EKONOMİ
Giriş Tarihi : 31-12-2020 20:31   Güncelleme : 31-12-2020 20:31

Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Valilik Koordinasyonunda Video Konferans Yöntemi ile Gerçekleştirildi

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin katılımıyla dijital ortamda gerçekleştirildi.

Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Valilik Koordinasyonunda Video Konferans Yöntemi ile Gerçekleştirildi

Belirlenen gündem maddelerine geçmeden önce Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı  Hasan BÜYÜKDEDE yaptığı açılış konuşmasında Sanayinin gelişmesi bakımından Konya’da oluşan işbirliğinin önemine dikkat çekerek, Konya ili kurum ve kuruluşları, üniversiteleri, meslek odaları ve STK’ları arasındaki uyumdan memnuniyet duyduğunu dile getirmiştir.

Konya Valisi Vahdettin ÖZKAN yaptığı konuşmada, Konya sanayisinin oldukça çeşitli ve güçlü olduğunu vurgulamış, Sanayi verileri hakkında mükerrer çalışmaları engelleyerek sanayi ile ilgili bir organizasyon yapısı oluşturup, alt komisyonlar vasıtası ile çalışmaların kurum ve kişi bazlı yönetilmesinin önemli olduğunu belirtmiştir.

Toplantıda;

• Konya ili kurum ve kuruluşları, üniversiteleri, meslek odaları ve STK’ları arasındaki koordinasyonu,

• Konya Sanayisinin geliştirilmesine yönelik güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi için bir metodoloji oluşturulması,

• Mikro ölçekli işletmelerin büyümesinin önündeki engellerin aşılması,

• Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi,

• Konya Sanayisinin Güçlü yönlerinin korunması ve geliştirilmesi,

• Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin geliştirilmesi,

• İl genelinde İthal edilen ürünlerin belirlenerek yurt içinden temini, İldeki ihracat kapasitesinin arttırılması, Ülke genelinde ithalatı yapılan ürünlerin Konya’da üretilebilmesi için yapılabilecekler,

• Pandeminin Konya Sanayisine etkileri görüşüldü.

Geniş katılımlı yapılan online toplantıya; Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Üniversitelerimizin rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Prof. Dr. Oğuz DOĞAN, Prof. Dr. H. Selçuk Halkacı, Prof. Dr. Durmuş Tayyar Şen ve rektör danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Gündüz; Teknoloji Geliştirme Bölgelerimizin yöneticileri; Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı ve Doç. Dr. Mehmet Hamurcu; Anadolu Arge ve Tasarım Merk. Ortak İletişim ve İşbirliği Ağı Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürü Vehbi Konarılı, MEVKA Koordinatörü İhsan Bostancı , KOP İdaresi Başkanı Halil İbrahim Tongur ile KOSGEB Müdürü İsmail Özdemir ile STK temsilcileri Mevlüt Tosunoğlu ve Bahattin Düzün, TÜMSİAD Mustafa Kara ve OSB Bölge Müdürleri katıldı.