SİYASET
Giriş Tarihi : 09-02-2020 15:25

Milletvekili Esin Kara Konya'nın Gündeme Getirmeye Devam ediyor

MHP Konya Milletvekili Esin Kara Konya’nın sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyor.

Milletvekili Esin Kara Konya'nın Gündeme Getirmeye Devam ediyor

Konya’nın Tuz Gölünde yaşanan kirlilik sorununu meclise verdiği araştırma önergesiyle gündeme getiren Kara, “Konya’da yer alan Tuz Gölü Van Gölünden sonra Türkiye’nin en büyük ikinci gölüdür Aksaray’dan gelen Melendiz Çayı’nın, Mamasın Barajı’nda tutulduktan sonra akan kısmı ise Aksaray’daki bataklıklarda kaybolmaktadır. Bunların dışında Beyşehir Gölü’nün fazla sularının Tuz Gölü’ne boşaltılması da Tuz Gölü’nün su seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır” dedi.

 

Göl son yıllarda hızla küçülmekte ve kirlenmektedir.

 

A sınıfı kurak alan grubuna giren Tuz Gölü’nü doğuda Peçenek suyu, güneyde Bağlıca ve Kırkdelik suları ile Eşmekaya kaynakları, güneybatıda Tersakan Çayı ile batıda Cihanbeyli’den gelen İnsuyu ile beslenmektedir diyen Kara şu ifadeleri kullandı; “ Bakanlar Kurulu’nun 02.11.2000 tarih ve 24218 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/1381 Sayılı kararı ile Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir. Ardından 08.08.2002 tarih ve 24840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04.07.2002 tarih ve 2002/4512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınır değişikliği yapılarak son halini almıştır. Ancak göl son yıllarda hızla küçülmekte ve kirlenmektedir”

 

Gölde oluşan kirlilik yayılı kaynaklı kirleticiler tarafından oluşmaktadır

Gölde var olan kirlilik sorununun yayılı kaynaklı kirleticiler tarafından oluştuğunu belirten Kara şöyle konuştu; “Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi kapsamında belirlenen Tuz Gölü kirlilik yükleri Toplam Noktasal TN değeri 381.48, Toplam Noktasal TP değeri 68 KOG 010 seviyelerindedir. Bu değerler göz önüne alındığında gölde oluşan kirliliğin yayılı kaynaklı kirleticiler tarafından oluşturulduğu görülmektedir. Konya ve yakın çevresinde giderek artan nüfus, çevre faktörü dikkate alınmadan kurulan sanayi kuruluşları ve kanalizasyon atıklarının arıtılmadan Tuz Gölü’ne boşaltılması ve tarımsal üretimde kullanılan zirai ilaç kalıntılarının toprakta meydana getirmiş olduğu kirlenmenin yağmur suları vasıtasıyla gölü besleyen kaynaklara karışması neticesinde kirlilik düzeyi tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır”