S.T.K.
Giriş Tarihi : 28-11-2019 15:25

Bekir Biçer, “Kürtlerin altın çağı Selçuklular dönemi”

Kürt sorunu ve siyasallaşmasını Konya Aydınlar Ocağı’nda masaya yatıran Tarihçi – Yazar Bekir Biçer, “Kürtlerin altın çağı Selçuklular dönemi. Kürtler, Anadolu’ya Selçuklular döneminde yayıldı” dedi

Bekir Biçer, “Kürtlerin altın çağı Selçuklular dönemi”

Konya Aydınlar Ocağı tarafından düzenlenen Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, “100.Yılında Kürt Siyasallaşması” konuşuldu. Tarihçi-Yazar Bekir Biçer, Kürtlerin altın çağının Selçuklular dönemi olduğunu söyledi.

KÜRT SORUNU NEDEN KONUŞULMUYOR

N.E.Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Biçer, Kürtler ve Kürt tarihiyle ilgili şimdiye kadar üç kitabının yayımlandığını ve iki eserinin daha yayına hazır olduğunu ve bunlardan sonuncusunun “Osmanlı Coğrafya Kitaplarında Kürtler ve Kürdistan” olduğunu söyledi. Kürt siyasallaşmasının son derece önemli olduğunu fakat önemli olduğu kadar Türkiye’de konuşulmadığına dikkati çeken Biçer, “Bu konuyu soğukkanlı olarak konuşmadığımız sürece Türkiye’nin bu terör belasından kurtulma şansı da yok” dedi.

Konuyu İslam Öncesi Kürt Tarihi, İslâmî Dönem Kürt Tarihi ve Çağdaş Kürt Tarihi başlıkları altında ele alan Biçer, “Ortadoğu’yla ilgili hesabı olan herkesin Kürtler üzerinde tonlarca araştırması var, uzmanı var” diye konuştu.

Resim önizlemesi

 

KÜRT TARİHİ İSLÂM KARŞITLIĞI ÜZERİNDEN YÜRÜYOR

Kürt diye bir halkın olduğunu ve bölgedeki nüfuslarının çok tartışıldığını belirten tarihçi Biçer, Türkiye, Irak (Kuzey Irak), Suriye ve İran olmak üzere 35-40 milyon Kürt olduğunu ifade ederek sağlıklı bir nüfus sayımı yapılmadı için resmî bir rakam olmadığını söyledi. Her ülkenin Kürt halkını kendi çıkarlarına göre yorumladığını belirten Biçer, “Kürtlerle ilgili bilgi az. Bu az olan bilgi doğru dürüst anlatılmayınca meydan boş kaldığı için istismara çok açık. PKK, Apo’nun manifestosu var. Orada Kürt tarihinde ısrarla vurguladığı Hz. Ömer döneminden başlıyor ve diyor ki, sahabe için ‘Ömer’in çapulcuları’ diyor. Efendim ikinci büyük hakaret; yağmacı Selçuklular geldi Kürdistanı yıktı, falan.. Şu anda bütün Kürt tarihi İslâm ve Selçuklu karşıtlığı üzerinden yürüyor” dedi.

KÜRTLERİN ALTIN ÇAĞI SELÇUKLULAR

İslâm sonrasında Kürtlerin dört halife döneminde Müslüman olduklarını belirten Biçer, şu bilgileri verdi: “Abbasiler döneminde Kürtlerin dört küçük emirlikleri var. Bunlardan Şeddadi ve Anadolu’daki Mervânîler önemli. Selçuklular Anadolu’ya gelmeden 60 sene önce Anadolu’da Müslüman Kürt var. Türkler, İran’a geldikten sonra Kürtlerle karşılaşıyor. Selçuklular geldikten sonra Kürtler daha geniş bölgeye yayılıyor. Anadolu’da Kürt nüfus Selçuklular döneminde artıyor. Suriye’ye Kürtler Selçuklular döneminde yerleşti. Kürtlerin altın çağı Selçuklular dönemi. Bütün Kürtleri tek bayrak altında toplayan tek devlet de Selçuklular. Selçuklular yıkıldıktan sonra Kürtler bir araya gelemedi. Kürtler tarihinin hiçbir döneminde biraraya gelip bir birlik oluşturamadılar” dedi.

Resim önizlemesi

 

KÜRT SİYASALLAŞMASI CMİYETLERLE BAŞLADI

Biçer ayrıca, Kürdistan kelimesinin idari ve coğrafi bir bölge olarak önce Farisiler, Selçuklular, Osmanlılar ve yakın tarihte de Atatürk tarafından kullanıldığını öne sürdü. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde çıkan Kürt isyanlarından (Bedirhan)da bahseden Biçer, “Bedirhan ailesi 1898’de Kahire’de Kürdistan gazetesini çıkarıyor. Kürtçülük faaliyeti de bu tarihten itibaren başlıyor. Kürt siyasallaşması ise 1918’den itibaren kurulan Kürt cemiyetlerle birlikte başlıyor. Kurulan altı cemiyet içerisinden önemlileri Kürdistan Teali Cemiyeti ve Kürdistan Cemiyeti’dir” dedi.

Resim önizlemesi

İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen sohbetin sonunda Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Doç. Dr. Bekir Biçer’e üç ciltlik “Büyük Selçuklu Mirası” adlı eseri armağan etti.

üreticihaber gazetesi