GÜNCEL
Giriş Tarihi : 14-11-2021 13:07   Güncelleme : 14-11-2021 13:07

Dünya Ticaretinde Tarım Ve Orman Bakanlığından Destek

Dünya Ticaret Yatırım ve Kalkındırma Derneği’nin Genel Başkanı Ali Genç yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın katkılarını ve desteklerini istedi.

Dünya Ticaretinde Tarım Ve Orman Bakanlığından Destek

Ali Genç; Hollanda Tarım sektörünün büyük bölümünü elden çıkardı. Türkiye'de hala çiftçiler için yeterli alan ve fırsatlar var. Hollanda da tarım sektöründeki duayenlerden ve aynı zamanda mali müşavir,iş danışmanı olan R.J. Vander Vaart ve Hollanda'da yaşayan derneğimizin temsilci başkanımız Ahmet Kartal ile yaptığımız toplantıda tarım alanının kullanılmasını yetkili kurumlardan istedik ve talep ettik.

Dünya Ticaret Yatırım ve Kalkındırma Genel Başkanı Ali Genç geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Durmuş ile bu konular hakkında birçok girişimlerde bulunarak. Türkiye'ye 20 ila 30 milyar Euro yatırım yapacaklarını ilettiler.

Dünya Ticaret Yatırım ve Kalkınma Derneği’nin Misyonu:

Bünyesindeki farklı sektörlerdeki işadamları arasında birikim, bilgi ve fikir paylaşımına öncülük ederek işbirliği fırsatları oluşturmak, üyelerinin daha ileri iktisadi ve sosyal seviyelere ulaşmaları için gerekli çalışmalar yürütmek, çeşitli sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, kamuoyu önderleri ile ilişkiler geliştirerek üyelerinin bu kuruluşlarda güçlü temsil ilişkileri içerisinde olmalarına rehberlik etmek, iş dünyasının sorunlarını tespit edip giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak, yerel, bölgesel ve ulusal konularda projeler hazırlayıp üyelerle ve ilgili kurumlarla paylaşmak ve bu projelerin gerçekleşmesinde rol oynamaktır.

Dünya Ticaret Yatırım ve Kalkınma Derneği’nin Vizyonu:

Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde, serbest piyasa ve liberal ekonomi ilkelerini özümsemiş; ulusal ve uluslararası platformlarda güçlü ilişkileri ve etkin temsiliyeti olan, gündem yaratan ve yaptırım gücüne sahip bir Dünya Ticaret Yatırım ve Kalkınma Derneği.

Dünya Ticaret Yatırım ve Kalkınma Derneği’nin İlkeleri:

Ekonomik alanda iş birliğini, sosyal alanda paylaşmayı, siyasal alanda uzlaşmayı ilke edinmiştir. Dünya Ticaret Yatırım ve Kalkınma Derneği yüksek ahlak sahibi, dürüst, çalışkan, yeniliklere ve iş birliğine açık olmayı ilke edinmiştir. Derneğin şeffaflığı ve demokrasiyi temel alan yaklaşımı ilişkilerde saygıyı, davranışlarda olgunluk ve tutarlılığı, iş birliğinde uyum ve hakça paylaşımı öngörmektedir.

 

Dünya Ticaret Yatırım ve Kalkınma Derneği’nin Amacı:

Türkiye sınırları içerisinde milli hedeflere ulaşmada yatırımın önemini benimsemiş iş adamlarının ortak sesi olarak, ulusal ekonomik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak; kalkınma vizyonları geliştirerek milli rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak; projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmaktır.