DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
CÜNEYT DİLER
CÜNEYT DİLER
Giriş Tarihi : 26-08-2019 00:36

Yüzellilikler Listesi

( Milli Mücadele boyunca gerek İstanbul’da gerek Anadolu’nun dört bir köşesinde yüce amaçlar uğruna yapılan bu mücadeleyi baltalamaya çalışan çok miktarda işbirlikçi çıkarcı yoğun faaliyet içinde olmuştur.Milli Mücadele’nin askeri boyutu’nun başarıyla sonuçlandırılmasından sonra bu işbirlikçilerden 150’si 7 Haziran 1924 tarihinde çıkartılan bir bakanlar kurulu kararı ile yurt dışına sürgün edilmiştir. Aşağıda bu 150 işbirlikçinin isimleri yer almaktadır. )

VAHİDEDDİN’İN MAİYETİ

Yaver-i Has Kiraz Hamdik

Hademe-i Hassa Kumandanı Zekit

Hazine-i Hassa Müfettişlerinden Kayserili Şaban Ağaü

Tütüncübaşı Şükrür

Şerkarin Yaverk

Yaverandan Erkan-ı Harp Miralay Tahire

Seryaver Avnir

Eski Hazine_i Hassa Müdürü ve Defter-i Hakani Emini Refikg

KUVVE-İ İNZİBATİYE’YE DAHİL KABİNE AZALARI

Eski Şeyhülislam Mustafa Sabrie

Eski Adliye Nazırı  Ali Rüşdiç

Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı Cemal (Artin)e

Eski Bahriye Nazırı Cakacı Hamdi (Paşa)r

Eski Maarif Nazırı Rumbeyoğlu Fahreddin

Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı Kızılhançerli Remzi

SEVR MUAHEDESİNİ İMZALAYAN HEYET-İ MURAHHASA

Eski Marif Nazırı Hadi (Paşa)

Ayandan Şura-yı Devlet Eski Reisi Rıza Tevfik (Bölükbaşı)

Bern eski sefiri Reşat Halis

KUVVE-İ İNZİBATİYE’YE DAHİL OLANLAR

Kuvve-i İnzibatiye Başkumandanı Süleyman Şefik (Paşa)

Yaveri Süvari Yüzbaşısı Bulgar Namıyla Maruf Tahsin

Kuvve-i İnzibatiye Erkan-ı Harbiye Reisi Miralay Ahmet Refik

Kuvve-i İnzibatiye Mitralyöz kumandanı Ve Damat Ferit’in Yaveri Tarık Mümtaz

Kuvve-i İnzibatiye Kumandanlarından İzmir Kolordusu Kumandanı Ali Nadir (Paşa)

Kuvve_i İnzibatiye Mensuplarından ve Nemrut Mustafa Divanı Harp üyesi Kaymakam Fettah

Kuvve-i İnzibatiye Mensuplarından Çopur Hakkı

MÜLKİYE VE ASKERİYEDEN

Eski Bursa Valisi Gümülcineli İsmail

Ayandan Konyalı Zeynelabidin

Eski Cebelibereket Mutasarrıfı Fanizade Mesut

Hürriyet ve İtilaf Fırkası lideri Miralay Sadık

Eski Malatya Mutasarrıfı Bedirhani Halil Rahmi

Eski Manisa Mutasarrıfı Giritli Hüsnü

Eski Divan-ı Harp Reisi Nemrut Mustafa (Paşa)

Uşak Belediye Reisi Hulusi

Eski Adapazarı Kaymakamı Hain Mustafa

Tekirdağ eski müftüsü Hafız Ahmet

Eski Afyonkarahisar Mutasarrıfı Sabit

Gaziantep Mutasarrıflığında bulunmuş Celal Kadri

Hürriyet ve İtilaf Katibi Umumisi Adanalı Zeynelabidin

Mülga Eski Evkaf Nazırı Ayandan Vasfi Hoca

Eski Harput Vali Vekili Ali Galip

Eski Bursa Müftüsü Ömer Fevzi

Eski İzmir Kadı Müşaviri Ahmet Asım

Eski İstanbul Muhafızı Natık

Eski Dahiliye Nazırı Ayandan Adil

Eski Dahiliye Nazırı Ayandan Mehmet Ali

Eski Edirne Valisi ve Şehremini Vekili Salim (Mirimiran)

