SİYASET
Giriş Tarihi : 12-01-2020 10:42

GELECEK PARTİSİ Konya İl Başkanı Hasan Ekici'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prf. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından Konya İl Başkanlığına atanan Hasan Ekici "Niçin Gelecek Partisi" sorularını bir paylaşımla anlattı.

GELECEK PARTİSİ Konya İl Başkanı Hasan Ekici'

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici'nin paylaşımı şu şekilde...

 

     “İnsanlar yalnızca konuştukları şeylerden değil sustukları şeylerden de sorumludur.” Bu sorumluluk bilinciyle cesaretle, samimiyetle ve basiretle Konya’mızın dünyaya kazandırdığı değer, sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun liderliğinde GELECEK PARTİSİ kurulmuştur. Şimdi ‘yeni bir hal’ ve ‘yeni şeyler söyleme” zamanıdır. Yeni şeyleri ancak geçmişten ilham alarak geleceği inşa etme ideali olanlar söyleyebilirler.

 


Yapılan istişareler sonucunda ve sayın genel başkanımızın takdirleriyle Gelecek Partisi Konya Kurucu İl Başkanı olarak atanmış bulunuyorum. Güven ve teveccühleri nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim aldığımız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Aşağıda özetlemeye çalıştığım partimizin temel amaç ve değerleri doğrultunda “yeni bir ufka” ve “yeni bir geleceğe” yürüme iradesine sahip tüm vatandaşlarımızı TÜRKİYE’MİZİN VE KONYA’MIZIN GELECEĞİNDE sorumluluk almaya davet ediyorum.


(Konya teşkilatlarımızda görev almak isteyen hemşehrilerimiz gelecekkonya@gmail.com adresinden bize ulaşabilirler.)

NİÇİN “GELECEK PARTİSİ” VE “YENİ BİR HAL”?


-İnsana, zamana ve mekana hakkıyla hitap eden kapsayıcı bir yenilenmeyi başlatmak için,


-Siyasetin merkezine “insanı” koyan, “insan onurunu” korumayı herşeyin üstünde tutan, insan onurunu zedeleyen hiçbir uygulama ve politikayı meşru görmeyen bir siyaset ve devlet anlayışı için,


-“İnsan onuru” ile taçlandırılan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı kimliği taşıyan herkesin mutlak anlamda eşitliğini sağlamak için,


-Siyasette ve devlet yönetiminde istişareyi, ortak aklı ve katılımcılığı hakim kılarak ortak geleceğimizi hep beraber inşa etmek için,


-Toplumsal düzenin temeli olan adaletin bütün yönleriyle topluma egemen olması, bağımsız ve tarafsız yargı düzeninin yeniden sağlanması için,


-Güç yozlaşmasından kaynaklanabilecek her türlü sapmaya karşı yegane siyasi teminat olan hukuk devleti ilkesini tüm unsurlarıyla hayata geçirmek için,


-Güçler ayrılığı ilkesine dayanan yeni bir anayasal düzenle denetlenmeyen hiç bir gücün kalmaması için,


-Açık ya da örtülü her türlü yolsuzlukla mücadele için siyasi ahlak, siyasi şeffaflık ve imar rantlarının kamuya kazandırılmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması için,


-Kamu yönetiminde ehliyet ve liyakatin esas alındığı, memuriyete girişin ve yükselmenin performansa dayalı ve objektif kriterlere göre yapıldığı bir “kamu istihdam ahlakını” egemen kılmak için,


-Siyasette kutuplaştırıcı, dışlayıcı ve ötekileştirici söylem ve siyaset dili yerine pozitif, yapıcı, sağduyulu nezaket dilini hakim kılmak için,


-Eleştiriyi ve düşünce farklılıklarını hainlik ve düşmanlık olarak algılamayan, eleştiriye ve herkesin düşüncesine saygı duyan bir siyaset anlayışı için,


-Gittikçe kabaran ve şımaran egolara, artan şatafa, lükse ve gösterişe yeniden tevazuyu, alçakgönüllü ve sade olmayı hatırlatmak için,


-Ekonomide verimliliği, üretkenliği ve gelir dağılımında adaleti sağlayacak sürdürülebilir kalkınma için,


-Büyümeyi hafriyat, AVM, Rezidans üçgeninde taşa toprağa gömen rant anlayışı yerine Ar-Ge’ye dayalı, teknoloji ağırlıklı, rekabetçi ve yenilikçi sanayi üretimine dayalı büyüme anlayışı için,
-Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, eğitimin sınav sistemine dönüşmediği, çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirebildiği, ezber ve sınavlara boğulmamış çok yönlü bir eğitim sistemi için,
-Millet olarak en güçlü değerimiz olan aile yapımızın çözülmesine ve yozlaşmasına karşı gerekli koruyucu tedbirlerin alınması için,
-Gençlerimizin düşünen, sorgulayan, birikimli, evrensel değerleri ve geleneklerimizi içselleştirmiş, farklılıklara saygılı, şiddet ve ayrışmaya karşı ahlaki bir duruş sergileyen, modern dünyanın bilgisine hakim bireyler olması için,
-Toplumu ve insanı inşa eden en önemli alanlardan biri olan kültür ve sanatın gerek devlet nezdinde gerekse toplum nezdinde hakettiği değere ulaşması için,
-Temel hak ve özgürlüklerin korunduğu, ayrımcılıkların son bulduğu, adil ve müreffeh bir Türkiye vizyonu için,

“GELECEKTE BİZ VARIZ”

 

HASAN EKİCİ KİMDİR?

Hasan Ekici, 1974 yılında Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğdu.1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kamu yönetimi dalında "kurumsal risk yönetimi" üzerine yüksek lisans yaptı.

2000-2003 yıllarında T.C. Maliye Bakanlığı İzmir Gelirler Bölge Müdürlüğü’nde Vergi Müfettiş Yrd. (Eski Unvan Vergi Denetmen Yrd.) olarak görev yaptı. 2003-2007 yıllarında T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Vergi Müfettişi (Eski Ünvan Vergi Denetmeni) olarak görev yaptı. 2007-2012 yıllarında T.C. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nde İç Denetçi olarak görev yaptı.

2010 yılında T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda 1 yıl İç Denetçi olarak görev yaptı.

2012 yılından itibaren Küre Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’de kurucu ortak Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. A-2 Düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikasına ve Bağımsız Denetçi Lisansına sahiptir. "Kurumsal Risk Yönetimi-Kalkınma Ajansları Uygulaması" isimli bir adet kitabı yayımlanmıştır. Vergi, kamu ihale, bütçe, kamu yönetimi v.b. konularda çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.