S.T.K.
Giriş Tarihi : 20-05-2020 15:46   Güncelleme : 20-05-2020 15:46

Başkan İçyer ;'Mücbir Sebep Her Sektöre Uygulanmalıdır.'

İş dünyası sağlık sektöründe alınan başarılı tedbirlerin neticesini ekonomide de alınmasını bekliyor.

 Başkan İçyer ;'Mücbir Sebep Her Sektöre Uygulanmalıdır.'

2020 mart ayında bir dizi tebliğlerle yürürlüğe konan mücbir sebep düzenlemelerinin adil olması gerekmektedir.

Çalışanların işten çıkarılmaması için kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulaması ile çalışan kesimin yükünü bir nebze de olsa devlet üstlenirken,

Mücbir sebep sektörlerinin içinde geçmeyen bir çok sektör haksız uygulamaya maruz kalmıştır.

Corona  salgınından direkt etkilenen tebliğdeki sektörler uygulama dışı kalan sektörlerin de pazarını oluşturmaktadır.

 Kapanan, kısmi çalışan bu mücbir sebep e giren firmalar ticari ve hizmet sektörlerinin serbest mesleklerin de çalışma alanını oluşturmaktadır.

Mücbir sebebe giren firmaların;

 Mart, nisan, mayıs  aylarına ait kdv, muhtasar ve sgk primleri 6 şar ay (10-11-12. aylara) ertelenirken

bu firmalarla direkt ve dolaylı çalışan, çalışamayan  bir çok sektör durmuş olan piyasalarda beyan ve ödemelerini yapmak zorunda kalacaktır.

Mücbir sebep her sektöre uygulanmalıdır. Etkilenmeyen kimse yoktur.

Biriken kiralar, yakıtlar ,  girdi maliyetleri ödemeleri, çalışan kesime ödenen ücretler yanı sıra vergi ve sgk devlete olan borcun ödenememesini doğuracaktır.               

 

HAZİNEYE GELİR SAĞLAYACAK, MÜKELLEFİN MORALİNİ DÜZELTECEK  DÜZENLEMELER GEREKİR.

2019 yılı son geçici vergi beyanları verildi. 2019 gelir vergisi beyanları verildi. Şimdi 2019 şirketlerin  kurumlar vergisi beyanları 1 haziran 2020 ye kadar verilecek.

Ekonomide beklentiler çok önemlidir. Bu beyanların bitmesiyle beklentileri olumluya çevirmek, piyasalara moral vermek gerekmektedir.

Biriken vergi ve sgk borçlarına ödeme kolaylığı, matrah artırımı, kasa ve stok düzenlemelerini ihtiva eden yeni düzenlemeler en doğru adım olacaktır.

Böyle bir düzenleme ile hem hazineye gelir yaratmak, hem de  mükelleflerin nefes almasını sağlamak  iş dünyasını motive edecektir.

  Net aktif vergisi, ekonomik denge vergisi gibi yeni vergiler ihdas etmek yangına körükle gitmek demektir.

İşsizlik rakamlarının büyümesi, ekonominin küçüldüğü bu dönemlerde yeni vergi ihdas etme yerine gerçek ve tüzel kişilerin üzerinde ki yüklerinin hafifletilmesi gerekir.