SİYASET
Giriş Tarihi : 28-09-2019 10:27   Güncelleme : 28-09-2019 10:27

Başkan Tozoğlu ;’’Kamu Maliyesi Sistemi Baştan Sona Elden Geçirilmelidir.’’

İYİ Parti Konya İl Başkanı Av. Gökhan Tozoğlu kamu maliyesi ile ilgi basın açıklaması yaptı

 Başkan Tozoğlu ;’’Kamu Maliyesi Sistemi Baştan Sona Elden Geçirilmelidir.’’

 Başkan Tozoğlu yapmış olduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

‘Ülkemizde geçtiğimiz gün yaşanan deprem felaketi ve yasal dayanağı konusunda ciddi tereddütler olan özel araçlar içerisindeki sigara yasağı temelinde daha büyük bir soruna işaret ediyor.Kamu maliye sistemimiz uzun zamandan beri sorunludur. Çağdaş ülkelerin temelinden çözebildiği birçok meseleyi ülkemiz halen çözememekte veya çözmemektedir.’ Diyerek şöyle devam etti ;

‘’Çağdaş ülkelerde temel prensip çok kazanandan daha çok vergi alınması iken ülkemizde temel sistem harcayandan vergi alınması üzerine kuruludur. Kamu gelirlerinde doğrudan vergi olarak nitelendirdiğimiz (gelir vergisi, kurumlar vergisi vb) vergi oranı dolaylı vergi olarak nitelendirdiğimiz (KDV, ÖTV, ÖİV, vs. vs.) vergi oranına göre çok daha düşüktür. Bu temel bir soruna işaret etmektedir.

Ülkemizde verginin tabana yayılamaması sorunu vardır. Bu da beraberinde kayıt dışılığı getirmekte ve özendirmektedir. Artan oranlı tarife olarak nitelendirdiğimiz kamuoyunda daha çok "vergi dilimi" olarak isimlendirilen bu sistem vergi mükelleflerinin bir üst tarifeye geçmemek için farklı yol ve yöntemler takip ettiği bir sürece doğru evrilmektedir. Bunun giderilmesi zorunludur. Diğer yandan 1999 depremi döneminde uygulamaya konulan Özel Tüketim Vergisi ve Özel İletişim Vergisi gibi vergi türlerinin konuluş amacına uygun kullanılmadığı ne yazık ki geçtiğimiz gün yaşanan etkileri itibarıyla yıkıcı olmayan bir depremde bile görülmüştür. Bu nedenle devlet kendisine en fazla güvenilen yapı olarak vatandaştan cebren icra ettiği gelirleri amacına uygun şekilde kullanmak zorundadır.

Bir diğer problem de ülkemizde çok fazla sayıda ve başlıkta vergi toplanmasıdır. Bir gelir ya da harcama kaleminin birçok vergiye muhatap olması sağlıklı değildir. Bu nedenle vergi kalemlerinin azaltılması zarurettir. Çok defalar dile getirdiğimiz gibi başta trafik cezası olmak üzere idari para cezaları hukuka aykırı davranışlara yönelik önemli bir yaptırımdır. Cezaların amacı caydırıcılık ve yaşanan hukuka aykırılığa karşı müeyyidedir. Vatandaşlarımızda yaygın olan kanaat ise devletin özellikle trafik cezalarını bir gelir kalemi olarak gördüğü şeklindedir. Bu da doğal olarak devlete olan güveni zedelemektedir. Bu ve buna benzer birçok sebep değerlendirildiğinde devleti idare edenler kamu maliyesinde siyasi kaygılardan uzak, toplum beklentilerini karşılayan, siyasi partilerin ve ilgili kuruluşların da görüşlerini alarak ciddi yapısal dönüşümler gerçekleştirmek zorundadır. Aksi halde biz daha çok vergi affı, yapılandırma ve amacına uygun kullanılmayan vergiler üzerine değerlendirmelerde bulunuruz.’’dedi.