Masrafları “Otizm Yaşam ve Bakım Vakfı” Karşılayacak

Otizmli ve yaygın gelişim bozukluğu olan bireylerin eğitim, sağlık, rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını ve bu bireyler için olabildiğince erken teşhis imkanı sunulmasını sağlamak amacıyla Konya’nın Selçuklu İlçesinde kurulan ve Konya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.05.2019 tarihinde kesinleşen, 07.03.2019 tarih ve 2018/422 E. 2019/80 K. sayılı kararıyla da tescillenen “Otizm Yaşam ve Bakım Vakfı” Vakıflar Genel Müdürlüğünce merkezi sicile kayıt edilerek bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Vakfın Yönetim Kurulu ise Mustafa Yağcı, Mehmet Kırbıyık, Mahmut Alan, Beytullah Köylüoğlu ve Mustafa Gözneli’den oluşuyor.

Masrafları “Otizm Yaşam ve Bakım Vakfı”  Karşılayacak
Masrafları “Otizm Yaşam ve Bakım Vakfı”  Karşılayacak Admin
Bu içerik 166 kez okundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: VAKFIN ADI: Daru'l-Hadis İslami İlimler Eğitim ve İlmi Araştırmalar Vakfı VAKFEDENLER: MAHIEDDIN AVVAMA VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.04.2019 tarihinde kesinleşen, 31.01.2019 tarihli, E:2018/363, K:2019/32 sayılı kararı. VAKFIN AMACI: Eğitim, ekonomik ve kültürel dayanışma ve kalkınma alanlarında faaliyet göstermek, bu alanlarla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı bilimsel eğitim, ekonomik ve kültürel araştırma ve proje faaliyetlerini desteklemek ile vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000- TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit YÖNETİM KURULU: MOHAMAD AVVAMA, MAHIEDDIN AVVAMA, ABDÜS SAMET KOÇAK VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetince belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 5172/1-1 —— • —— Vakıflar Genel Müdürlüğünden: VAKFIN ADI: Marmara Elazığlılar Vakfı (MAREL VAKFI) VAKFEDENLER: Mahmut Kahraman, Fikret Ersan Talu, Ramazan Yıldırım, Şaban Polat, Mehmet Akbulut. VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.05.2019 tarihinde kesinleşen, 07.03.2019 tarih ve E.2018/418, K.2019/74 sayılı kararı. VAKFIN AMACI: Elazığ ve Elazığlı vatandaşlar öncelikli olmak üzere Türkiye’de ki Elazığlıların ve diğer vatandaşlarımızın sosyal, kültürel, maddi ve manevi yönden kalkınmasını amaç edinmiştir. VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 474 Ada ve 1 Parselde bulunan 8 bağımsız bölümdeki gayrimenkuldür. YÖNETİM KURULU: Mahmut Kahraman, Fikret Ersan Talu, Ramazan Yıldırım, Şaban Polat, Mehmet Akbulut, Mahmut Demirelli, Gürbüz Böler. VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 5173/1-1 —— • —— Vakıflar Genel Müdürlüğünden: VAKFIN ADI: Hayır ve Bereket Vakfı. VAKFEDENLER: Kadir SAYIM. VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gaziosmanpaşa 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/05/2019 tarihinde kesinleşen 25/03/2019 tarihli ve E:2018/34, K:2019/105 sayılı kararı. VAKFIN AMACI: Toplumun eğitim seviyesini daha ileriye taşımak vesilesiyle bütün fertleri eğitimli, kültürlü, ilim, irfan ve hikmet sahibi, ruhen ve bedenen sağlıklı ve sosyal huzura katkı sağlayan bir toplum oluşmasına yönelik, örgün ve yaygın, hayatın her alanında insanların ihtiyaç duyduğu, ilkokuldan üniversiteye kadar her seviyede eğitim ve öğretim kurumları açmak ve senette belirtilen diğer hükümleri yerine getirmektir. VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (YüzbinbinTürkLirası) Nakit. YÖNETİM KURULU: VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı vakfın Mütevelli Heyetinin uygun göreceği bir başka hayır kurumuna devredilir. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 5174/1-1 —— • —— Vakıflar Genel Müdürlüğünden: VAKFIN ADI: Otizm Yaşam ve Bakım Vakfı VAKFEDENLER: Mustafa Yağcı, Beytullah Köylüoğlu, Mehmet Kırbıyık, Mahmut Alan, Mustafa Gözneli, Füsun Akkoyunlu, Meltem Canpolat, Melek Göksu Erdeğer, Penbe Orhan, Güner Metin, Nesli Bülbül, Mehmet Durmaz, Ahmet Fatih Kap, Rabia Akyol VAKFIN İKAMETGÂHI: Selçuklu-KONYA VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Konya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.05.2019 tarihinde kesinleşen, 07.03.2019 tarih ve 2018/422 E. 2019/80 K. sayılı kararı VAKFIN AMACI: Otizmli ve yaygın gelişim bozukluğu olan bireylerin eğitim, sağlık, rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını ve bu bireyler için olabildiğince erken teşhis imkanı sunulmasını sağlamak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir. VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit YÖNETİM KURULU:, Mustafa Yağcı, Mehmet Kırbıyık, Mahmut Alan, Beytullah Köylüoğlu, Mustafa Gözneli VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, kalan mal varlığının vakıf senedinde gösterilen amaçlarına en yakın bir vakfa devredilmesine Mütevelli Heyet karar verir. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 5175/1-1 —— • —— Vakıflar Genel Müdürlüğünden: VAKFIN ADI: Türkiye Şehit Çocukları Eğitim Vakfı VAKFEDENLER: Şahin KIRDEMİR, Gaye AKYILDIZ. VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.05.2019 tarihli kesinleşme şerhi ve 18.04.2019 tarihli E:2018/725, K:2019/202 sayılı kararı. VAKFIN AMACI: Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için mücadele eden, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları olmak üzere çeşitli kurumlarda görev yapan şehitlerimizin milletimize emanet ettiği ailelerine çocuklarına eğitim, öğretim, kültürel, ekonomik ve sosyal destek olabilmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası) Nakit YÖNETİM KURULU: Şahin KIRDEMİR, Gaye AKYILDIZ, Üzeyir TERMELİ, Erdoğan KÜÇÜK, Metin İYİCİ. VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetinin kararlaştıracağı benzer amaçlı başka bir vakfa devredilir. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 5176/1-1

“Otizm Yaşam ve Bakım Vakfı” Resmi Gazete ureticihaber
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
 Başkan Demirhan : ‘’Gazilerimizin yazdığı cesaret ve kahramanlık destanları hafızamızdan çıkmayacaktır’’
Başkan Demirhan : ‘’Gazilerimizin yazdığı cesaret ve kahramanlık destanları hafızamızdan çıkmayacaktır’’
Ahilik Haftası’nda Esnafların Sorunları Masaya Yatırıldı
Ahilik Haftası’nda Esnafların Sorunları Masaya Yatırıldı