GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-05-2021 14:14   Güncelleme : 07-05-2021 14:14

İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge'den Kadir gecesi mesajı

8 Mayıs 2021 Cumartesi gününü 9 Mayıs Pazar gününe bağlayan gece, kerim kitabımız Kur’an’ın inmeye başladığı Kadir Gecesini idrak edeceğiz. Bizleri kıymetli, bereketli, izzetli böyle bir geceye kavuşturan Rabbimize hamd ediyoruz. İslam âleminin, aziz milletimizin, mümin kardeşlerimizin, Konyalı hemşehrilerimizin Kadir Gecesini gönülden tebrik ederiz.

 İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge'den Kadir gecesi mesajı

Kadir Gecesi tüm insanlığın kadrini yücelten bir gecedir. Rabbimiz bu gecede insanlığı muhatap alarak insanlığın kadrini, kıymetini, şerefini, değerini, itibarını artırmıştır. İnsanlığı İslam’la müşerref kılmıştır. Kadir Gecesi; Kur’an’la, Kur’an’ın getirdiği adâletle, merhametle, hikmetle ve selametle kıymet bulma gecesidir. Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi için müstakil bir sure tahsis edilmiştir. Bu surede gecenin en güzel tasviri yapılmış ve üç mesaj verilmiştir:

1. Bu gecenin kutsiyeti doğrudan Kur’an’a bağlanmıştır. “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesinde indirdik.” (Kadir 97/1) Bu gecede müminlere düşen vazife asırlar öncesinden dünya semasına inerek insanlığı aydınlatmaya başlayan Kur’an’ı kalbimizin semasına yeniden indirmektir.

2. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. “Kadir Gecesi nedir bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir 97/ 2-3)

Bin ay, ortalama bir insan ömrü olup seksen yılı aşkın bir süredir. Her sene dünyamıza misafir olan Kadir Gecesi, müminlere bir ömür lütfederken müminlerin hayat muhasebesi yapmalarını, ömürlerini nasıl, nerede, niçin, neyle, kiminle ve ne uğurda harcadıklarını fark etmelerini istemektedir. Bu gece tövbe gecesidir. Bu gece; kadri, kıymeti, onur ve değeri başka yerlerde arayarak gafletle geçen, günahla kirlenen yılların telafisi, affı için bizlere verilen bir fırsat gecesidir.

 

3. Kur’an’ın nüzulü hürmetine her sene vahiy meleği Cebrail ve Allah’ın diğer melekleri yeryüzüne misafir olurlar. Selam ve esenlik getirmek üzere aramıza inen bu kutlu misafirler fecre kadar dualara, istiğfarlara, zikir ve tilavetlere iştirak ederler:

 “O gece melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.” (Kadir 97/4-5)

 

Bu gece kendimize sormalıyız:

Kutlu misafirler olan Allah’ın meleklerine rıza-i İlahiye uygun ev sahipliği yaptık mı?

Müslümanlar olarak birbirimizin kadrini, kıymetini, emniyetini, esenliğini sağladık mı?

Müslümanlar olarak birbirimize merhamet, şefkat, hoşgörü gösterdik mi? Birbirimize sevgi ve saygı gösterdik mi? İnsan onurunu, şerefini yücelten hangi eylemimiz oldu?

Kardeşlik bağımızın güçlendirilmesine yönelik neler yaptık?

Hak, hakikat, adâlet, ahlak, erdem, fazilet, iyiliği/kötülüğü fark etme, hatayı sevaptan ayırt etme adına neler yaptık?

Bütün bu değerlerin inşası için Kur’an ve sünnete bağlılığımız arttı mı?

 

Bizlerin her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil şuuruyla idrak etmesi gerekir. Bu gecenin kadrini hayatımızın diğer gecelerine/gündüzlerine nakletmemiz gerekir.

Her şeyden önce Ramazan ayında Cebrail ile Peygamberimizin arz/sema şeklindeki Kur’an tilavetinin anısına okuduğumuz mukabeleler ve hatm-i şerifler Kur’an’ı anlama, yaşama noktasında hayatımızın mihenk taşı olmalıdır.

Bu vesileyle Konyamızın, milletimizin, âlem-i İslam’ın ve siz basın mensuplarımızın Kadir Gecesi mübarek olsun. Kadriniz, kıymetiniz, değeriniz, itibarınız bu geceyle şerefyâb olup bereketlensin.              Yüce Rabbimiz milletimizi, İslam âlemini ve tüm insanlığı Covid 19 salgınından bir an evvel kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın yardımcısı olsun, hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Bu dönemde görev başında olan emniyet mensuplarımıza ve Mehmetçiklerimize Rabbimiz yardım etsin.

Rabbimiz nice Kadir Gecelerine, bayramlara kavuşmayı nasip etsin. Ülkemize, milletimize, İslam âlemine, insanlık âlemine Kur’an’ın merhametini, şefkatini, adâletini, sevgisini getirsin.  Kadrimizin yücelmesine vesile olsun. (Âmin)