GÜNCEL
Giriş Tarihi : 31-08-2021 12:11   Güncelleme : 31-08-2021 12:11

Konya Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı video-konferans yöntemi ile yapıldı.

Konya Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Özkan; Konya’nın sanayi alanında özellikle son yıllarda büyük ilerlemeler gösterdiğini ifade ederek, KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu olarak, Konya iline özel somut çözümler üretmeye yönelik konular üzerine çalışılması gerektiğini dile getirmiştir.

Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüş olup, Vali Özkan’ın talimatlarıyla her bir gündem maddesi için somut çözümler üretmeye yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

•        İlin sanayi ve teknoloji envanteri çıkarılarak kayıt dışılığın ve haksız rekabetin engellenmesi

•        İl özelinde ithal edilen ürünlerin yurt içinden temini konusunda tarama yapılması ve potansiyel iş birliği çalışmalarının hayata geçirilmesi

•        İlin ihracat kapasitesinin artırılabilmesi maksadıyla yeni ürün geliştirilmesi ve yeni pazarlara ulaşılabilmesi için potansiyel ürün ve üreticilerin tespit edilmesi ve desteklenmesi

•        Ülke genelinde ithalatı yapılan ürünlerin il tarafından karşılanabilmesi için ana yüklenici veya tedarikçi olabilecek potansiyel üreticiler ve ürünlerin tespit edilmesi ve gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi

•        Sanayi işletmelerinin genel görünüm, verimlilik ve dijital olgunlukları değerlendirilerek sektör ve firma niteliğine göre farklılaşan verimlilik ve dijital dönüşüm modellerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanması

•        İhtiyaç duyulan yeni yetkinlikler tespit edilerek bu doğrultuda eğitim ve istihdam modellerinin geliştirilmesi

•        Sanayi üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak için sorunların tespit edilmesi ve çözülmesine yönelik gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yapılan toplantıya; Kamu Kurum Kuruluş temsilcileri, Belediyeler, ajanslar, üniversiteler ve meslek odaları temsilcileri ile OSB Müdürleri katıldı.

Toplantı kurul üyelerinin sunumları ve projelerinin değerlendirilmesi ile sonlandı.