Advert
GÜNCEL

Uluslararası Ahilik Fuarı Ve İş Ahlakı Zirvesi Başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yüksek himayelerinde gerçekleştirilen Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi bugün (27 Kasım 2019, Çarşamba) başladı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği desteğiyle Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisiyle açıldı.

Uluslararası Ahilik Fuarı Ve İş Ahlakı Zirvesi Başladı

Hazret-i Mevlâna’yı Anma Törenleri (Şeb-i Arûs); modern etkinlik biçimleriyle ilk defa 1937 yılında Konya’da, önce türbe ziyareti, konferans, dinleti gibi etkinliklerle başlamıştır. Zamanla sahne-salon programları ile çeşitlenen Anma Törenlerinin bu yıl (1937yılı temel alınırsa) modern etkinlik biçimleriyle 82. yılı olacaktır.

Konferanslardan atölye çalışmalarına kadar Hazret-i Mevlâna’yı Anma Törenleri’nin 82 yıl içinde gelişmesinde, yükselmesinde milli ve beynelmilel bir hüviyet kazanmasında emeği bulunan vefat etmiş veya berhayat herkesi minnet, şükran ve rahmetle anıyor; bu yoldaki hizmetlerinin madden ve mânen hayra vesile olmasını temenni ediyorum.

Mevlâna’yı Anma Törenleri 1960-1989 yılları arasında Konya Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde düzenlenirken, 1989 tarihinden itibaren Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü etkinliklerde öncü kurum olarak öne çıkmıştır. 1992’den itibaren Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonu ile Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi arasında yapılan protokolle etkinliklerin şehirdeki üst kurumlar ve kuruluşlarca programlarının ortak ve koordineli biçimde yapılmasına özen gösterilmiştir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak 05-06 Mayıs ve 1 Ağustos 2017 tarihinde; modern dünyanın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü etkinliklerinden birisi olan Hazret-i Mevlâna’yı Anma Törenlerini yeniden düşünmek, insana ve şehre katkısını artırmak, Hazret-i Mevlâna’nın ve Mevleviliğin daha doğru anlaşılmasına hizmet etmek arayışları çerçevesinde istişare toplantıları yapılmıştı.

746. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri ’ne; Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Karatay Belediyesi, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Konya Devlet Tiyatrosu, Uluslararası Mevlâna Vakfı, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi, KOTEV’ e hazırladıkları programlar ile zenginleştirmişlerdir

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak 05-06 Mayıs ve 1 Ağustos 2017 tarihinde; modern dünyanın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü etkinliklerinden birisi olan Hazret-i Mevlâna’yı Anma Törenlerini yeniden düşünmek, insana ve şehre katkısını artırmak, Hazret-i Mevlâna’nın ve Mevleviliğin daha doğru anlaşılmasına hizmet etmek arayışları çerçevesinde istişare toplantıları yapılmıştı. Yaklaşık 150 akademisyen, bilim adamı, sanatçı ve iletişim uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilen bu toplantıların esas gayesi;

-Modern dünyanın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü etkinliklerinden birisi olan Hazret-i Mevlâna’yı Anma - Törenlerini yeniden düşünmek;

- İnsana ve şehre katkısını artırmak,

- Hazret-i Mevlâna’nın ve Mevleviliğin daha doğru anlaşılmasına hizmet etmek,

- Etkinliklerin daha kaliteli ve daha cazip hale getirilmesi ile kültürel yozlaşmaya karşı yerli, millî ve mânevî değerlerimizi koruyarak geliştirmektir. Yapılan bu istişare toplantılarında;

- Mevlevîlik Geleneği, Kültür-Sanat Etkinlikleri,

-Turizm-Tanıtım,

-Basın-Yayın ve Enformasyon açısından Mevlâna’yı Anma Törenleri’nin geniş çaplı değerlendirmeleri yapılmıştı…

MEVLÂNA TÖRENLERİ’NİN 82. YILI

Önceki yıllarda; “Birlik Vakti” (2016), “Kardeşlik Vakti” (2017), “Selâm Vakti” (2018) temaları Mevlâna’nın sözleri ve fikirleri ile işlenmiş, bu yıl ise yine O’nun eserlerinde özellikli bir yer tutan “Vefâ” sözcüğünün anlam evrenine uygun olarak “VEFÂ VAKTİ” ana başlığı altında çeşitli etkinliklerden oluşan bir hafta hazırlanmıştır.

Hazret-i Mevlâna’nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası anma törenleri tertip komitesi tarafından oluşturulan İcra Kurulu, muntazam olarak yaptıkları toplantılarını büyük bir titizlik ve istişareler ile sürdürmektedir. İcra Kurulu’nun yapmış olduğu ön çalışmaların ardından önerilen “VEFA VAKTİ” ana tema’sı, Mevlâna Törenleri tertip Komitesi tarafından kabul edilmiştir. Tema’nın alt açılımında ise Hazret-i Mevlâna’nın“ Sevgide çekilen cefâda binlerce vefâ var.” sözü yer almaktadır.

Vefa İslam’ın insanlığa armağan ettiği en değerli kavramlardandır. Hazret-i Mevlâna’nın dilinde vefa; öncelikli olarak kulluğun nişanesidir ve iman etmek, kulluk yapmak Hakk’a vefanın gereğidir. Çünkü Allah bizi kendi zatına ve esmasına vefası hürmetine var etmiştir. Yine Mevlâna’ya göre vefa idraki, bizi ölüm karşısında acziyetten ve daha başka türlü dengesizliklerden koruyan bir ahlaktır. Çünkü Kur’an’ın ifadesiyle de ölmek ve ölüm karşısında sükûnet sahibi olmak, kulun Allah’a vefasındandır. düşünce dünyasında vefa, aynı zamanda insanların arasındaki birlik ve dirliğin olmazsa olmaz şartıdır. İyiliklerin karşılıksız bırakılmaması kadar iyilikte ve dostlukta yarışmak da Hazret-i Mevlâna’ya göre vefa ile olur.

 

Hazret-i Mevlâna, ahde vefa üzerinde de sıklıkla durur ve en büyük ve mutlak olana verilen sözden başlayarak er olana, gerçek insan yaraşanın; ahitlere, verilen sözlere vefa göstermek olduğunu söyler.

Ömrünü, Hazret-i Hakk’ın ve Resul-i Ekrem’in muhabbetinin vefasına sarf ederek geçiren Hazret-i Mevlâna, manevi bir yücelikten, aile efradından herhangi birine duyulan sevgiye kadar, sevgi uğrunda çekilen cefanın aslında vefa olduğunu söyler. O’nda bir annenin şefkati, bir babanın samimiyeti, bir çocuğun muhabbeti vefa ile dile gelir. “Sevgide çekilen cefada binlerce vefa vardır” sözü, bir sevgi uğrunda geçen bir ömrün katlandığı cefaların vefadan sayılması gerektiğini de ifade eder.

 

“Kendi toprağına vefa tohumunu ek” buyurun Hazret-i Mevlâna’yı Vuslatının 746. Yılında anmamız, anlamaya çalışmamız, işte bu toprakları; yaşayışı ve fikirleriyle bereketlendiren bu zata duyduğumuz muhabbetimizden, vefamızdan kaynaklanmaktadır.

 

Konya Valisi Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK başkanlığında teşekkül ettirilen Anma Törenleri Tertip Komitesi’nin aldığı kararlara uygun olarak Mevlevî Âyin-i Şerîfi, Sergiler, Bilimsel Toplantılar, Atölye Çalışmaları, Dinletiler, Ödül Törenleri, Tiyatrolar, Mevlâna Filmleri Gösterimleri, İmza Günleri ve Türbe Önü Buluşmaları/Tecrübe Paylaşımları başlıklarıyla, bütün etkinliklere elinizdeki program kitapçığında yer verilmiştir.

Hazret-i Mevlâna’nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerinin ilk gün (07 Aralık 2019 Cumartesi) açılış programı aşağıdaki planlama üzere icra olunacaktır.

746. VUSLAT YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI ANMA TÖRENLERİ PROGRAMLARI

A) GÜNDÜZ PROGRAMLARI

1- ŞEMS-İ TEBRİZÎ TÜRBESİ ZİYARETİ

Tarih: 07 Aralık 2019 Saat: 13.30 Yer: Şems-i Tebrizî Türbesi

 

2- VEFÂ VAKTİ YÜRÜYÜŞÜ

Tarih: 07 Aralık 2019 Saat: 14.00 Yer: Vilayet Önünden Mevlâna Müzesi’ne

3- NEVBE MERASİMİ

Tarih: 07 Aralık 2019 Saat: 14.30 Yer: Mevlâna Meydanı

Kadim gelenekte olduğu gibi Şems-i Tebrizi'nin Türbesi’nin ziyaretinin ardından, semazen ve mutrip heyetinin de iştirak edeceği bir kortej ile Mûsıkî eşliğinde Vilayet önünden Mevlâna Meydanı’na gerçekleştirilecek yürüyüş; Mevlâna Meydanında «NEVBE» Merasimi ile son bulacaktır.

4- TEKKE PİLAVI İKRAMI

Tarih: 07 Aralık 2019 Saat: 15.00 Yer: Mevlâna Meydanı

Bir Osmanlı geleneği olan Nevbe; bazı özel törenlerin yanı sıra, Anadolu İslâm Tasavvufunun büyüklerinin önemli günlerinde onların yâdı için, belirli ritim sazlarının ve seslerin iştirakiyle yürürken veya oturulduğunda icra edilen özel bir törendir. Mevlâna Meydanındaki «Nevbe» Merasiminin 20 dakikalık Tasavvuf Müziği icrasının ardından Hazret-i Mevlâna türbesinin ziyareti, Gülbank Duası’nın okunması ve Mevlâna Meydanında «Tekke Pilavı» ikramı yapılacaktır.

5- TÜRBE ZİYARETİ VE GÜLBÂNK DUASI

Tarih: 07 Aralık 2019 Saat: 15.30 Yer: Mevlâna Meydanı

6- SERGİ, SANAT OCAĞI MEVLEVÎHANE VE ATÖLYE ÇALIŞMALARININ TOPLU AÇILIŞLARI

Tarih: 07 Aralık 2019 / Saat: 16.00 / Yer: Mevlâna Kültür Merkezi Fuaye Alanı

 

B) AKŞAM PROGRAMLARI

Hazret-i Mevlâna’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma (Şeb-i Arûs) Törenlerinin akşam ki programları aşağıdaki başlıklar altında gerçekleştirilecektir

1- KUR’ÂN-I KERİM TİLAVETİ

Konya’daki merkez Asitane’ye bağlı ülke içindeki ve dışındaki Mevlevihaneleri hatırlatmak, o Mevlevihanelere dikkat çekmek ve tarihte o Mevlevihanelerden yetişmiş kimselerin ruhaniyetlerine armağan olmak üzere akşam yapılacak Mevlevi Mukabelesi Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayacaktır.

2- TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ / Solist: Ahmet ÖZHAN

Tarih: 07 Aralık 2019 Saat: 20.10 Yer: Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu

 

2- MESNEVÎ SOHBETLERİ / Ömer Tuğrul İNANÇER

Tarih : 07 Aralık 2019 Saat : 20.50 Yer: Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu

 

3- SEMÂ (ÂYİN-İ ŞERİF) PROGRAMI

Tarih : 07 Aralık 2019 Saat : 21.00 Yer: Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu

2019 YILI ŞEB- İ ARÛS PROGRAMLARI’NIN GENEL BİR ANALİZİ

Uluslararası Hazret-i Mevlâna’yı anma törenlerinin 82. yılında, sahne ve salonlarda gerçekleştirilecek olan programlar 24 ana başlıktan oluşmaktadır. 746. Vuslat Yıldönümü faaliyetleri kapsamında icrâ olunacak programlar 1.079 ayrı yerde gerçekleştirilecektir.

 

ŞEMS-İ TEBRİZÎ TÜRBESİ ZİYARETİ “VEFÂ VAKTİ” YÜRÜYÜŞÜ

NEVBE MERASİMİ EKKE PİLAVI

TÜRBE ZİYARETİ VE GÜLBÂNG DUASI TÜRBE ÖNÜ BULUŞMALARI

SEMÂ (ÂYİN-İ ŞERİF) PROGRAMLARI TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERLERİ

MESNEVÎ DERSLERİ MÛSIKİ İLE SEMÂ ANLATIMI

KONFERANSLAR SEMPOZYUMLAR

SANAT OCAĞI MEVLEVÎHANE / STANTLAR PANEL

SELSEBİL TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERLERİ ÖDÜL TÖRENİ

TİYATROLAR ATÖLYE ÇALIŞMALARI

SÖYLEŞİLER SERGİLER

MEŞK /GELENEKSEL TEKKE MUSIKİSİNDEN ÖRNEKLER İMZA GÜNÜ

MESNEVİ SOHBETLERİ GEZİ / KONYA ŞEHİR TURU

ŞEB-İ ARÛS PROGRAMLARI İCMÂLİ

746. Vuslat Yıldönümü faaliyetleri kapsamında toplam 1.338 program gerçekleştirilecektir.

 • 15 Semâ (Mukabele-i Şerif) - 15 Türk Tasavvuf Müziği Konseri

- 15 Mesnevî Dersleri - 15 Mesnevî Sohbetleri

- 55 Atölye Çalışmaları - 11 Sergi

- 2 Sempozyum - 2 Gülbang Duası

- 1 Panel - 7 Konferans

- 3 Söyleşi - 1 Ödül Töreni

- 50 Türbe Önü Buluşmaları - 3 İmza Günü

- 24 Stantlar/Sanat Ocağı Mevlevîhâne

- 1 Nevbe Merasimi - 1063 Tiyatro

- 33 Gezi/ Konya Şehir Turu - 16 Meşk /Geleneksel Tekke Musikisinden Örnekler

- 5 Mûsıki İle Semâ Anlatımı - 1 Tekke Pilavı İkramı

 

ŞEB-İ ARÛS PROGRAMLARININ KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI

I) İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAMLAR

1- ŞEMS-İ TEBRİZÎ TÜRBESİ ZİYARETİ

Tarih: 07Aralık 2019 Yer: Şems-i Tebrizî Türbesi

 

2- VEFÂ VAKTİ YÜRÜYÜŞÜ

Tarih: 07 Aralık 2019 Yer: Vilayet Önünden Mevlâna Müzesi’ne

 

3- NEVBE MERASİMİ

Tarih: 07 Aralık 2019 Yer: Mevlâna Meydanı

 

4- TÜRBE ZİYARETİ VE GÜLBANK DUASI

Tarih: 07 Aralık 2019 Yer: Mevlâna Meydanı

 

5- SEMÂ (ÂYİN-İ ŞERİF) PROGRAMI

Tarih: 07 17 Aralık 2019 Yer: Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu

746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri boyunca 11’i gece, 4’ü gündüz olmak üzere toplam 15 Semâ Programı icrâ edilecektir. Semâ Programları MKM Sema Salonunda gerçekleştirilecektir. 07-16 Aralık 2019 tarihleri arasında ki Semâ programları; gündüz saat 15.00’de, gece saat 21.00’de, 17 Aralık 2019 Salı (Şeb-i Arûs) saat 14.00 ve 20.00’da başlayacaktır.

 

6- TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ (Devlet Sanatçısı Solist Ahmet ÖZHAN)

Tarih : 07-16 Aralık 2019 Saat : 20.10

Tarih : 08.14.15.17 Aralık 2019 Saat : 14.10

Tarih : 17 Aralık 2019 Saat : 13.10 - 19.10

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu

 

7- MESNEVÎ SOHBETLERİ (Ömer Tuğrul İNANÇER)

Tarih : 07 – 16 Aralık 2019 Saat : 20.50

Tarih : 08,14,15,17 Aralık 2019 Saat : 14.50

Tarih : 17 Aralık 2019 Saat : 13.50, 19.50

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu

Hazret-i Mevlâna’nın bütün dünyasını kuşatan temel kavramlardan biri olarak değerlendirilen Vefâ kavramı başta olmak üzere bu yılki Mesnevi Sohbetlerinde, İslam ahlakının temel faziletleri ve erdemleri Mevlâna’nın Mesnevî adlı eserinden işlenecektir. «Sevgide çekilen cefada binlerce vefâ var” sözünü temel alarak, bu sohbetlerde yine Mesnevi’deki ilgili başlıklara yer verilecek, Mevlâna’nın düşünce ve duygu dünyası söz konusu ana fikir etrafında paylaşılacaktır.

 

 

 

8-TÜRBE ÖNÜ BULUŞMALARI / MÛSİKÎ FASLI - SOHBET - MUHABBET

Tarih : 08-17 Aralık 2019

Saat : 12.00 – 12.30 / Mevlâna’dan Çocuklara

13.30 – 14.15 / Mûsikî Arası

14.00 – 14.30 / Mevlâna’dan Çocuklara

14.30 - 15.30 / Sohbet

16.00 – 17.00 / Sohbet

Yer : Mevlâna Türbesi Önü Sohbet Çadırı

 

 

9 – SELEBİL TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERLERİ

Tarih : 09-16 Aralık 2019

09 Aralık 2018 / Pazartesi Vefa Mevlidi

10 Aralık 2018 / Salı Uluslararası Mevlâna Vakfı Korosu – Della Milles

11 Aralık 2018 / Çarşamba Hasan Genç-Zeynel Genç

12 Aralık 2018/ Perşembe Fatih Koca

13 Aralık 2018 / Cuma Uluslararası Mevlâna Vakfı Korosu / Ahde Vefa

14 Aralık 2018/ Cumartesi Ubeydullah Sezikli

15 Aralık 2018/ Pazar Ahmet Hakkı Turabi

16 Aralık 2018 / Pazartesi Ömer Faruk BELVİRANLI

Saat : 14.00

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu

 

10- SERGİLER

1- “BİNBİR GÜN” (Mevlevîlik’te 18 Hizmet)

2- MEVLÂNA’NIN KONYASI

3- ULUSLARARASI DÜNYA İNANÇLARI FOTOĞRAF YARIŞMASI - IIIX

4- KÂĞIT RÖLYEF SERGİSİ / “Kocaman Yüreklere Küçücük Dokunuşlar”(Saliha KARABULUT)

Tarih : 07-17 Aralık 2019 Saat: 11.00 - 22.00

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Fuaye Alanı

 

11- SANAT OCAĞI MEVLEVÎHANE (ATÖLYE ÇALIŞMASI)

SANATÇILAR ve SUNUMLARI

a- HÜSN-İ HAT SANATI / Hüseyin ÖKSÜZ)

b- CAM ÜFLEME / Erdem KERTİŞCİ)

c- HÜSN-İ HAT SANATI / S. Ahmet TEPELER)

d- MUMCU / İbrahim KOLCU

e- UD YAPIMI / Fatih ÇİNİOĞLU

f- NEY YAPIMI / Ali EROL

g- EBRU YAPIMI / Betül KOYUNCU

h-KAVAFİYE – Mestçi / Muammer CAN

ı- KEÇE YAPIMI / Celaleddin BERBEROĞLU

i- ÇİNİ YAPIMI / Gülsün AYDOĞDU

j- TELKÂRİ YAPIMI / İbrahim ACABEY

k- TESBİH YAPIMI / Fethi BARUT

l- EL SANATLARI -Boyama, Nakış, Deri / KONYA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

m- TEZHİB YAPIMI / Zeliha YILDIZ

n- KAŞIK YAPIMI / Mustafa Sami ONAY

o- İPEK DOKUMA / Ali BÜYÜKKAŞIK

ö- KOKUCU / Sefa YAMAN

p- MEVLEVÎ TATLICISI / Atiye LAÇİN

r- METAL HAT / Rahim KÖSEOĞLU

s- KİLİMCİ / Asım BÜYÜKKAPLAN

ş- SARAÇ / Meryem YILMAZ

Tarih : 07 -17 Aralık 2019 Saat: 11.00 – 22.00

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Fuaye Alanı

 

12 - ÖDÜL TÖRENİ / XIII. ULUSLARARASI DÜNYA İNANÇLARI FOTOĞRAF YARIŞMASI

Tarih : 12 Aralık 2019 Saat: 10.00

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ORTAKLAŞA HAZIRLADIĞI PROGRAMLAR

1- SEMÂ (ÂYİN-İ ŞERİF) PROGRAMI

Tarih: 07 17 Aralık 2019

Yer: Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu

Düzenleyenler : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu

Mevlâna’nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Genel Sanat Yönetmeni Yusuf KAYYA idaresinde, Râkım ELKUTLU’nun, Karcığar Mevlevî Âyin-i Şerifini icra edeceklerdir.

Ayrıca; 9 Aralık 2019 Pazartesi günü Alâeddin Yavaşça’nın Segâh Âyin-i Şerîfi icra edilerek, kendisine/eşine Vefâ Ödülü takdim edilecektir.

 

2- EBRU ÜZERİNE RESİM İLE MESNEVİ HİKÂYELERİ / Hikmet BARUTÇUGİL

Tarih : 07-17 Aralık 2019 Saat : 11.00 - 22.00

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Fuaye Alanı

Düzenleyenler : İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü, Uluslararası Mevlâna Vakfı

 

3- AÇIK MEDENİYET SÖYLEŞİLERİ / “MEVLÂNA ve MEVLEVÎLİK”

Tarih : 12 Aralık 2019 Saat : 16.00

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu

Düzenleyenler: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - İbn-i Haldun Üniversitesi

 

II) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAMLAR

1- TEKKE PİLAVI İKRAMI

Tarih : 07 Aralık 2019 Saat: 15.00

Yer : Mevlâna Meydanı

 

2- MESNEVİ DERSLERİ

Türkçe: Yakup ŞAFAK, Faik ÖZDENGÜL

Tarih : 07-16 Aralık 2018 Saat: 19.00

 

İngilizce: Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI

Tarih : 07-16 Aralık 2018 Saat: 19.40

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu

 

3- “ÇAT KAPI” (Medeniyet Okulu Sınıf Tiyatroları)

Tarih : 09-13, 16-17 Aralık 2019 Saat: 11.00 – 17.00

Yer : Konya’daki İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar (1050)

 

4- GEZİ : KONYA ŞEHİR TURU

Tarih : 7 -17 Aralık 2019 Saat: 11.00, 14.00, 16.00

Yer : Mevlâna Meydanı

 

III) KARATAY BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAMLAR

SERGİ / MİNYATÜRLER İLE DÜNYA MEVLEVİHANELERİ (Ülker ERKE)

Tarih : 7 -17 Aralık 2019 Saat: 11.00 – 17.00

Yer : Panorama Müzesi

 

IV) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAMLAR

1- SÖYLEŞİ / GÖNLÜMÜZDEKİ MEVLÂNA –X (Mesnevî-Hazret-i Mevlâna ve Vefâ)

Tarih : 09 Aralık 2019 Saat: 13.30

Yer : SÜ Alâeddin Keykubat Yerleşkesi SDKM Malazgirt Salonu

 

2- SEMPOZYUM / HAZRET-İ MEVLÂNA ve MEDENİYETLERDE VEFÂ

Tarih : 10-11 Aralık 2019 Saat: 10.00

Yer : SÜ Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü

 

3- TİYATRO / “KENDİ”

Tarih : 08-16 Aralık 2019 Saat: 20.00

Yer : SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı

 

4- KONFERANS / MEVLÂNA VE MEVLEVÎLİK (Hüsnü Gürcan TÜRKOĞLU)

Tarih : 12 Aralık 2019 Saat: 14.00

Yer : SÜ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

5- KONFERANS / GENÇ GÖNÜLLERDE MEVLÂNA (Av. Leyla Betül KÜÇÜK)

Tarih : 13 Aralık 2019 Saat: 10.00

Yer : Bosna Hersek Anadolu İmam-Hatip Lisesi / Selçuklu

 

6- KONFERANS / GENÇ GÖNÜLLERDE MEVLÂNA ( Dr. Bahaüddin Taha HİDAYETOĞLU)

Tarih : 16 Aralık 2019 Saat: 10.00

Yer : Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

V) NECMEDDİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİTARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAMLAR

1- SERGİ / SANATTA HOŞGÖRÜ

Tarih : 10-20 Aralık 2017 Saat: 11.00 – 17.00

Yer : MEDAŞ Sanat Galerisi

 

2- KONFERANS / HAZRET-İ MEVLÂNA DÜŞÜNCESİNDE ERDEM (Prof. Dr. Naim ŞAHİN)

Tarih :10 Aralık 2019 Saat: 14.00

Yer : Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu

 

3- KONFERANS / HAZRET-İ MEVLÂNA'DA İNSAN VE VEFÂ (Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇOBAN)

Tarih : 11 Aralık 2019 Saat: 14.00

Yer : Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İ.H.L

 

4- KONFERANS / HAZRET-İ MEVLÂNA'DA VEFÂ (Prof. Dr. Ali TEMİZEL)

Tarih :13 Aralık 2019 Saat : 14.00

Yer : Selçuklu Anadolu Lisesi

 

VI) KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAMLAR

1- SÖYLEŞİ / MEVLÂNA VE BİZ(Prof. Dr. Ahmet ALKAN)

Tarih : 10 Aralık 2017 Saat : 14.00

Yer : Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

2-KONFERANS / MEVLÂNA’NIN GÜNÜMÜZ GENÇLERİNE MESAJLARI (Doç. Dr. Betül GÜRER)

Tarih : 10 Aralık 2019 Saat : 14.00

Yer : Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

3- SERGİ / HAZRET-İ MEVLÂNA’NIN HAYATI

Tarih : 10-17 Aralık 2019 Saat : 11.00 – 17.00

Yer : Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

VII) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİTARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAMLAR

1- RESİM SERGİSİ / MEVLÂNAYA SAYGI

Tarih : 07-17 Aralık 2019 Saat : 11.00 -17.00

Yer :B Blok Fuaye Alanı

 

2- SEMPOZYUM / MEVLÂNA'NIN DÜŞÜNCESİNDE BEŞERİ MÜNASEBETLER

Tarih :11 Aralık 2019 Saat : 09.00

Yer : C Blok Konferans Salonu

 

VIII) KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU

SEMÂ (ÂYİN-İ ŞERİF) PROGRAMI

Tarih: 07 17 Aralık 2019

Yer: Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu

Düzenleyenler : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu

 

IX) KONYA DEVLET TİYATROSU TARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAMLAR

TİYATRO / «UYAN»

Tarih : 12-14 Aralık 2019 Saat : 20:00

Yer : Konya Devlet Tiyatrosu Salonu

 

Tarih : 5 Aralık 2019 Saat : 20:00

Yer : Selçuklu Kongre Merkezi

 

 

 

 

X) ULUSLARARASI MEVLÂNA VAKFI TARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAMLAR

1- EBRU ÜZERİNE RESİM İLE MESNEVİ HİKÂYELERİ (Hikmet BARUTÇUGİL)

Tarih : 07-17 Aralık 2019 Saat : 11.00 - 22.00

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Fuaye Alanı

Düzenleyenler : Uluslararası Mevlâna Vakfı, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

 

2- SELSEBİL TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ / Uluslararası Mevlâna Vakfı Korosu (Della MİLLES)

Tarih : 10 Aralık 2019 Saat : 14.00

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu

 

3- İMZA GÜNÜ (Esin Çelebi BAYRU)

Tarih : 10 ARALIK 2019 Saat : 15.30

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu Fuaye Alanı

 

4- PANEL / MEVLÂNA ve MEVLEVÎLİK YOLUNDA VEFÂ (Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, Ömer Tuğrul İNANÇER)

Tarih : 11 ARALIK 2019 Saat : 10.00

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu

Düzenleyen : Uluslararası Mevlâna Vakfı

5- İMZA GÜNÜ /Prof. Dr. Kenan GÜRSOY

Tarih : 11 ARALIK 2019 Saat : 15.30

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu Fuaye Alanı

 

6- SELSEBİLTASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ / Uluslararası Mevlâna Vakfı Korosu (Ahde Vefâ)

Tarih : 13 ARALIK 2019 Saat : 14.00

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu

 

7- İMZA GÜNÜ / Esin Çelebi BAYRU

Tarih : 13 ARALIK 2019 Saat : 15.30

Yer : Mevlâna Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu Fuaye Alanı

 

XI) İRFAN MEDENİYETİ ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAMLAR

1- ATÖLYE ÇALIŞMALARI /GELENEKSEL SANATLAR (Tezhib, Ebru, Cild, Keçe)

Tarih : 07-17 Aralık 2019 Saat : 12.00–19.00

Yer : İrfan Medeniyeti Araştırma Ve Kültür Merkezi

 

2- İRFAN MEDENİYETİNDE TEZYİNİ SANATLAR

Tarih : 07-17 Aralık 2019 Saat : 11.00 – 19.00

Yer : İrfan Medeniyeti Araştırma Ve Kültür Merkezi

 

 1. MEŞK: (Geleneksel Tekke Musikisinden Örnekler)

Tarih : 07-12 Aralık 2019 Saat : 18.00

Tarih : 08-12 Aralık 2019 Saat : 16.30

Tarih : 13-17 Aralık 2019 Saat : 13.30

Yer : İrfan Medeniyeti Araştırma Ve Kültür Merkezi

4- MÛSIKÎ İLE SEMÂ ANLATIMI

Tarih : 13-17 Aralık 2019 Saat : 18.00

Yer : İrfan Medeniyeti Araştırma Ve Kültür Merkezi

 

ORGANİZASYON, TANITIM ve MEDYA ÇALIŞMALARI

1) Etkinlikler süresince yaklaşık 50.000 kişi tarafından Semâ Törenlerinin izlenilmesi beklenmektedir. Tüm katılımcıların davetiye veya bilet talepleri Müdürlüğümüz tarafından E-Bilet Sistemi (online olarak) gerçekleştirilmektedir.

 

2) Bilet fiyatları; 17 Aralık 201 gece programı için 60 TL, diğer gece ve gündüz programları için 40 TL olarak uygulanmaya başlanılmıştır.

 

3- Programların tanıtımı çerçevesinde, ‘VEFA VAKTİ ’ ana temasının anlatıldığı tanıtım filminin prodüksiyonu tamamlanmıştır. Tanıtım filminin ‘Kamu Spotu’ kapsamında yerel ve bazı ulusal kanallarda yayınlanması hususunda gerekli girişimler yapılmış, RTÜK’ten Kamu Spotu olarak yayınlanması için karar çıkartılmıştır.

 

4- Şeb-i Arûs Törenlerinin şehir içinde ve dışında tanıtımı hususunda, fiziki tanıtım faaliyetleri için daha çok billboard, megalight, clp gibi kent mobilyalarında görseller, şehir dışında ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinde sosyal medya başta olmak üzere dijital ortamda değerlendirilecek materyaller hazırlanmıştır.

 

5- Bu yıl Törenler için hazırlanan “VEFÂ VAKTİ” Mottosu ile alt açılımını ifade eden, Hazret-i Mevlâna’nın“ Sevgide çekilen cefâda binlerce vefâ var.” sözünün yer aldığı afiş çalışmaları rengi, yazı karakteri ve tasarımı ile etkinliklerin temel materyalidir. Ayrıca 2016 yılında Konya adına tescil ettirdiğimiz “ŞEB-İ ARÛS” logosu bütün törenler ile ilgili gerçek ve sanal çalışmalarımızda yer almaktadır. Bu şehrin bir bütünlük, birlik ve dirlik içinde Hazret-i Mevlana’yı andığının ve anlamaya çalıştığının resmi olarak, ilgili kurumların ve konu ile ilgili kişilerin öncelikle logo’ya ve afiş çalışmasına kendi logolarını ekleyerek yer vermelerini önemsiyoruz. Bugünden yaklaşık 20 gün önce ilgili kurumlara ve kişilere “Şeb-i Arûs” Logosu ve “Vefa Vakti” görsel tasarım çalışmalarını gönderdik. Bu konuda gösterilecek olan hassasiyete teşekkür ederiz.

 

6) Törenlerin ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmak için 17 Aralık 2019 günü TRT-1 tarafından canlı yayınlanacaktır.

 

7- Şehrin ana kavşak noktaları başta olmak üzere, Alâeddin Caddesi’nden itibaren MKM’ne kadar olan güzergâh üzerinde, Hazret-i Mevlâna'nın sözlerinden oluşan (Türkçe, İngilizce ve Farsça) görseller ile farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır.

 

8- Günümüzde sosyal medyanın etki ve yönlendirme gücü dikkate alınarak son yıllarda yaptığımız gibi bu yılda çalışmalarımızı daha büyük kitlelere ulaştırmayı amaçlamaktayız. Şeb-i Arûs Törenleri ile ilgili gelişmeler aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edilebilir.

konyakultur.gov.tr sebiarus.com.tr sebiarus.gov.tr # vefavakti

 

9- Yine etkinlikler kapsamında; Billboard, CLP gibi görsel tanıtımların yanında 3 ayrı dilde afiş hazırlanmış, İstanbul ve Ankara (Atatürk, Sabiha Gökçen ve Esenboğa) Hava Alanlarında 5 ayrı noktada Şeb-i Arûs Törenlerinin reklam ve tanıtımının yapılması için gerekli girişimler tamamlanmıştır.

 

10- Şehrimize törenler vesilesiyle gelmek isteyen misafirlerin ulaşım imkânlarını arttırmak ve kolaylaştırmaya yönelik olarak, TCDD Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak YHT sefer sayılarının artırılması talep edilmiştir.

 

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ahiliğin temellerinin atıldığı topraklarda bu etkinliğin gerçekleşmesinin Konya için çok önemli olduğunu söyledi. Ahilik ilkelerini hayatımıza yansıtmamız gerektiğinin altını çizen Vali Toprak, “Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi Türkiye’nin her yerinden çok sayıda katılımcıyla kapılarını açtı. Uluslararası bir etkinliği Konya’da gerçekleştiriyor olmak ve bunu Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapmak bizim için çok gurur verici” dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta ise ahilikte işin özünün insan ve insana verilen değer olduğunu ifade etti. İnsanın çevresine katacağı değerin bir anlamda ahilik olduğunu anlatan Dr. Leyla Şahin Usta, “Bize düşen mutluluk verebildiğimiz sürece mutlu olduğumuzu hatırlamak. ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’ atasözü ahiliği en iyi anlatan atasözlerinden biridir” dedi.

Ahiliğe geri dönmenin onu yaşatmanın ve ilkelerini yeniden hayatımıza nakşetmenin geleceği inşa etmek olduğunu anlatan Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Ahi Evran hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir” demiş ve ahlak ile aklı bir araya getirerek çalışmayı emretmiş. Alın terinin aklın teri olduğunu, emek dökmeden bir yerlere ulaşmanın mümkün olmadığını anlatmış. Biz de bu organizasyonla Ahi Evran’dan gelen bu esnaflık kültürünü alıp geleceğin Türkiye’sini inşa etmek istiyoruz” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise ahiliğin merkezi olan Konya’da Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi’ni gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ahilik kültürünün doğduğu ilk günden bu yana ahilik kültürünün esnaflığın her aşamasında sürdürüldüğüne dikkat çeken Uğur İbrahim Altay, fuar ve zirvenin gençlere çok önemli katkıda bulunacağını ifade etti.

Ahiliği içselleştirmemiz gerektiğini ifade eden T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Anadolu’nun Türkleşmesi Türklerin Müslümanlaşmasında ahilik kültürünün önemli katkısı olduğunu söyledi. Ahiliğin birlik ve beraberliği, dayanışma ve yardımlaşmayı, dürüstlük ve ahlakı düstur olarak benimsemiş bir felsefe olduğunu anlatan Rıza Tuna Turagay, tüm bu kavramları bir araya getirdiğimizde ahilik kültürünün ortaya çıktığını belirtti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu ise ahiliğin çıkış noktasının Konya olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

 

“Ahilik toplumun her kesimini kucaklayan bir medeniyet projesidir. Osmanlının cihan devleti olmasında en büyük etkenlerden biri ahiliktir. Dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeler asırları aşıp gelerek bizlere rehber oluyor. Günümüzün uluslararası rekabet koşulları düşünüldüğünde ahiliğin etkisini gayet net görüyoruz. Bu hazineyi yeniden keşfetmemiz için gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi ahiliği daha iyi anlamamız ve farkındalık oluşturulacaktır.”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Karabacak, Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi ile kadim kültürümüzde müstesna yeri olan ahilik anlayışını, ahilik felsefesini canlandırarak iş dünyasına ışık tutacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi. Muharrem Karabacak, “Bizi burada bir araya getiren temel ve itici güç, esnaflık geleneğine olan inancımızdır. KONESOB olarak sahip olduğumuz değerlerin, tarihin, inancın bize yüklediği sorumluluk bilinciyle bu organizasyonu yapmayı borç bildik. Bizim insanımız komşusu açken tok yatmaz, siftah yapmayan komşusuna müşteri gönderir, müşterisini başının üstünde tutar. Bu zirvenin çıkış noktası da budur. Ustaları korumamız ve tabii ki çırak yetiştirmemiz gerekiyor. Daha fazla meslek eğitim programlarının devreye alınması gerekiyor. Gençlerini eğitemeyen toplumlar yarından umutsuz olurlar. Küçük tezgahlardan çıkan örs ve çekiç sesleri devam ederse üretim, istihdam, sanayileşme ve ihracat da devam eder. Bugün burada attığımız adım bu çabanın sonucudur” diye konuştu.

Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi’ne yarın (28 Kasım 2019, Perşembe) T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla açılması beklenen 30 Kasım’daki İş Ahlakı Zirvesi’nde değerli konu ve konuşmacılar ile gün boyunca ahilik ve iş dünyasına yön verecek önemli konular tartışılacak.

AGE Global Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi Selçuk Ecza Deposu, Şekerbank, Nevşehir Belediyesi ve Türk Hava Kurumu ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası’nın altın sponsor olarak destek verdiği Fuar ve Zirve’ye Necmettin Erbakan Üniversitesi bilimsel destek sağlıyor. Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi’nin ana medya sponsorluğunu ise Turkuvaz Medya Grubu yayınlarından A Haber, A Para, Daily Sabah, Sabah Gazetesi, Lacivert Dergi, Radyo Turkuvaz ve Vav Radyo üstleniyor.

27- 30 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan Uluslararası Ahilik ve İş Ahlakı Zirvesi’ne ilişkin detaylı bilgilere www.ahilikzirvesi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 •   Takım P O
 • 1 Sivasspor 30 14
 • 2 Beşiktaş 27 14
 • 3 Trabzonspor 26 14
 • 4 İstanbul Başakşehir 26 14
 • 5 Fenerbahçe 25 14
 • 6 Galatasaray 23 14
 • 7 Alanyaspor 22 14
 • 8 Yeni Malatyaspor 20 14
 • 9 Göztepe 20 14
 • 10 Denizlispor 18 14
 • 11 Gaziantep FK 17 14
 • 12 Çaykur Rizespor 17 14
 • 13 Gençlerbirliği 14 14
 • 14 Konyaspor 14 14
 • 15 Kasımpaşa 12 14
 • 16 Antalyaspor 12 14
 • 17 Kayserispor 10 14
 • 18 MKE Ankaragücü 9 14
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA