SİYASET
Giriş Tarihi : 30-01-2021 18:30   Güncelleme : 30-01-2021 18:30

Başkan Tozoğlu : Devlet "İmar Barışı" Uygulaması Sürecindeki Denetim Eksikliğinin Faturasını Vatandaşa Çıkarmamalıdır.

Ülkemizde 2018 yılı itibarıyla kamuya gelir temin etme amaçlı olarak çok sayıda kayıt dışı yapının yeterli ve gerekli incelemeler yapılmaksızın sadece beyan üzerine kayıt altına alınması işlemi tamamlanmıştır.

 Başkan Tozoğlu : Devlet

Bu yöntem ile devlet on milyarlarca lira gelir temin etmiş ve vatandaşlarımızın çoğu da yapılarının bu sayede kayıt altına alındığını düşünmüşlerdir.

Aradan geçen süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kurumlar vatandaşlara gönderdikleri yazılar ile imar barışı uygulaması ile kayıt altına aldıkları yapının gerekli şartları taşımadığını, belirlenen tarihten sonra yapıldığının tespit edildiğini ifade ederek yapıların ruhsatsız hale geldiğini bildirmektedir.

Bu çerçevede vatandaşa aynı zamanda para cezaları da kesilmekte ve yapılarını yıkmaları istenmektedir. Yani vatandaş, bahse konu binanın yapımı için para ödemiş, imar barışı için para ödemiş, aykırılık sebebiyle kesilen para cezasını ödemiş ve son olarak da binanın yıkımı için para ödemiş olmaktadır.

Uygulamaya muhatap olan çok sayıda vatandaşımız kendilerine adeta tuzak kurulduğunu ifade etmektedir. Öyle ki devlete düşen temel görev beyanı esas almadan ilgili kurumlar marifetiyle şartları sağlayan bina ve taşınmazları tespit etmesi, gerekiyorsa onları bu uygulamadan yararlandırması şartları taşımayan bina sahiplerinin başvurularını reddetmesidir.

Mevcut uygulama halihazırda il merkezinde yoğunlaşmıştır. Kırsal mahallelere meselenin yayılması halinde sorun daha çetrefilli bir hale gelecektir. Eğer devlet bu yapıların İMAR BARIŞI uygulamasının şartlarını taşımadığını tespit etmiş ve binaları kaçak duruma düşürmüş ise o zaman bu bina maliklerinin İMAR BARIŞI sebebiyle ödedikleri ücreti de iade etmelidir.

Aksi halde devlete güven zedelenecektir.