GÜNCEL
Giriş Tarihi : 26-11-2019 22:47

Altun: "Isı yalıtımı hem ekolojik hem de ekonomik açıdan yararlı"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, "Isı yalıtımı hem ekolojik hem de ekonomik açıdan yararlı ve çok kısa sürede geri kazanılan bir yatırımdır. İyi bir yalıtımla yapı maliyetinin küçük bir kısmını oluşturan yalıtım giderleri, kendini çok kısa sürede amorti edebilmektedir" dedi.

Altun:

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerin enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirdiğini ifade eden Dr. Aziz Hakan Altun, ülkemizde de başta sanayi ve konut sektörlerinde olmak üzere enerji tüketimlerinin her geçen yıl arttığını dile getirdi. Kalkınmakta olan bir ülke olması nedeniyle Türkiye'nin enerji tüketiminin de hızla arttığını anlatan Başkan Altun, “Bu da doğal kaynakların büyük bir hızla tüketilmesine neden olmaktadır. Bu bilinçsizce tüketim, enerji kaynaklarının verimli kullanımını gündeme getirdiği gibi, tüketim sonucunda oluşan her türlü katı, sıvı ve gaz atıkların da arıtılmadan doğaya atılmasının meydana getirdiği önemli çevre kirliliğinin önlenmesi arayışını da beraberinde getirmiştir” dedi. 
  Konutlarda ısınma amaçlı enerji tüketimiyle kaybedilen ısı enerjisi karşılandığını aktaran Altun, “Ortam ile yüzey sıcaklıklarını konfor şartlarının gerektirdiği seviyelerde tutabilmek temelde hedeflenmektedir. Isınma sırasında tüketilen bu enerji çevreye kaybedilmekte ve kıt enerji kaynaklarımızla çevre kirletilmektedir. Diğer bir ifadeyle, yanlış ve bilinçsiz cihaz kullanımı ile enerji için harcanan miktarın bir kısmı israf edilmektedir. Diğer bir deyişle havayı ısıtmaya ve çevreyi kirletmeye harcanmaktadır. Bu nedenle hem ülkemiz hem kendi cebimiz hem de çevremiz için ısınma amaçlı enerji tüketimimizin mümkün olan en az düzeye indirilmesi gereklidir. Kısacası, ısınma amaçlı kullanmış olduğumuz cihazların ekonomik, güvenli ve çevreyi koruyucu şekilde işletilmesi ana amacımız olmalıdır” ifadelerini kullandı. 
 
  Yalıtımın önemi 
  Bina yalıtımı yapılırken ısı kaybına müsait geniş yüzeylerin yanı sıra muhtemel ısı köprülerine de gereken önem verilmesi gerektiğini anlatan Altun, “Binaların pencerelerinden yüzde 10-25, tavanlarından yüzde 25, döşemelerinden yüzde 10, dolgu duvarlarından yüzde 15-25, ısı köprülerinden yüzde 20-50 ısı kayıpları söz konusudur. Isı yalıtımı hem ekolojik hem de ekonomik açıdan yararlı ve çok kısa sürede geri kazanılan bir yatırımdır. İyi bir yalıtımla yapı maliyetinin küçük bir kısmını oluşturan yalıtım giderleri, kendini çok kısa sürede amorti edebilmektedir” diye konuştu.