S.T.K.
Giriş Tarihi : 25-06-2020 12:12   Güncelleme : 25-06-2020 12:12

Dr. Mustafa Güçlü, “Komünistlik Mazdek’le başladı”

Konya Aydınlar Ocağı’nın Salı Sohbetleri’nde, Geçmişten Günümüze Hak-Bâtıl Mücadelesi’ni anlatırken önemli açıklamalar yapan Dr. Mustafa Güçlü, “Dünya tarihinde komünist fikirler komünistlerin atası Yahudi Mazdek’le başladı” dedi.

Dr. Mustafa Güçlü, “Komünistlik Mazdek’le başladı”

Konya Aydınlar Ocağı’nın Salı Sohbetleri’nde Geçmişten Günümüze Hak-Bâtıl Mücadelesi’nin yedinci bölümünde Dr. Mustafa Güçlü, “İran’ın Hamedan (Ekbatan)kentinde Deiokes adlı adam bir tapınak yaptı. İdare binasını da buraya yaparak Medler’den oluşan bir devlet kurarak etrafını da surlarla çevirdi. Buna Med Krallığı deniliyor. İnançları da Mitraizm id. i. İbadetlerini de güneşe doğru dönerek yaparlardı. Din adamlarına da Raga deniliyor ve Medler’den oluşuyordu. Bugünkü Afganistan topraklarında bulunan Belh’ten tarihi tartışmalı olan Zerdüş diye bir peygamber ortaya çıkıyor.” dedi.

 

“DEV ERKEK ŞEYTAN, DİVA DA DİŞİ ŞEYTANDIR”

Memleket Tv.’den dijital olarak canlı yayınlanan sohbette Dr. Mustafa Güçlü, pagan (bâtıl) dinlerin şeytanına “dev” denildiğini ve dişisine de “diva” dendiğini ifade ederek “Dev bizim kültürümüzde masalsı olarak geçiyor. Meselâ konuşurken “Dev gibi adam” deriz. Orada dev erkek şeytana tekabül ediyor. Diva da dişi şeytana tekabül ediyor. Sanatta zirve yapmış bayan sanatçılara diva denir. Meselâ Bülent Ersoy, Türk müziğinin divası olarak tanıtılır” dedi. Zerdüşlük ile mecusiliğin zamanla düalist bir anlayışa dönüştüğü belirten Dr. Güçlü, paganların tabiat ile kozmik olaylardan son derece korktuklarını da ifade etti.

 

PERSOPOLİS’İ BÜYÜK İSKENDER YERLEYEKSAN ETTİ

Pers İmparatoru Kiros (Kuroş-Siros-Keyhüsrev) doğuya, batıya, kuzeye ve güneye doğru seferler düzenleyip topraklarını genişlettiğini, Siros’un İskit savaşçılarının oklarıyla öldürülmesinden sonra MÖ 520’de Perslerin başına geçen İran Kralı Büyük Darius’tan da bahseden Güçlü, başkent Persepolis’in Darius döneminde inşa edildiğini kaydetti.

Perslerin son kisrası olan III.Darius’un ordusu ile Büyük İskendr’in ordusunun Antakya’da Amik Ovasında karşı karşıya geldiklerini ve kazanan tarafın Makedonlu Büyük İskender olduğunu dile getiren Güçlü, “Mezopotamya’ya kadar uzanan ve İran’ın başkenti Persopolis’i kuşatan İskender, burasını yaktı yıktı. Zerduş peygamberin öğretilerinin talebeler tarafından 12 bin manda derisine yazıldığını fakat mabette tutulan bu Avesta metinleri de yandı.” dedi.

 

KOMÜNİSTLİK MAZDEK’LE BAŞLADI

III.yüzyılda Mani tarafından eski İran’da Zerdüşlük, Budizm ve Hristiyanlığın karışımı Maniheizm diye bir din kurulduğuna dikkati çeken Güçlü, şunları ifade etti: “İran’da Yahudi Mazdek diye bir adam çıktı ve komünist fikirler yaydı. Bugünkü komünistlerin atası ve piri sayılabilecek fikirler üretti. Karl Marks’tan önce komünist fikirler üreten Mazdek’i, Sasaniler dönemi İran Kralı Kavâd öldürür. Fakat komünist felsefeye inanan Yahudiler (Mazdekiler), darbe yaparak İran’da Mazdekiler diye bir devlet kurdu. Mazdek, malların ve kadınların ortak paylaşımından yanaydı. Kavad’ın eşi de savaşta komutanları motive etmek ve savaşı kazanmalarını sağlamak için ordunun üst düzey komutanlarıyla yatıyor. Ortada böylesine bir ahlâksızlık ve zinâkarlık da var.”