S.T.K.
Giriş Tarihi : 18-03-2021 07:48   Güncelleme : 18-03-2021 07:48

Başkan Güçlü ;“Selâhaddîn, örnek alınacak bir sultan”

Şark’ın en sevimli Sultanı Selâhaddîn Eyyûbî’yi anlatan Dr. Mustafa Güçlü, “Örnek alınacaksa Fatih gibi ve Eyyubî gibi son derece ahlâklı, şahsiyetli ve cesur insanlar örnek alınmalı.” dedi.

Başkan Güçlü ;“Selâhaddîn, örnek alınacak bir sultan”

Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Şark’ın en sevimli Sultanı Selâheddîn Yusuf bin Eyyûb’un 828.vefat yıldönümü dolaysıyla hayatında “rol model” olarak aldığı Selâheddîn Eyyubî’yi anlattı.

Yeryüzünün ilk binası Kâbe’dir

Memeleket TV’den canlı olarak yayımlanan Salı Sohbetlerinde, Sultan Selahaddin’in yaşadığı dönemin şartlarını dile getirerek başladığı konuşmasında, “Selâhaddin Eyyubî demek, kudüs demek” dedi. Eski ismi “İlya” olan Kudüs’ün bulunduğu coğrafya ve putperest halkı hanif dinine çağıran Hz. İbrahim’in yaşadığı dönemde hicret ettiği Kenan diyarı ve Hz. Yakub’un çocuklarına da Beni İsrail (İsrailoğulları) dendiğini hatırlattı. Dr. Mustafa Güçlü, Hz. Davut’un M.Ö.1004 tarihinde Birleşik Krallığı kurduğunu ve ilya (Kudüs)’ü fethederek bir mabet (Süleyman Tapınağı) yaptığını belirterek “Biz Müslümanlar yeryüzünde yapılan ilk binanın Hz. Âdem tarafından yapıldığını ve tufanda yıkıldıktan sonra Hz. İsmail tarafından temellerinin bulunup tekrar inşa edilen Kâbe olarak bilir ve inanırız. Yahudiler ise, dünyanın ilk yapısının Beyt-i Makdis olduğuna inanırlar” dedi.

Haçlı Seferleri ve Kutsal Kudüs Şehri

Kudüs’ün Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından kutsal ve önemli bir merkez olarak bilindiğine dikkati çeken Dr. Güçlü, Halife Hz. Ömer döneminde fethedilen Kudüs’ün 460 sene Müslümanların elinde kaldığını hatırlattı. Hristiyan dünyasının 1096’da 1.Haçlı Seferi düzenlediğini söyleyen Güçlü, Kudüs’ün Fatımilerin elindeyken haçlı orduları tarafından 70 bin Müslüman katledilmek suretiyle 1099’da ele geçirildiğini ifade etti. Güçlü, Selahaddin Eyyubî ve Kudüs ile ilgili şunları söyledi: “Zengiler’in devamı olarak tarih sahnesine çıkan Eyyûbîler’den Salâhaddîn Eyyûbî, Tikrit’te 1138 yılında doğdu. Babası Necmeddin Eyyüb, Selçuklular’ın Tikrit valisiydi. Salâhaddîn, daha on yaşındayken Kudüs’ü almak için kendisine hedef belirleyip kafasına koyuyor. Kudüs’ü ele geçirme hayali ve düşüncesiyle büyüyen Selahaddin, babası ve diğer komutanlardan iyi bir askerî eğitim ve hocalardan da ilmî eğitim alıyor. Musul Atabegi Imadeddin Zengi’nin hizmetine girerek Haçlılara karşı düzenlenen seferlere katılıyor. 1187 yılında Hittin’de Haçlılar’la yaptığı savaşta büyük bir zafer kazanıyor. Sultan Salâhaddîn bu zaferden sonra hızlı bir fetih hareketine girişerek 4 Temmuz 1187’de Kudüs’ü kuşatıyor ve Cuma günü fethediyor.

“Kudüs esirken ben nasıl gülebilirim”

Salâhaddîn Haçlıların dinar ödemeleri karşılığında Kudüs’ten ayrılmalarına izin veriyor. Kudüs’ün fethi İslam dünyasında büyük sevinçle karşılanıyor. Kubbetü’s-Sahrâ’nın üzerinde büyük ve altın yaldızlı bir haç ise, yerinden sökülüp yere düşünce Müslümanlar sevinçlerinden tekbir getiriyor. Mescid-i Aksa ise, Diyarbekir annelerinin Sultan Selahaddin’e emanet ettiği gül suyuyla yıkanıyor. 1193 yılında hastalanarak Dımaşk (Şam)’da vefat eden Salâhaddîn, Emevî Camisinin yanına defnediliyor. On yedi oğlu ve bir kızı olan Selahaddin, merkezi idareyi abisi Melik Adil’e bırakıyor. Diğer yerleri çocukları arasında paylaştırıyor.”

Selahaddin, örnek alınacak bir sultan

Sultan Selahaddin’in hayatından örnekler de veren Güçlü, “‘Kudüs orda esirken ben burada nasıl gülebilirim’ sözünü çok söylüyor. ‘Dostlarını hoş gör, düşmanlarına adîl ol!’ lâfını çok sık kullanıyor. Son derece naif, latif, hoşgörülü ve müthiş İslâmî şuura sahip bir insan. Türkçe, Farsça, Arapça ve Kürtçe olmak üzere dört dil biliyor. Dört dille şiir yazıyor ve dört dille eser veriyor. Ana tarafı Türkmen, baba tarafı Kürtleşmiş Arap. Örnek alınacaksa Fatih gibi ve Eyyubî gibi son derece ahlâklı, şahsiyetli ve cesur insanlar örnek alınmalı.” dedi.