07-06-2021 11:30

Korona bela mı? / Corona trouble?

Her kesimin ağzında “Ey Rabbimiz! Bu korona belasından bizi kurtar” duasını işitiyoruz.

İnsan, Allah tarafından esmanın manası öğretilerek kâinata halife olarak yaratılmış, en şerefli, en üstün, en değerli varlıktır.

Esmanın anlamı demek; kâinatta cereyan eden olayların manasını bilmektir ki “hikmet” olarak ifade edilir.

Korona’ya da sebep olan canlılar ailesine “virüs” ismini veriyoruz.

Virüslerle ilgili ilk yazımı korona Çin-Wuhan’da tespit edildikten 1,5 ay sonra; Türkiye’de tespit edildikten 1,5 ay önce 27 Ocak 2020 Pazartesi günü yazmıştım.

Yazımın başlığı şöyleydi:

“Grip bir hastalık değil, şefkatli ama ciddi bir müfettiştir.”

Yazım da virüslerin bakteri, basil v.b. diğer hastalık yapan mikroorganizmalardan farklı olduklarını, görevlerinin bize emanet verilen vücudu teftiş etmek olduğunu belirtmiştim.

6 yıl müfettiş, 7. Yıl gelenin ise başmüfettiş (İspanyol, asya, sars, mers, kuş/domuz gribi ve korona) olduğunu; 6 yıllık teftişleri de inceleyen başmüfettişlerin “alın bunu” emrini verme yetkisiyle Allah tarafından görevlendirildiklerini ifade ettim.

Yine virüs korona ile ilgili birkaç you tube videosu yayınladım kanalımda.

Allah’ın değişmeyeceği garantisi ile kâinatı yönettiği kanunlara “sünnetullah” diyoruz.

Hakim-i Rahim gerek Kur’an-ı Kerim (Hicr,15/9), gerekse Kitab-ı Kebir-i Kainat’ta/Fıtrat/Sünnetullah (Fetih,48/23; Fatır, 35/43) asla değişiklik olmayacağı taahhüdünde bulunmuştur.

Allah; değişmez sünnetullahı, yine değişmez olan Kur’an/Peygamber (vahiy) ve Akıl/Kalp vasıtasıyla öğrenip; onlara mutabık hareket etmemizi ister.

Kader; bizim sünnetullah karşısında yaptığımız doğru (takva) veya yanlış (fücur) davranışlarımızın dünya/ahiret karşılıklarıdır. Yüce Allah’ın sonsuz ilmi ile yapacaklarımızı önceden bilmesi bizim özgür irademizi ortadan kaldırmaz.

Gelelim korona v.b. olaylara yönelik dua konusuna…

Rabbimiz ayetlerde açıkça biz insanları dünyaya imtihan için gönderdiğini bildiriyor:

“Andolsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden (hiç de hak etmediğiniz) birçok üzücü söz işiteceksiniz. Eğer (zorluklar ve hakaretler karşısında) sabreder ve kötü davranışlardan sakınıp korunursanız (nem mutlu sizlere ki bu yaptıklarınız) sebat gerektiren işlerdendir.” Al-i İmran, 3/186

Başımıza gelen olaylardan kitap ehli ve müşriklerin yaptıkları gibi şikâyet etmek; sınava girip sınav kağıdı ve sorulardan şikayetle aynıdır ve yaratana isyan anlamı taşır.

Her olayda mümin hikmetin izini, yüzünü, manasını arar, aramalıdır.

Koronayı ben de 2021 Aralık ayının ilk haftasında yaşadım.

Şefkatli ama ciddi baş müfettiş geldi vücudumun her zerresini denetledi, denetleme defterine “sana emanet ettiğimiz zatına hoşça bakmışsın” ifadesinin eşliğinde teşekkürlerini yazdı ve 7 yıl sonra ömrümüz olursa yine geleceğini söyledi.

Şişmanlık/Obezite sünnetullaha isyandır, takvaya aykırıdır, fücurdur; Avrupa birincisiyiz.

Mideyi tamamen doldurmak vücuda saatli bomba koymaktır.

Alkol, sigara, uykusuzluk, hareketsiz yaşam, aşırı konfor aşkı (konfor çürütür) ve hepsinden önemlisi stres, stres, stres.

Duvarı nem, insanı gam yıkar.

Ayağını sıcak, başını serin, düşünme derin derin.

Stres ise; sünnetullah’ta bize ayrılan imtihan alanının dışına çıkıp, bizi imtihan eden Rabbimizin lazer ışınlarıyla koruduğu yasak alana girmemizden kaynaklanan aşırı tehlikeli (yüksek gerilim) bir durumdur.

Her strese girdiğinizde düşünün mutlaka kendi alanınızın dışındasınızdır.

Korona geldi gidecek ve başka imtihan/belalar gelecek.

Gönderen zata hürmeten onlara iyi davranın ve sizden gerçekten ne istiyor öğrenin.

Korkmayın belalardan/imtihanlardan, şikâyet etmeyin!

Gönderildikleri hikmete uygun vazifelerinin yerine getirdiklerinde onlar size teşekkür ederek ayrılırlar ve düzenledikleri raporlarla ahirette lehinize şahitlik yaparlar.

Allah bize imtihan için tahsis ettiği alanda her şeyi mükemmel yaratmaya devam ediyor.

İnsan eli değmemiş yerlerin güzelliği, temizliği malum.

İnsana ayırdığı alana direkt müdahale etmiyor.

Lütfen!

Dualarımızda M. Akif Ersoy’un ifadesiyle Allah bizim “özel kalem müdürü”müz gibi kendi işimizi O’na havale etmeyelim.

İmtihan olan bizleriz, Rabbimizi imtihan etmeye veya imtihanımızda ortak etmeye çalışmayalım.

Korona v.b. imtihan kağıtlarındaki soruları dikkatle okuyalım, güzelce cevaplayalım ki; dünya ahirette yerleşeceğimiz bölüm iyi olsun inşallah.

Rabbim cümlemizi, her şeyde ve her işte rahmetin/hikmetin izini, yüzünü gören bahtiyar kullarından olmamız hususunda bizi desteklesin.

Corona trouble?

In the mouth of every segment, “O our Lord! We hear the prayer "Save us from this corona scourge".

Man is the most honorable, superior and valuable being, created by Allah as the caliph of the universe by being taught the meaning of the name.

The meaning of Esman means; Knowing the meaning of the events taking place in the universe is expressed as “wisdom”.

We call the family of living things that also cause Corona "virus".

My first article on viruses 1.5 months after the corona was detected in China-Wuhan; I wrote on Monday, January 27, 2020, 1.5 months before I was detected in Turkey.

The title of my post was:

“The flu is not a disease, it is a caring but serious investigator.”

In my spelling, viruses, bacteria, bacillus etc. I stated that they are different from other disease-causing microorganisms and that their duty is to inspect the body entrusted to us.

He was an inspector for 6 years and chief inspector for the 7th year (Spanish, Asian, sars, myrtle, bird/swine flu and corona); I stated that the chief inspectors, who also examined the 6-year inspections, were appointed by God with the authority to give the order "take this".

Again, I published a few you tube videos about the virus corona on my channel.

With the guarantee that Allah will not change, we call the laws that govern the universe "sunnetullah".

Hakim-i Rahim pledges that there will never be any change in both the Qur'an (Hijr, 15/9) and the Book of the Kabir-i Kainat/Fitrat/Sunnetullah (Fatih, 48/23; Fatir, 35/43). found.

God; learning the immutable sunnah through the unchanging Qur'an/Prophet (revelation) and Mind/Heart; He wants us to act in agreement with them.

