GÜNCEL
Giriş Tarihi : 04-12-2020 11:19   Güncelleme : 04-12-2020 15:24

Dr.Seyit Karaca Mazbatasını aldı.

Deva Partisinin 1.Olağan İl Kongresi sonrası yapılan seçimlerde güven tazeleyen Deva Partisi Kurucu Konya İl Başkanı Dr.Seyit Karaca ve ekibi mazbatalarını ilçe seçim kurulundan aldı.

Dr.Seyit Karaca Mazbatasını aldı.

Mazbata teslimi sonrasında açıklamada bulunan Dr.Karaca şunları söyledi:“Hemşerilerimizin de yakından takip ettikleriüzeregeçenhaftaCuma günü tam birşölentadındamisafirlerimizi ağırlayarakkongremiziicraettik. KongremizebaştaGenelBaşkanımızSayın Ali BabacanveeşiolmaküzereçoksayıdaGenel Merkez KurucularKuruluüyemiz, DisiplinveUyuşmazlıkKuruluÜyeleri, diğerillerimizdengelen İl Başkanları, ilimizinsiyasi parti il başkanları, ilçebaşkanları, teşkilatmensuplarımızveçoksayıdahemşerimizkatıldılar. Esnaf ve çarşıziyaretlerinimüteakipKapı Camiindekılınan Cuma Namazısonrası bir otelde gerçekleştirdiğimizkongremizdegenelkurulumuzyanındabir dizi de faaliyeticraettik. İl KadınPolitikalarıBaşkanlığımızın organize ettiğitoplantıyaGenel Merkez KadınPolitikalarıBaşkanlığımızkatılarakkadınlarvepolitikhayatkonularındakatılımcılarıngörüşleri alındı. Son dereceverimlibirtoplantıicraedildi. GenelBaşkanımız da toplantıyakatılarakkadınlarımızlakısabirsohbetyaptı.Ayrıcaayrıbirtoplantısalonunda İl GençlikPolitikalarıBaşkanlığımızca organize edilenGençlikBuluşmasında da Genel Merkez GençlikPolitikalarıBaşkanlığımız, sonrasında da Genel Başkanımızgençlerlebuluştu.İlimizdebulunanSTK’lardandavetedilentemsilcilerlebirlikteişadamlarındanoluşanbirheyetle de birarayagelenGenelBaşkanımız ekonomi, özgürlükler, insanhaklarıvedemokrasikonularındagörüşleriniifadeettivekatılımcılarlasohbetetti. İlimizdeyayınyapangazete, televizyonve internet sitelerimuhabir ve yöneticileriylebirarayagelenGenel Başkanımız basın mensuplarınınsorularını cevapladı. Gece programlarıntamamlanmasınınardındangenel merkezimizden gelenheyeti Ankara’ya uğurladık” dedi.

Teklisteilegidilenseçimdedelegelerinoylarıylaseçilerekgereklihukukisüreçlerinsonundabugünmazbatamızıalmışbulunmaktayız diyen Dr. Karaca, “Kongregibiönemlibiraşamayıgeride bıraktık. Bundansonrayoğunbirçalışmailehalkımızlabuluşacağız. Onların dertlerini dinleyip ‘Konya’ya DEVA olmak’ şiarıylahareketedeceğiz. Kongremize katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”