YEREL
Giriş Tarihi : 15-01-2021 23:06   Güncelleme : 15-01-2021 23:06

Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

İl Hıfzıssıhha kurulumuzun 15.01.2021 tarih ve 01 sayılı kararı ile; İlgi: İçişleri Bakanlığının 15.01.2021 tarih ve 630 sayılı Genelgesi.

Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

İlimiz genelinde,  30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge’nin (30.11.2020 tarih ve 114 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı) eki “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste’ye”;

  1. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personeller ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahiplerinin,
  2. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlilerinin, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerlerin,
  3. Milli Eğitim Bakanlığı EBA, LİSE TV, MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personellerin, eklenmesine,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.