Destiny; They are the worldly/hereafter equivalents of our right (taqwa) or wrong (fücur) behavior in the face of sunnatullah. The fact that Almighty Allah knows in advance what we will do with his infinite knowledge does not abolish our free will.

Let's corona etc. On the subject of prayer for events…

Our Lord clearly states in the verses that He sent us humans to the world to be tested:

“You will certainly be put to the test regarding your wealth and your lives. You will hear many sad words from those who were given the Book before you and from the polytheists (which you do not deserve at all). If you are patient (in the face of difficulties and insults) and avoid bad behavior and protect yourself (whatever you do), it is one of the deeds that require perseverance.” Al-i Imran, 3/186

Complaining about what happened to us as the people of the book and polytheists do It is the same as taking the exam and complaining about the exam paper and questions and it means rebellion against the creator.

In every event, the believer looks for the trace, face and meaning of wisdom.

I also experienced the corona in the first week of December 2021.

The compassionate but serious chief inspector came, inspected every part of my body, wrote his thanks in the audit book, accompanied by the phrase "You took good care of the person we entrusted to you", and said that he will come again if we live 7 years later.

Obesity/Obesity is a rebellion against sunnah, it is against taqwa, it is fucur; We are the first in Europe.

Filling the stomach completely is putting a time bomb in the body.

Alcohol, smoking, insomnia, sedentary life, excessive love of comfort (comfort corrupts) and above all stress, stress, stress.

Moisture destroys the wall and grieves a person.

Warm your feet, cool your head, think deeply.

Stress is; It is an extremely dangerous (high voltage) situation resulting from stepping out of the testing area reserved for us in the Sunnah and entering the forbidden area protected by laser beams of our Lord, who put us to the test.

Every time you get stressed, think that you are definitely outside your own field.

Corona has come and gone and other tests/troubles will come.

Treat them well out of respect for the sender and find out what they really want from you.

Do not be afraid of troubles/tests, do not complain!

When they fulfill their duties in accordance with the wisdom they were sent, they leave by thanking you and testify in your favor in the hereafter with the reports they prepared.

Allah continues to create everything perfectly in the space He has allocated for the test.

The beauty and cleanliness of untouched places is known.

It does not directly interfere with the space reserved for people.

Please!

As M. Akif Ersoy puts it in our prayers, let's not delegate our affairs to Allah like our " Chief of Staff".

We are the ones who are tested, let's not try to test our Lord or make partners in our test.

Corona etc. Let's read the questions on the exam papers carefully and answer them well so that; I hope the part of the world where we will settle in the hereafter will be good.

May my Lord support us in being one of the happy servants who see the traces and faces of mercy/wisdom in everything and in everything.

NELER SÖYLENDİ?
@
CEMİL PASLI (Cemil Paslı com)

CEMİL PASLI (Cemil Paslı com)

DİĞER YAZILARI Her Gün Otofaji: Sağlığınız İçin Mutlaka! 14-06-2021 13:11 Korona bela mı? / Corona trouble? 07-06-2021 11:30 Basın; aynadır, bağdır, oksijendir, en fazla akupunktur iğnesidir. 31-05-2021 12:12 Devlet Adamlarına Öğütler 24-05-2021 12:18 Neden Kafamızın Arkasında Gözümüz Yok? 17-05-2021 14:48 Kadim Değer: Adalet (13 Medeniyet’ten Misallerle) 10-05-2021 11:29 Mutlu olmak mı/Haklı çıkmak mı? 03-05-2021 11:12 Ölmek İstemeyen Bir Mazi mi, Doğmak İsteyen bir İstikbal mi? 26-04-2021 16:25 İslam Uygarlığı Süreç Roma Felsefesi Sonuç Odaklıdır. 19-04-2021 14:19 Emekli Amirallerin Arkasında Kim Var? 12-04-2021 10:46 Beynimiz ne zaman yanıyor? 06-04-2021 00:00 Satranç, bir oyundan fazlasıdır/Chess is more than a game 30-03-2021 09:09 Çanakkale Savaşı Yemek listesi Gerçek mi? 22-03-2021 10:27 28 Şubat Devam Ediyor (mu), Kesin Çözüm Nedir? 15-03-2021 12:39 Bal arısı mı, eşek arısı mı, sinek misiniz? 08-03-2021 09:45 Mona Lisa’nın Gülüşü (Çocuk Eğitimine Dair) 01-03-2021 14:32 Hanif 23-02-2021 11:53 Stresin Kaynağı Lazer Işınlarına Dikkat! 15-02-2021 12:01 Corona’yı yaşarken öğrendiklerim. 08-02-2021 11:41 Osmanlı’yı ayakta tutan (özel insanlar) deliler. 02-02-2021 13:55 Hangi tarih? 26-01-2021 11:25 Sert ve katı kalpli olursanız etrafınız boşalır… 18-01-2021 13:14 Allah “örtün” derken biz ne yapıyoruz? 12-01-2021 18:55 Teenni (hayatın eni ve boyu) Rahman’dan, acele (hayatın sadece boyu) şeytandandır. 04-01-2021 13:14 Mebde(kundak) ile müntehayı(kefen) birleştirmek en önemli sünnetlerdendir. 28-12-2020 14:57 Üç kutsalın çöküşü ve yeni dünya düzeni 25-12-2020 12:32 Hased-i akran belâsı, fikrin namusu ve bedel ödeme. 14-12-2020 18:45 Nedir o sarp yokuş? 08-12-2020 01:26 Kötülüğü yazan/yayan, onu yapan gibidir. 01-12-2020 00:43 Söz: Din’dir. 23-11-2020 09:06 Orta(sabah) namazını korursak muhafaza olunuruz. 16-11-2020 17:23 Ne Yiyorsanız O’sunuz. 09-11-2020 11:11 Yapılan iyilikleri üç şey boşa çıkarır. 02-11-2020 08:31 Anne+Terbiye+Teeddüp=Eğitim 26-10-2020 14:26 Yelkenleriniz sabit mi? 19-10-2020 11:04 Neyin peşindesin? 05-10-2020 09:24 Derinliğimiz/kalitemiz içimize yürüdüğümüz kadardır. 28-09-2020 18:58 Kabağa dikkat! Fazla Değer Başını Yere Eğer. 21-09-2020 10:36 Yaklaşmayın! Yaparsınız ve Yanarsınız. 14-09-2020 09:30 Değişim hayattır. 07-09-2020 19:13 Ölüm Mihengi 31-08-2020 13:51 Sözün MasterChef’i olmak istiyorsanız sunum tabağınıza emek verin. 24-08-2020 13:04 Eve kapanmak mı, ya da ev de hayat var mı? 17-08-2020 12:29 İstanbul Sözleşmesi, Cedav, Lanzarote, 5395 ve 6284 10-08-2020 13:17 Düşünerek öğrenemeyen “düşerek” öğrenir/ Those who cannot learn by thinking learn "by falling". 27-07-2020 11:33 “Ben” öldürür “biz” yaşatır/"I" kills "we" alive. 20-07-2020 09:30 Afrika’lı Leo’ya Kulak Verin!/ Listen to African Leo! 13-07-2020 08:46 ÜN-FA-MAR 06-07-2020 13:58 Aynı Göğün Altında 3 Nefes/3 Breaths Under the Same Sky 29-06-2020 12:29 Kim değişmeli/Etki alanı’mız neresi? Who should change/Where is our domain? 22-06-2020 11:23 Kan vermek farz-ı kifayedir/ Giving blood is obligatory. 15-06-2020 16:56 Sohbetinize sevgi ve sabır katın/Add love and patience to your conversation. 08-06-2020 14:17 Anadolu’ya bağdaş kurmak yürek ister. 02-06-2020 11:51 Evceğizim evceğizim, saklar benim halceğizim. 18-05-2020 12:33 Dil ve İletişim / Language and Communication 11-05-2020 16:35 Ashab-ı Kehf gibiyiz / We are like Ashabbi Kehf 04-05-2020 21:10 21. Yüzyıl kimin yüzyılı olacak?/Who will be the 21st century? 27-04-2020 17:53 Soru sormaktan korkmayın! Zira, soru siz özgürleştirir. 20-04-2020 11:27 Çatısını Adanmış Ruhların Kurduğu En Değerli Kurum: Aile 13-04-2020 13:18 Corona günlerini Tekasür suresi ile birlikte düşünmek… 06-04-2020 16:11 Yeni Nesil Corona Virüs(covid 19)un attığı formatın farkında mıyız? 31-03-2020 13:30 Corona(covid 19) ev ve aile. 23-03-2020 09:08 İçinizde aklı başında kimse yok mudur? 16-03-2020 09:59 Yönetici- Lider-Lider Yönetici 09-03-2020 13:10 “Boşanma öncesi danışmanlık hizmeti” yaygınlaştırılmalı. 02-03-2020 16:37 Akıntı Bizi de Sürüklüyor Farkında mıyız? 24-02-2020 16:30 İletişimde “Ekberi” Yaklaşım 19-02-2020 08:52 Konya 13. Yüzyılda ulaştığı zirveyi tekrar görebilir mi? 10-02-2020 13:33 İş size yakışıyor mu? Ya da siz işe uygun musunuz? 03-02-2020 11:05 Grip bir hastalık değil, şefkatli ama ciddi bir müfettiştir. 27-01-2020 14:05 Belediyeler hisbe görevine dönmeliler. 20-01-2020 12:21 İrfandan kopup, kültür karanlığına yuvarlandık. 13-01-2020 11:49 Akdeniz tarihimizin değiştiği yerdir. 06-01-2020 13:07 Adalet 2 ayak üzerinde yükselir. 30-12-2019 20:10 Rahmet ne zaman iner? 23-12-2019 14:18 Araba sevdası mı, toplu ulaşım mı? 16-12-2019 12:27 Hüdhüd kuşu bize ne öğretir? 09-12-2019 21:12 Aile, Gençlik ve Sivil Toplum 04-12-2019 11:46 Hal ehli mi, kal ehli mi/Habil mi, Kabil miyiz? 25-11-2019 19:33 Bağımlılık konusundaki koruyucu ve önleyici tedbir önerilerimiz. 18-11-2019 12:09 Sıffin/Demagoji/Cerbeze/Sıdk 12-11-2019 11:22 72 saat susmak insanı tamamen yeniler, formatlar. 04-11-2019 14:23 3 E: Eğitim(Hasenat)/Ekonomi(Salihat)/Ehlak 30-10-2019 18:19 Bağımlılıkla mücadelede işin özü nedir? 14-10-2019 16:45 Zeki/eleştiren mi, ahmak/yağcı mı gerçek dosttur? 10-10-2019 15:33 Nazar(akıl)+Müşahede(kalp)=Hikmet(hidayet) 01-10-2019 20:54 Sultan Mehmet’i “Fatih” yapan cönkündeki başucu kitapları neydi? 24-09-2019 00:14 İktisatta 7+7 kuralı 16-09-2019 18:13 Kadın Cinayetleri 10-09-2019 21:05 Kur’an’ın Kalp ve Vicdanlara Etkisi İçin Ne Yapmalı? 22-08-2019 09:21 Deden Halil gibi 4 Kuşu Kurban Et ki Rabbinle Yakınlaş 31-07-2019 21:12 Fetömsü yapıları bitirecek projem: Her İl’e Bir Düşünce Enstitüsü 23-07-2019 15:14 7 koldan 7 ayağımıza saldırıyorlar 17-06-2019 15:26 Dünyada her şey zehirdir. 22-11-2018 11:19 Mutlu olmanın yolu haddini bilmekten geçer. 16-11-2018 09:19 Bizden Bir Şey Olur, Bize Bir Şey Olur. 03-09-2018 21:27 Liyakat ’adalet ’in kardeşi, başarının ‘besmelesi’ dir. 03-08-2018 21:36 SETÖ, HETÖ, BETÖ, DETÖ, METÖ, PETÖ, ETÖ, FETÖ’leri kazımak için Taif duası 21-05-2018 13:44 Deist gerçekte kimdir? 25-04-2018 17:15 Abartma 09-02-2018 16:22 Asıl özürlü sevme ve sevilme duygusunu kaybedendir 03-12-2017 11:46 15 Temmuzun tekrarlanma ihtimali var mı? 19-07-2017 23:48 Salih amel için saç ayağı 10-07-2017 18:14 Babalar tek seferde bir kez kırılır... 20-06-2017 00:52 Meeting Müslümanlığı 23-04-2017 09:40 Hayatımız, iniş (tesbih) ve çıkış (tekbir) günlerinden ibarettir. 26-02-2017 15:37 Her YASAL iş HELAL değildir. 16-02-2017 18:17 Bir İlişkinin Yenilgisi, Genellikle İletişim Yenilgisidir. 02-02-2017 22:55 YA TOZU DUMANA KATACAĞIZ,YA DA TOZU DUMANI YUTACAĞIZ. 14-01-2017 12:32 ŞİMDİ ‘ANADOLU İRFANI’NI DÜNYAYA GÖSTERMENİN TAM ZAMANI 04-01-2017 20:59 Şimdi ‘Ahmed’de ‘Ahed’i’ Görme Vakti: ‘Birlik Vakti’ 16-12-2016 15:03 15 TEMMUZLARI BİR DAHA ASLA YAŞAMAMAK İÇİN… 09-12-2016 17:56 Millet Adamlarını Asla Yalnız Bırakmadı.ANCAK !!! 26-11-2016 23:26 Hayırlı İşler,Zahmetli İşlerdir 01-11-2016 12:18 HANGİSİ BİZİM ADEMİMİZ 13-10-2016 11:03 ADALET-İ MAHZA MI, ADALET-İ İZAFİYE Mİ ? 20-09-2016 21:17 İsar, digergam, empati, ya da başkasının ayakkabısıyla 3 gün yürüme 14-09-2016 19:13 KIPKIRMIZI, TERTEMİZ KAN GELİNCEYE KADAR HATTA… 24-08-2016 01:29 SUÇLU AYAĞA KALK ! 05-08-2016 23:12 Millet kurtuluş savaşının son kalesine bayrağı dikti. 18-07-2016 18:52 NERDE KALMIŞTIK ? (Çay koy ey dünya geliyoruz) 12-07-2016 17:13
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Beşiktaş4084
 • 2Galatasaray4084
 • 3Fenerbahçe4082
 • 4Trabzonspor4071
 • 5Demir Grup Sivasspor4065
 • 6Atakaş Hatayspor4061
 • 7Aytemiz Alanyaspor4060
 • 8Fatih Karagümrük4060
 • 9Gaziantep Futbol Kulübü4058
 • 10Göztepe4051
 • 11İttifak Holding Konyaspor4050
 • 12Medipol Başakşehir4048
 • 13Çaykur Rizespor4048
 • 14Kasımpaşa4046
 • 15Helenex Yeni Malatyaspor4045
 • 16Fraport-TAV Antalyaspor4044
 • 17Hes Kablo Kayserispor4041
 • 18BB Erzurumspor4040
 • 19MKE Ankaragücü4038
 • 20Gençlerbirliği4038
 • 21Denizlispor4028
Gazete Manşetleri
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
KONYA BELEDİYELERİNDEN HANGİSİNİN ÇALIŞMASINI DAHA ÇOK BEĞENİYORSUNUZ?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA