GÜNCEL
Giriş Tarihi : 14-11-2019 16:04

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun'dan afetlere karşı sigorta çağrısı

Ülkemizde afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD tarafından başlatılan Afetlere Hazırlık Yılı, beşinci ayına giriyor. Afetlere Hazırlık Yılı projesinde bu ayın teması “Afet Sigortası” olarak belirlendi. Halk arasında ‘canın yongası’ olarak tanımlanan maddi varlıklara gelebilecek zararın, afet sigortası ile karşılanması, bu sayede afet etkilerinin azaltılması amaçlanıyor. AFAD, Kasım ayı süresince vatandaşlara evlerini, araçlarını, işyerlerini ve tarım arazilerini afetlere karşı sigortalatma çağrısı yapıyor.

 AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun'dan  afetlere karşı sigorta çağrısı

Afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümü hedefleyen Afetlere Hazırlık Yılı devam ediyor. #AfetlereHazırOl çağrısı yapılan proje kapsamında, 12 ay boyunca iletişim kanallarında ve sahada çok sayıda faaliyet ve etkinlik gerçekleştiriliyor. Her ay başka bir konuya odaklanılan özel yılın Kasım ayı teması; Afet Sigortası. Bu ayın teması nedeniyle AFAD, vatandaşlara ‘canın yongasını’ korumak için afetlere karşı sigorta çağrısı yapıyor. Vatandaşları, DASK ve TARSİM ile hem evlerini hem de tarlalarını maddi güvence altına alabilecekleri konusunda bilgilendiriyor.

DASK ile Evinizin Deprem Hasarını Karşılayın

Ülkemizde, afetlerden kaynaklanan hasarları teminat altına alan farklı sigorta sistemleri bulunuyor. Bunlardan biri olan DASK (Zorunlu Deprem Sigortası), deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlıyor. DASK, ister oturulamaz durumda isterse kısmî hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde karşılayarak yaşamın normale dönmesine aracılık ediyor. Konutlar, özel sigortalar yaptırılarak deprem dışındaki afetlere karşı güvence altına da alınabiliyor.

AFAD, Konut Deprem Sigortasını Teşvik Ediyor

AFAD, depreme karşı konut sigortası oranının artırılması için uzun süredir çalışıyor. DASK ve AFAD işbirliği ile düzenlenen “Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor Projesi”, depreme yönelik güvenceli ve sigortalı bir hayatı yaygınlaştırmaları için yerel sivil toplum kuruluşlarını harekete geçiriyor. Yarışma kapsamında uzun soluklu, farkındalık yaratan ve Zorunlu Deprem Sigortası oranlarını yükselten projeler gerçekleştiriliyor. Bu yıl sekizincisi düzenlenen yarışmaya 24 AFAD İl Müdürlüğü katılıyor.

Ülkemizde Tarımın Sigortası TARSİM

İnsanoğlunun en temel gereksinimi olan gıdayı temin etmesinde büyük önem taşıyan tarım faaliyetleri, doğal afetlerden ve risklerden yüksek düzeyde etkilenen bir alan. Ülkemizde tarım sektörünü tehdit eden doğal afetlerin ve çeşitli risklerin teminat altına alınabilmesi, üreticilerin gelirlerinde istikrarın sağlanarak üretimden kopuşun engellenmesi ve tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devamının sağlanabilmesi amacıyla 2005 yılında Tarım Sigortaları Kanunu ile TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) kuruldu. Kar amacı taşımayan ve gönüllülük esasına dayanan Sistem, 7 farklı tarım sigortası branşı çerçevesinde ülkemiz üreticisine hizmet sunuyor. Tüm branşlarda üreticilerin ödemesi gereken priminin yarısı (%50’si), meyvelerde don teminatına ilişkin primin %67’si ve İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda ise primin %60’ı Devlet tarafından karşılanıyor.
Tarım Sigortası Branşları:
Bitkisel Ürün Sigortaları (Ürün Sigortası- İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası- Ağaç / Fidan Sigortası), Sera Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Hayat Sigortası, Su Ürünleri Hayat Sigortası, Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası