GÜNCEL
Giriş Tarihi : 01-10-2021 13:33   Güncelleme : 01-10-2021 13:33

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Etkinliği Başladı

İslam medeniyeti, Cami merkezli bir medeniyettir. Camiler toplayıcı yönüyle toplumun kalbidir. Kalp ne kadar sağlıklı olursa vücut da o kadar sağlıklı olur. Cami; bizleri imana, tevhide, hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağırıp kötülük ve cehaletten uzaklaştıran Cenab-ı Hakk’ın katına sığınılan bir hicret; hayatın merkezindeki bir ilim ve hikmet beşiğidir. Camilerin fonksiyonel ve canlı olması toplumun tüm kesimlerinin camiye gereken ilgi ve alakayı göstermesine bağlıdır.

Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Etkinliği Başladı

Camileri anlamlı kılan en önemli unsur “hademe-i hayrat” olan, peygamberlerin yürüdükleri yolu adım adım takip eden din görevlileridir. Zira din görevlileri, dinin fert ve toplum hayatında makes bulmasında, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, bugünün ve yarının hak-hakikat, adalet ve merhamet ekseninde inşa edilmesinde en önemli etkenlerden birisi, sorumluluk bilinciyle, ilim ve irfan donanımıyla, gayret ve hizmet şuuruyla, ahlak ve faziletiyle, yaşadıkları çağa rehberlik eden öncü şahsiyetlerdir.

Asli sorumluluğu itibarıyla din görevlisi, birtakım dinî görevlerin ötesinde, yüklendiği ulvi vazifenin gereği olarak, bütün dinî değerlerin bilinmesi, erdemlerin yaşanması, güzelliklerin paylaşılması, bilgi ve ahlak merkezli bir dindarlığın benimsenmesi için çalışmayı hayatın gayesi edinmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasını “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” olarak belirledi. Unutulmaması gereken değerlerimizden olan vefayı hayatın her alanına yayma konusunda bu tema seçiminin önemli bir katkısı olacaktır.

Camiler, herhangi bir ayrım yapmadan o toplumun tüm kesimlerini biraraya getiren müstesna mekanlardır. Camiler öyle mekanlardır ki Mahallesinde, Sokağında ve apartmanında görüşemeyen insanları günde 5 defa görüştürme ve buluşturma gücüne sahiptir.

Camilerimizi etkin ve fonksiyonel hale getirenler de fedakar ve cefakar din görevlilerimizdir. Din görevlilerimizin ve Kur’an Kursu hocalarımızın çalışmaları ve gayretleri olmazsa en güzel Camileri ve Kur’an Kurslarını yapsanız da bir anlam ifade etmeyeceği aşikârdır.

Atalarımıza vefa: Geçmişimizde yapılan güzelliklere sahip çıkmak,

Tarihe vefa: Geçmişteki yaşanmışlıkları hatırlayarak kendimizi iyiliğe ,doğruluğa ve güzelliğe yönlendirmek,

Camiye vefa: Camileri olması gerektiği gibi fonksiyonel olarak kullanmak,

Din Görevlisine vefa: Bilgi ve birikimlerinden azami derecede faydalanmak,

Cemaate vefa: Cemaati her yönden geliştirmek için tüm gücünü seferber etmek,

Engellilere vefa: Hayatın onlarla güzel olduğunun bilincinde olmak,

Çocuklara vefa: Camilerin bizim olduğu kadar onların da olduğunun farkında olmak,

Kadınlara vefa: Camilerin onlar için de bir eğitim ve ibadet mekanı olduğunun bilincinde olmak demektir.

 

İnsanımızın doğumundan vefatına kadar hatta vefatından sonra da her daim yanında olan din görevlilerimiz, vefanın en güzel örneğini ortaya koymaktadırlar.

Din görevlileri, salgın hastalık sürecinde vefa ve filyasyon ekiplerinde, yangın, sel, deprem vb. tabii afetlerde aktif görevler alarak zor durumlarda da toplumumuza karşı vefanın en güzel örneğini sergilemişlerdir.

Bu vesile ile vefat etmiş olan din görevlilerimize, camilerimizin imar ve inşasına katkı sağlayan hayırseverlerimize Allah’tan rahmet, görevleri başında olan din gönüllüsü meslektaşlarıma ve hayırseverlere de sağlık, afiyet ve huzur dolu bir hayat diliyorum.

 

  1. Ekim 2021 Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftülüğümüz bir dizi etkinlikler planlamıştır.
 • 1 Ekim Cuma 10.30: Açılış, Basın toplantısı ve Plaket takdimi,
 • “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” konulu özçekim ve fotoğraf paylaşımı
 • Din Görevlisi ziyaretleri
 • Sabah Namazı buluşmaları
 • Sosyal Medya Canlı Yayınları,
 • Taziye ziyaretleri
 • 4 Ekim Pazartesi 14.00: Panel

Moderatör: Ahmet DEMİREL Konuşmacılar: Abdülkerim TEMİZCAN, Selman KAYA, Ramazan ÖZTÜRK Tantavi Kültür Merkezi

5 Ekim Salı İcazet Programları:

 • Selçuklu Müftülüğü İcazet Programı ( 10.00 )
 • Cezaevi Hafızlık İcazet Programı (14.00 )

 

7 Ekim Perşembe 10.00:

 • Camiler Haftası Kapanış Programı Hayırseverlere ve Yarışmalarda 1. Olanlara ödül töreni