DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
CEMİL PASLI (Cemil Paslı com)
CEMİL PASLI (Cemil Paslı com)
Giriş Tarihi : 01-03-2021 14:32

Mona Lisa’nın Gülüşü (Çocuk Eğitimine Dair)

İnsan, ruh ve maddesiyle kâinatı kuşatır ve onu temsil eder.

Onun en mühim özelliği her şeyiyle özgünlüğüdür.

Allah, vahidiyetle 2 göz, 2 kulak, kol bacak aynı yaratırken,

Ehadiyetle özgünlüğünü her hücresinde, parmak izinde, göz bebeğinde göstermiştir.

Maddi bedenden yansıyan özgünlükten daha açık bir özgünlüğü insanın ruh dünyasında, duygu ve davranışlarında da vardır.

Annesinden, babasından, kardeşinden, öğretmeninden farklı, özgün ve özgür.

Bu anlamda insan sağlıklı gelişmesi için oksijenden daha çok özgürlüğe, hürriyete ihtiyaç duyar.

Bu hürriyet ve özgülük ve özgünlükle “kendini gerçekleştirmek” ister.

Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinin en tepesinde “kendini gerçekleştirme “ vardır.

Kendini gerçekleştirdiği özel alanın olan mahremiyet alanının muhafazası ve en yakınları ve sevdiklerinin dahi o alana izinsiz girmesini istemez.

Bu yüzden anne/babalar, öğretmenler ve tüm insan eğitimiyle meşgul olanlar son derece müsamahalı, sabırlı, özgürlük ve özgünlüğe açık olmalı.

Otoriter bir yaklaşımın çocuğa vereceği zararı hiçbir güç veremez.

Çocuk otoriter anne/babasından kendi özgünlüğünü gerçekleştirerek alanı elde edemez ise onların baskıları karşısında mevcut olan ve yok edemediği A kişiliği yanında mecburen B kişiliği oluşturur ve durum ve şartlara, baskının ağırlığına göre geliştirir.

Otoriter anne/baba kendi hayatlarında yapamadıkların ve doğru bildikleri yanlışları en zayıf ve onlara sınırsız güven duyduğu dönemde dayatarak, evladına yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmış onu çift kişilikli bir hale getirmiştir.

Çocukluk kişinin kaptan köşküdür.

Çocukluk insanın ana vatanıdır.

İnsan bir ömür çocukluğun etkisi altından çıkamaz.

Çift kişilik, münafıklığın kaynağıdır.

Kişi her söz ve hareketinde artık bir ikilem (dilemma) içerisinde yaşayacaktır.

Bu söz ve eylemde A kişisi mi yoksa B kişisi mi? olmalıyım tenakuzları beynini ve kabini yer bitirir.

Hangi durumda hangi kişiliği ön plana çıkarmalıyım? Sorularıyla boğuşmak onu yorar, tüketir.

Bütün bu olumsuz otoriter süreçten çocukta artık “oral fiksasyon” gelişmiş, CD kalıcı olarak çizilmiştir.

Bu çiziğin tamamen tedavisi de yoktur.

Bir ömür CD dönerken çocuklukta çizilen yerlere denk geldikçe cızırdayacak, takılacak, ben buradayım diyecektir.

Mesela bu çocuklar ömürlerinin hiçbir bölümünde özgür ve özgünce gülemezler.

Çünkü “kahkaha otoriteye atılan en etkili tokattır” ve bu kabiliyet çocukken ellerinden cebren ve hile alınmıştır.

Yapma! Etme! Gülme! Konuşma! Ma! Ma! Ma!

Kahkaha atamazlar, gerçek anlamada asla mutlu olamazlar.

Otoriter bir anne/baba ve otoriter bir sınıf öğretmenine denk gelmiş çocuk; kaybedilmiş bir çocuktur.

O artık Mona Lisa tablosu gibidir bir ömür…

Gülüşü Mona Lisa gibidir.

Leonardo da Vinci Mona Lisa tablosunda zamanının kadınlarını yansıtmıştır tuvale.

Yüzünde gülümseme mimikleri olsa da gözlerinde endişe, korku, acı ve derin bir hüzün vardır.

Yüz artık bir bir maske gibidir.

Görünenin B kişisi yüzünün altında gerçekte A kişisi vardır ve o bu durumdan son derece ıstırap içindedir.

“İnsanları yorgun kılan hayat değil taşıdığı maskelerdir.” (William Shakespeare)

O halde ey anne/babalar, öğretmenler!

Lütfen! Çocuklara sohbet, sofra, seyahat, seccade, sayfada davranırken sevgi, samimiyet ve sabırla yaklaşın.

Kızmayın! Eleştirmeyin! Şiddetin her türlüsünden uzak durun. Unutmayın!

“Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil,

Onlar kendi yolunu izleyen Hayat’ın oğulları ve kızları.

Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler

Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller.

Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil.

Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır.

Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil.

Çünkü ruhlar yarındadır,

Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz.

Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları

Kendiniz gibi olmaya zorlamayın.

Çünkü hayat geriye dönmez, dünle de bir alışverişi yoktur.

Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar.

Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür

Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar.

Okçunun önünde kıvançla eğilin

Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar

Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever. (Halil Cibran)

Dünya ortaçağdan bu güne çok değişti.

Lütfen! Yeni Mona Lisa’lar yetiştirmeyin, olur mu?

Smile of Mona Lisa

(On Child Education)

Man encompasses and represents the universe with his soul and substance.

Its most important feature is its originality in everything.

While Allah created 2 eyes, 2 ears, arm and leg the same through revelation,

He has shown his uniqueness in every cell, fingerprint and pupil.

A more obvious originality than the originality reflected in the material body is also present in the spirit world, feelings and behaviors of people.

He is unique and free from his mother, father, brother, and teacher.

In this sense, human needs more freedom and freedom than oxygen for healthy development.

He wants to "realize himself" with this freedom, authenticity and originality.

At the top of the Maslow hierarchy of needs is "self-actualization".

It does not want the protection of the privacy area, which is the private area where it realizes itself, and even the closest and loved ones to enter that area without permission.

So parents, teachers, and those who engage in all human education must be extremely tolerant, patient, open to freedom and authenticity.

No strength can do the harm of an authoritarian approach to the child.

If the child cannot obtain the field by realizing his / her authenticity from his authoritarian parents, he / she creates the A personality that is present and cannot be destroyed in the face of their pressure, but also creates the B personality and develops according to the situation and conditions and the weight of the pressure.

The authoritarian mother / father has done the worst thing that can be done to his children by imposing the mistakes they cannot do in their own lives and the wrong they know right in the weakest and unlimited time of trust in them, making him a double personality.

Childhood is one's wheelhouse.

Childhood is the homeland of man.

A lifetime cannot get out of childhood.

Double personality is the source of hypocrisy.

The person will now live in a dilemma in every word and action.

Is person A or person B in this word and deed? I must be his contradictions eat up your brain and your cabin.

Which personality should I highlight in which situation? Wrestling with his questions tires him and consumes him.

After all this negative authoritarian process, oral fixation has developed in the child and the CD is permanently drawn.

There is no cure for this scratch either.

As a lifetime CD is spinning, it will sizzle, hang out, say I'm here, as it coincides with the places drawn in childhood.

For example, these children cannot laugh freely and authentically in any part of their lives.

Because "laughter is the most effective slap to the authority" and this ability was taken from their hands by force and trickery as a child.

Making! Don't! Laugh! Talk! Ma! Ma! Ma!

They can't laugh, they can never be happy in real sense.

The child who comes across an authoritarian mother / father and an authoritarian classroom teacher; is a lost child.

It is like a Mona Lisa painting now.

Her smile is like Mona Lisa.

Leonardo da Vinci reflected the women of his time in the Mona Lisa painting on the canvas.

Even though he has smiles on his face, he has anxiety, fear, pain and deep sadness in his eyes.

The face is now like a mask.

The visible person B is actually person A beneath his face, and he is in great pain from this situation.

"It is not life that makes people tired, but the masks they carry." (William Shakespeare)

So mothers / fathers, teachers!

Please! Approach children with love, sincerity and patience when they are chatting, table, travel, prayer rug, and on the page.

Don't be angry! Do not criticize! Stay away from all forms of violence. Remember!

“Your children are not your children,

They are the sons and daughters of Hayat who follow their own path.

They came through you but they didn't come from you

And although they are with you, they are not yours.

You may give them your love, not your thoughts.

Because they also have their own thoughts.

You can hold their body, not their souls.

Because souls are in the future

You cannot even see tomorrow in your dreams.

You can try to be like them, but don't

Don't force yourself to be like you.

Because life does not go back, nor does it have any dealings with yesterday.

You are bows, and your children are arrows shot ahead of you.

Archer sees target on the path to infinity

And he makes the arrow fly away by tilting the bow with his supreme power.

Bow with pride in front of the archer

Because the archer loves the far arrow

He also likes the remaining bow keeping his head straight. (Halil Cibran)

The world has changed a lot from medieval times to this day.

Please! Don't raise new Mona Lisa, will you?

NELER SÖYLENDİ?
@
CEMİL PASLI (Cemil Paslı com)

CEMİL PASLI (Cemil Paslı com)

DİĞER YAZILARI İslam Uygarlığı Süreç Roma Felsefesi Sonuç Odaklıdır. 19-04-2021 14:19 Emekli Amirallerin Arkasında Kim Var? 12-04-2021 10:46 Beynimiz ne zaman yanıyor? 06-04-2021 00:00 Satranç, bir oyundan fazlasıdır/Chess is more than a game 30-03-2021 09:09 Çanakkale Savaşı Yemek listesi Gerçek mi? 22-03-2021 10:27 28 Şubat Devam Ediyor (mu), Kesin Çözüm Nedir? 15-03-2021 12:39 Bal arısı mı, eşek arısı mı, sinek misiniz? 08-03-2021 09:45 Mona Lisa’nın Gülüşü (Çocuk Eğitimine Dair) 01-03-2021 14:32 Hanif 23-02-2021 11:53 Stresin Kaynağı Lazer Işınlarına Dikkat! 15-02-2021 12:01 Corona’yı yaşarken öğrendiklerim. 08-02-2021 11:41 Osmanlı’yı ayakta tutan (özel insanlar) deliler. 02-02-2021 13:55 Hangi tarih? 26-01-2021 11:25 Sert ve katı kalpli olursanız etrafınız boşalır… 18-01-2021 13:14 Allah “örtün” derken biz ne yapıyoruz? 12-01-2021 18:55 Teenni (hayatın eni ve boyu) Rahman’dan, acele (hayatın sadece boyu) şeytandandır. 04-01-2021 13:14 Mebde(kundak) ile müntehayı(kefen) birleştirmek en önemli sünnetlerdendir. 28-12-2020 14:57 Üç kutsalın çöküşü ve yeni dünya düzeni 25-12-2020 12:32 Hased-i akran belâsı, fikrin namusu ve bedel ödeme. 14-12-2020 18:45 Nedir o sarp yokuş? 08-12-2020 01:26 Kötülüğü yazan/yayan, onu yapan gibidir. 01-12-2020 00:43 Söz: Din’dir. 23-11-2020 09:06 Orta(sabah) namazını korursak muhafaza olunuruz. 16-11-2020 17:23 Ne Yiyorsanız O’sunuz. 09-11-2020 11:11 Yapılan iyilikleri üç şey boşa çıkarır. 02-11-2020 08:31 Anne+Terbiye+Teeddüp=Eğitim 26-10-2020 14:26 Yelkenleriniz sabit mi? 19-10-2020 11:04 Neyin peşindesin? 05-10-2020 09:24 Derinliğimiz/kalitemiz içimize yürüdüğümüz kadardır. 28-09-2020 18:58 Kabağa dikkat! Fazla Değer Başını Yere Eğer. 21-09-2020 10:36 Yaklaşmayın! Yaparsınız ve Yanarsınız. 14-09-2020 09:30 Değişim hayattır. 07-09-2020 19:13 Ölüm Mihengi 31-08-2020 13:51 Sözün MasterChef’i olmak istiyorsanız sunum tabağınıza emek verin. 24-08-2020 13:04 Eve kapanmak mı, ya da ev de hayat var mı? 17-08-2020 12:29 İstanbul Sözleşmesi, Cedav, Lanzarote, 5395 ve 6284 10-08-2020 13:17 Düşünerek öğrenemeyen “düşerek” öğrenir/ Those who cannot learn by thinking learn "by falling". 27-07-2020 11:33 “Ben” öldürür “biz” yaşatır/"I" kills "we" alive. 20-07-2020 09:30 Afrika’lı Leo’ya Kulak Verin!/ Listen to African Leo! 13-07-2020 08:46 ÜN-FA-MAR 06-07-2020 13:58 Aynı Göğün Altında 3 Nefes/3 Breaths Under the Same Sky 29-06-2020 12:29 Kim değişmeli/Etki alanı’mız neresi? Who should change/Where is our domain? 22-06-2020 11:23 Kan vermek farz-ı kifayedir/ Giving blood is obligatory. 15-06-2020 16:56 Sohbetinize sevgi ve sabır katın/Add love and patience to your conversation. 08-06-2020 14:17 Anadolu’ya bağdaş kurmak yürek ister. 02-06-2020 11:51 Evceğizim evceğizim, saklar benim halceğizim. 18-05-2020 12:33 Dil ve İletişim / Language and Communication 11-05-2020 16:35 Ashab-ı Kehf gibiyiz / We are like Ashabbi Kehf 04-05-2020 21:10 21. Yüzyıl kimin yüzyılı olacak?/Who will be the 21st century? 27-04-2020 17:53 Soru sormaktan korkmayın! Zira, soru siz özgürleştirir. 20-04-2020 11:27 Çatısını Adanmış Ruhların Kurduğu En Değerli Kurum: Aile 13-04-2020 13:18 Corona günlerini Tekasür suresi ile birlikte düşünmek… 06-04-2020 16:11 Yeni Nesil Corona Virüs(covid 19)un attığı formatın farkında mıyız? 31-03-2020 13:30 Corona(covid 19) ev ve aile. 23-03-2020 09:08 İçinizde aklı başında kimse yok mudur? 16-03-2020 09:59 Yönetici- Lider-Lider Yönetici 09-03-2020 13:10 “Boşanma öncesi danışmanlık hizmeti” yaygınlaştırılmalı. 02-03-2020 16:37 Akıntı Bizi de Sürüklüyor Farkında mıyız? 24-02-2020 16:30 İletişimde “Ekberi” Yaklaşım 19-02-2020 08:52 Konya 13. Yüzyılda ulaştığı zirveyi tekrar görebilir mi? 10-02-2020 13:33 İş size yakışıyor mu? Ya da siz işe uygun musunuz? 03-02-2020 11:05 Grip bir hastalık değil, şefkatli ama ciddi bir müfettiştir. 27-01-2020 14:05 Belediyeler hisbe görevine dönmeliler. 20-01-2020 12:21 İrfandan kopup, kültür karanlığına yuvarlandık. 13-01-2020 11:49 Akdeniz tarihimizin değiştiği yerdir. 06-01-2020 13:07 Adalet 2 ayak üzerinde yükselir. 30-12-2019 20:10 Rahmet ne zaman iner? 23-12-2019 14:18 Araba sevdası mı, toplu ulaşım mı? 16-12-2019 12:27 Hüdhüd kuşu bize ne öğretir? 09-12-2019 21:12 Aile, Gençlik ve Sivil Toplum 04-12-2019 11:46 Hal ehli mi, kal ehli mi/Habil mi, Kabil miyiz? 25-11-2019 19:33 Bağımlılık konusundaki koruyucu ve önleyici tedbir önerilerimiz. 18-11-2019 12:09 Sıffin/Demagoji/Cerbeze/Sıdk 12-11-2019 11:22 72 saat susmak insanı tamamen yeniler, formatlar. 04-11-2019 14:23 3 E: Eğitim(Hasenat)/Ekonomi(Salihat)/Ehlak 30-10-2019 18:19 Bağımlılıkla mücadelede işin özü nedir? 14-10-2019 16:45 Zeki/eleştiren mi, ahmak/yağcı mı gerçek dosttur? 10-10-2019 15:33 Nazar(akıl)+Müşahede(kalp)=Hikmet(hidayet) 01-10-2019 20:54 Sultan Mehmet’i “Fatih” yapan cönkündeki başucu kitapları neydi? 24-09-2019 00:14 İktisatta 7+7 kuralı 16-09-2019 18:13 Kadın Cinayetleri 10-09-2019 21:05 Kur’an’ın Kalp ve Vicdanlara Etkisi İçin Ne Yapmalı? 22-08-2019 09:21 Deden Halil gibi 4 Kuşu Kurban Et ki Rabbinle Yakınlaş 31-07-2019 21:12  Fetömsü yapıları bitirecek projem: Her İl’e Bir Düşünce Enstitüsü 23-07-2019 15:14 7 koldan 7 ayağımıza saldırıyorlar 17-06-2019 15:26 Dünyada her şey zehirdir. 22-11-2018 11:19 Mutlu olmanın yolu haddini bilmekten geçer. 16-11-2018 09:19 Bizden Bir Şey Olur, Bize Bir Şey Olur. 03-09-2018 21:27 Liyakat ’adalet ’in kardeşi, başarının ‘besmelesi’ dir. 03-08-2018 21:36 SETÖ, HETÖ, BETÖ, DETÖ, METÖ, PETÖ, ETÖ, FETÖ’leri kazımak için Taif duası 21-05-2018 13:44 Deist gerçekte kimdir? 25-04-2018 17:15 Abartma 09-02-2018 16:22 Asıl özürlü sevme ve sevilme duygusunu kaybedendir 03-12-2017 11:46 15 Temmuzun tekrarlanma ihtimali var mı? 19-07-2017 23:48 Salih amel için saç ayağı 10-07-2017 18:14  Babalar tek seferde bir kez kırılır... 20-06-2017 00:52 Meeting Müslümanlığı 23-04-2017 09:40 Hayatımız, iniş (tesbih) ve çıkış (tekbir) günlerinden ibarettir. 26-02-2017 15:37 Her YASAL iş HELAL değildir. 16-02-2017 18:17 Bir İlişkinin Yenilgisi, Genellikle İletişim Yenilgisidir. 02-02-2017 22:55 YA TOZU DUMANA KATACAĞIZ,YA DA TOZU DUMANI YUTACAĞIZ. 14-01-2017 12:32 ŞİMDİ ‘ANADOLU İRFANI’NI DÜNYAYA GÖSTERMENİN TAM ZAMANI 04-01-2017 20:59 Şimdi ‘Ahmed’de ‘Ahed’i’ Görme Vakti: ‘Birlik Vakti’ 16-12-2016 15:03 15 TEMMUZLARI BİR DAHA ASLA YAŞAMAMAK İÇİN… 09-12-2016 17:56 Millet Adamlarını Asla Yalnız Bırakmadı.ANCAK !!! 26-11-2016 23:26 Hayırlı İşler,Zahmetli İşlerdir 01-11-2016 12:18 HANGİSİ BİZİM ADEMİMİZ 13-10-2016 11:03 ADALET-İ MAHZA MI, ADALET-İ İZAFİYE Mİ ? 20-09-2016 21:17 İsar, digergam, empati, ya da başkasının ayakkabısıyla 3 gün yürüme 14-09-2016 19:13 KIPKIRMIZI, TERTEMİZ KAN GELİNCEYE KADAR HATTA… 24-08-2016 01:29 SUÇLU AYAĞA KALK ! 05-08-2016 23:12 Millet kurtuluş savaşının son kalesine bayrağı dikti. 18-07-2016 18:52 NERDE KALMIŞTIK ? (Çay koy ey dünya geliyoruz) 12-07-2016 17:13
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
Gazete Manşetleri
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
KONYA BELEDİYELERİNDEN HANGİSİNİN ÇALIŞMASINI DAHA ÇOK BEĞENİYORSUNUZ?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA