S.T.K.
Giriş Tarihi : 04-12-2019 12:31

Osmanlıların menşei ‘Kayı’lara dayanıyor

• HİSDER’de ‘Osmanlıların Menşei’ hakkında önemli bilgiler veren tarih Profesörü Mikail Bayram, “Osmanlı Devleti’nin temel harcını Kayılar oluşturuyor. Fakat Osmanlıların soyu Süleyman Şah’a dayanmıyor” dedi.

Osmanlıların menşei  ‘Kayı’lara dayanıyor

Hikmet İlim ve Sanat Derneği’nin Pazartesi Sohbetleri’nde “Osmanlıların Menşei” hakkında ilginç açıklamalar yapan ve bilgiler veren tarih profesörü Mikail Bayram, Osmanlı Devleti’nin harcını Kayılar oluşturduğunu fakat Osmanlıların soyunun Süleyman Şah’a dayanmadığını söyledi.

 

Türkiya, Türkiye Cumhuriyeti oldu

Osmanlıların menşei üzerine Cumhuriyetin ilk yıllarında tarihçiler arasında “Osmanlıların aslı nedir? Nereden geldiler? Osmanlılar kimdir?” şeklinde yoğun bir münakaşa çıktığını belirten tarihçi Mikail Bayram, “Osmanlı Devletini lağvettiler. Osmanlı devletinin enkazı üzerinde yeni bir devlet kurulacak. Bu devletin adı ne olsun? Türk kelimesiyle ilgili bir ad koyalım. O zamanki Avrupalı devletler demişler ki “Türkiya” olsun. Fakat sonradan Türkiya bizim insanımızın gırtlağına ve zihnine hoş gelmeyen bir söz olduğu için “Türkiye” yapalım demişler. Ve netice itibariyle “Türkiye Cumhuriyeti” olmuş.” dedi.

 

Türkler, Moğollardan ayrı bir kavimdir

İstanbul’a gelerek İstanbul Darülfünunda Orta Asya Türk Tarihi dersleri adı altında seri konferanslar veren Rus bilim adamı Barthold’un, Osmanlıların menşei ile ilgili iddialarına da yer veren Bayram, “Bartold, Kayı’ya dayanarak Osmanlıların aslının Moğol olduklarını iddia ediyor. Ortaya atılan bu tezden bir sene sonra Fuat Köprülü hocamız, Belleten’de Bartold’un bu iddialarını reddeden uzunca bir makale yazıyor. Köprülü o makalesinde Kayılar, Oğuzların Kayı boyundandır. Osmanlıların ceddi olan Kayıların, Kay denilen bölgede bulunan halkla hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla Türkler, Moğollardan ayrı bir millettir” diyor. Bu makaleden sonra Zeki Velidi Togan da uzunca yayınladığı makalesinde şöyle bir tez ortaya sürüyor: Orta Asya milletleri Moğollar, Uygurlar, Kıpçaklar, Tatarlar vb. bunların hepsi bir millettir. Bu milletin adı da Turanî kavimlerdir.” diye konuştu.

 

Kayılara Sultan Keykubad sahip çıktı

Kirman Selçuklu Devleti (1179)’nin yıkılmasıyla birlikte Türkmenlerin Batıya doğru hicret ederek bunlar arasında bulunan Kayı boyunun da Kuzey Mezopotamya’ya göçtüklerini ifade eden Bayram, “Kayı boyunun bir bölümü Azerbaycan’ın başkenti Ahlat’a yerleşti. Diğer grubu da bugün Laskiye’nin güneyindeki Türkmen Dağı denilen bölgeye yerleştiler. 1207’de Gürcüler Ahlat’ı istila ederek yağmaladılar. Kayılar, Ahlat’tan göçerek Tokat üzerinden Ankara’daki Karacadağ bölgesine gelip yerleşiyorlar. Laskiye’deki diğer boyda Karacadağ’a geliyor. Osmanlı kaynaklarının ifade ettiğine göre Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad, bu Kayılara bir menşur vererek onları Bilecik/Söğüt bölgesine yerleştirdi ve bu bölgeyi onların hizmetine verdi.” dedi.

Şeyh Evhadüddîn Kirmânî’nin kızı Eymine Hatun’un Ertuğrul Gazi’nin anası olduğunu ve “Haymana dediğimiz yer de Eymine Hatun’un mezarının olduğu yerdir. Eymine Hatun halkımızın ağzında olmuş Haymana” diyen Bayram, sohbetine şöyle son verdi: “Şeyh Kirmânî’nin damadı da Nasreddin Mahmud (Ahi Evren)’dur. Osmanlı Devleti’nin insan harcı dediğimiz insan potansiyelini nüfuzlu olan Kayı boyu oluşturuyor. Osmanlı Devleti’ni kuranlar bunların ta kendisidir.”

Meram Uluslararası Gençlik Akademisi’nde gerçekleştirilen sohbetin ardından HİSDER Başkan Yardımcısı Mustafa Dündar, Tarihçi - Yazar Mikail Bayram’a hediyesini emekli eğitimci Mehmet Yaralıoğlu ile birlikte takdim etti.