GÜNCEL
Giriş Tarihi : 30-09-2020 21:41   Güncelleme : 30-09-2020 21:41

Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

30.09.2020 Tarihli 105 Nolu Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

T.C.
KONYA İLİ
İL HIFZISSIHHA KURULU
KARAR TARİHİ : 30.09.2020
KARAR NO : 105

İl Hıfzıssıhha kurulumuzun 30.09.2020 tarih ve 105 sayılı kararı ile;
İlgi: a) İçişleri Bakanlığı’nın 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgesi.
b) İçişleri Bakanlığı’nın 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı Genelgesi.
c) İçişleri Bakanlığı’nın 11.09.2020 tarih ve 14810 sayılı Genelgesi.
d) İçişleri Bakanlığı’nın 30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı Genelgesi.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.

Öte yandan, koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi de bu süreçte üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan biridir. Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması geliştirilmiştir.

Gelinen aşamada HES kodu kontrolü uygulaması bakımından İçişleri Bakanlığı genelgelerinde belirtilen hususlar İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca değerlendirilmiş olup, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca, 30.09.2020 tarihinden itibaren, konaklama tesisleri için;

İlimiz genelinde;

  1. Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesine ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesine,

  2. HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılmasına, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemlerinin yapılmasına,

  3. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2 nci ve ek 1 inci maddesi hükümlerine göre konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanmasına,

  4. Gerek konaklama tesisine kabul gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama gerekse konaklama süresi esnasında Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak ilgi (a) ve (c) Genelgeler ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler” başlıklı maddesinin 87.2 numaralı bölümü hükümlerine göre gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine,

Bu çerçevede, Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak;

  • Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşterilerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 12.08.2020 tarih ve 583885 sayılı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığı’nın ilgi (b) Genelgesiyle getirilen “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilmelerine,

  • Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Kaymakamlar tarafından ilgili Bakanlık Genelgeleri ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına,

  1. İlgi (d) Genelge hükümlerine yönelik yapılan denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin Kaymakamlıklarca 10 gün süre ile faaliyetten men edilmesine,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 272nci maddesine istinaden idari yaptırım uygulanmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesine istinaden adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan kararın bilgi için Valilik Makamı’na, gereği için, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar verilmiştir.