Kütahya’da Yunanlılara Mutasarrıflık eden Hoca Rasihzade İbrahim

Adana’da Vekillik eden Abdurrahman

Eski Karahisarışarki mebusu Ömer Fevzi

işkenceci Namıyla Maruf Mülazim Adil

İşkenceci Namıyla Maruf Mülazim Refik

Eski Kırkağaç Kaymakamı Şerif

Çanakkale eski Mutasarrıfı Manmut Mahir

İstanbul eski Merkez Kumandanı Emin

Kilis’te Kaymakamlık eden Sadullah Sami

Dahiliye Nezareti eski Dava Vekili ve Bolu Mutasarrıfı Osman Nuri

ETHEM VE AVANESİ

Çerkez Ethem

Ethem’in biraderi Reşit

Ethem’in biraderi Tevfik

Kuşçubaşı Eşref

Kuşçubaşı Eşref’in biraderi Hacı Sami

İzmirli eski Akhisar Kaymakamı Yüzbaşı Küçük Ethem

Düzceli Mehmet Oğlu Sami

Burhaniyeli Halil İbrahim

Susurluk’tan Demirkapılı Hacı Ahmet

ÇERKEZ KONGRESİNE MURAHHAS OLARAK İŞTİRAK EDENLER

Hendek Kazasının Sümbüllü Karyesinden Bağ Osman

Eski İzmir Mutasarrıfı İbrahim Hakkı

Beraev Sait

Berzek Tahir

Adapazarının Harmantepe Karyesinden Maan Şirin

Söke Ereğlisi’nin Teke Karyesinden Koca Ömeroğlu Hüseyin

Adapazarı’nın Talustanbey Köyünden Bağ Kamil

Hamte Ahmet

Maan Ali

Kirmastı’nın Karaosman Karyesinden Harunreşit

Eskişehirli Hızır Hoca

Bigalı Nuri Bey oğlu İsa

Adapazarı’nın Şahinbey Karyesinden Lampat Yakup

Gönen’in Bayramiç Karyesinden Kumpat Hafız Sait

İzmir’de Davavekili Sait

Şamlı Ahmet Nuri

 

POLİSLER

İstanbul Polis eski Müdürü Tahsin

İstanbul Polis eski Müdür Muavini Kemal

Emniyetiumumiye Müdür Muavini Ispartalı Kemal

İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Kısım eski Başmemuru Hafız Sait

İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Şube eski müdürü Şeref

Arnavutköy Merkez eski Memuru Hacı Kemal

Şişli Komiseri Nedim

İzmir Merkez Memuru,Edirne Polis Müdürü ve Yalova Kaymakamı Fuat

Adana’da Polis Memurluğu eden Yolgeçenli Yusuf

Unkapanı Merkez Eski Memuru Sakallı Cemil

Büyükdere Merkez eski Memuru Mazlum

Beyoğlu eski İkinci Momiseri Fuat

 

GAZETECİLER

 

Serbesti Gazetesi sahibi ,Hürriyet ve İtilaf azasından Mevlanzade Rıfat

Türkçe İstanbul Gazetesi sahibi Sait Molla

İzmir’de Müsavat Gazetesi sahibi ve eski muharriri,Darülhikmet azası İzmirli Hafız İsmail

Aydede Gazetesi sahibi ve Posta Telgraf eski Müdür-ü Umumisi Refik Halit (KARAY)

Bandırma Adalet Gazetesi sahibi Bahriyeli Ali Kemal

Edirne’de Teemin ve Elyevm,Selanik’te Hakikat Gazeteleri sahibi Neyir Mustafa

Eski Köylü Gazetesi muharriri Ferit

Alemdar Gazetesi sahibi Refii Cevat (ULUNAY)

Alemdar Gazetesi sahibi Pehlivan Kadri

Adana’da Ferda Gazetesi sahibi Fanizade Ali İlmi

Balıkesir’de İrşad Gazetesi sahiplerinden Trabzonlu Ömer Fevzi

Halep’te Doğru Yol Gazetesi sahibi Hasan Sadık

Köylü Gazetesi sahip ve müdürü İzmirli Refet

 

DİĞER ŞAHISLAR

 

Tarsuslu Kamil Paşazade Selami

Tarsuslu Kamil Paşazade Kemal

Süleymaniyeli Kürt Hakkı

Mustafa Sabri Hocanın oğlu İbrahim Sabri

Fabrikatör Bursalı Cemil

İngiliz Casusu Meşhur Çerkez Ragıp

Fransız Zabitliği yapan Haçinli Kazak Hasan

Eşkıya Reisi Süngülü Davut

Binbaşı Çerkez Bekir

Fabrikatör Bursalı Cemil’in kayınbiraderi Necip

İzmir eski Umur-u İslamiye Müfettişi Ahmet Hulusi

Uşak’ta Madanoğlu Mustafa

Gönen’in Tuzakçı Karyesinden Yusuf oğlu Remzi

Gönen’in Bayramiç Karyesinden Hacı Kasım Oğlu Zühtü

Gönen’in Balcı Karyesinden Kocagözün Osman oğlu Şakir

Gönen’in Muratlar Karyesinden Koç Mehmet oğlu Koç Ali

Gönen’in Ayvacık Karyesinden Mehmet oğlu Aziz

Gönen’in Keçeler Karyesinden Bağcılı Ahmet oğlu Osman

Susurluk Yıldız Karyesinden Molla Süleyman oğlu İzzet

Gönen’in Muratlar Karyesinden Hüseyin oğlu Kazım

Gönen’in Balcı Karyesinden Bekir oğlu Arap Mahmut

Gönen’in Rüstem Karyesinden Gardiyan Yusuf

Gönen’in Balcı Karyesinden Ömer oğlu Eyüp

Gönen’in Keçeler Karyesinden Talustan oğlu İbrahim Çavuş

Gönen’in Balcı Karyesinden Topallı Şerif oğlu İbrahim

Gönen’in Keçeler Karyesinden Topal Ömer oğlu İdris

Manyas’ın Bolcaağaç Karyesinden Kurhoğlu İsmail

Gönen’in Keçeler Karyesinden Muhtar Hacı oğlu İshak

Marmaranın Kayapınar Karyesinden Yusuf oğlu İshak

Manyas’ın Kızlık Karyesinden Ali Bey oğlu Sabit

Gönen’in Balcı Karyesinden Veli oğlu Selim

Gönen’in Çerkez Mahallesi’nden Makinacı Mehmet oğlu Osman

Manyas Değirmenboğazı Karyesinden Kadir oğlu Kamil

Gönen’in Keçidere Karyesinden Hüseyin oğlu Galip

Manyas Hacıyakup Karyesinden Çerkez Sait oğlu Salih

Manyas’ın Hacıyakup Karyesinden Maktul Şevket’in biraderi İsmail

Gönen’in Keçeler Karyesinden Abdullah oğlu Deli Kasım

Gönen’in Çerkez Mahallesi’nden Hasan Onbaşı oğlu Kemal

Manyas’ın Değirmenboğazı Karyesinden Kadir oğlu Kamil’in biraderi Kazım Efe

Gönen’in Kızlık Karyesinden Pallaç oğlu Kemal

Gönen’in Keçeler Karyesinden Tuğ oğlu Mehmet

 

 

150’likler listesinin altında imzası bulunan hükümet üyelerinin listesi şöyledirk

Başvekil ve Hariciye Vekili  İsmet (İNÖNÜ)t

Müdafaai Milliye Vekili Kazım (ÖZALP)ü

Adliye Vekili Mustafa Necatir

Dahiliye Vekili Recep (PEKER)k

Sıhhıye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Dr.Refik (SAYDAM)e

Maarif Vekili Vasıf (ÇINAR)r

Maaliye Vekili Mustafa Abdülhalik (RENDA)g

Mübadele,İmar ve İskan Vekili Mahmut Celal (BAYAR)e

Nafia Vekili Süleyman Sırrı (DAY)ç

Ticaret Vekili Hasan Hüsnü (SAKA)e

Zıraat Vekaleti Vekili Hasan Hüsnü (SAKA)r

 

NELER SÖYLENDİ?
@
CÜNEYT DİLER

CÜNEYT DİLER

DİĞER YAZILARI Libya İtalya ve Karamanoğulları 03-08-2020 20:00 Trenden İnen Yabancılar İçin Işığı Yanan Evler 03-07-2020 10:44 Martı olasım var.. 28-01-2020 20:59 Yüzellilikler Listesi 26-08-2019 00:36 Ashab-ı Kehf'in Gülüşü Güzel Delikanlısına 09-07-2019 23:39 Küresel Emperyalizmin Reklam Yüzleri Kadın Aktivistler 28-04-2019 10:02 Cehalet Felakettir, Cehalette Israr Resmen İhanettir 24-08-2018 03:02 Karadeniz Hala Çırpınıyor Komutanım Uçmağ'dan İzliyormusun 06-08-2018 21:41 Bayramların Mana İklimine Vakıf Olabilmek 17-06-2018 10:19 Bayramda Tarak Getirin Mezarlarına 09-02-2018 20:36 Dördüncü Nesil Asimetrik Psikolojik Algı Operasyonları Ve Karşı Algı Zemini Oluşturmak 21-01-2018 13:30 ALLAH ÖNCE MUHAFAZAKAR'LARA AHLAK VE VİCDAN NASİP ETSİN 24-09-2017 19:35 Hayvanlar Aleminden İnsanlara Mesajlar 01-06-2017 14:12 Seçmen Psikolojisi, Geri Tepme Etkisi 09-04-2017 17:01 İngiliz Ajan'ın Konya mesaisi 03-12-2016 22:49 İSTİHBARATA VE İSTİHBARATÇIYA NASIL KARŞI KONULUR 11-11-2016 11:21 Belgelerle Cevap Veriyorum 21-10-2016 21:41 MUHARREM SADECE ONİKİ GÜN ORUÇ,AŞURA SADECE BİR KÂSE TATLI DEĞİLDİR. 13-10-2016 17:36 YÖNETİM OLGUSU'NUN TEMELLERİ VE İBN-İ HALDUN’DA TOPLUM,DEVLET VE SİYASET KATEGORİZASYONU 14-09-2016 10:17 Temizlik Derin ve Detaylı Bir İştir 23-08-2016 11:03 KIYAMETİ GETİREN KADIN GERTRUDE BELL -EL HATUN 09-06-2016 14:13 SESSİZ ŞUURALTI SUNUŞ SİSTEMİ: TELEGRAM 17-05-2016 10:44 JÜRİSTOKRASİ: YeniTürkiye'ninÖnündeki En Büyük Tehlike 12-04-2016 20:50 Haydi Belgeyle Çık Karşıma Paralel Terör Örgütü!!! 05-04-2016 20:13 ÇANAKKALE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ÖNSÖZÜDÜR 19-03-2016 16:46 Harabât Ehline Hor Bakma Şâkir Defineye Mâlik Virâneler Var! 05-03-2016 16:27 ASİMETRİK SAVAŞ VE TÜRKİYE-1 15-02-2016 11:49 YALAKALIĞIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ VE MECBURİYETİ ÜZERİNE… 04-02-2016 12:31 YETİMLER BABASI KAZIM KARABEKİR'E RAHMET VE ŞÜKRAN 27-01-2016 10:37
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3469
 • 2Trabzonspor3465
 • 3Beşiktaş3462
 • 4Sivasspor3460
 • 5Alanyaspor3457
 • 6Galatasaray3456
 • 7Fenerbahçe3453
 • 8Gaziantep FK3446
 • 9Antalyaspor3445
 • 10Kasımpaşa3443
 • 11Göztepe3442
 • 12Gençlerbirliği3436
 • 13Konyaspor3436
 • 14Denizlispor3435
 • 15Çaykur Rizespor3435
 • 16Yeni Malatyaspor3432
 • 17Kayserispor3432
 • 18MKE Ankaragücü3432
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA